(s,1).

Report
Hálózati folyamok,
Hálózati Szimplex Algoritmus
Előadó: Illés Tibor
[email protected]
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
1
Hálózat értelmezése
Legyenek V és A véges halmazok, amelyek elemei csúcsok illetve élek
(csúcs párok). Az élek, azokat az i és j csúcsokat kötik össze, amelyek esetén
közvetlenül eljuthatunk az i csúcsból a j csúcsba. Az éleket irányított élnek
nevezzük, ha adott az irányítása és ezt az (i, j) rendezett párral fejezzük ki.
Az N=(V, A) párt hálózatnak nevezzük, ahol V a csúcsok és az A pedig az
élek halmaza.
e4
1
e1
s
e8
e2
2
2010. november 29.
e6
V = {s,1,2,3,4,t}
A = { e1 = (s,1), e2 = (s,2),
e7
e5
e3
s – forrás, t – nyelő
3
t
e9
e10
e3 = (1,2), e4 = (1,3),
e5 = (2,3), e6 = (2,4),
e7 = (3,t), e8 = (4,1),
e9 = (4,3), e10 = (4,t) }
4
Illés Tibor – Hálózati folyamok
2
Hálózat: fogalmak
e4
1
e1
s
e7
e5
e3
e8
e2
2
2010. november 29.
3
e6
fok: a v csúcs foka a d(v)
szám, azaz a v csúcsból
kiinduló illetve oda érkező
élek száma, pl. d(1) = 4.
t
e9
e10
4
Illés Tibor – Hálózati folyamok
dbe(1) = 2 és dki(1) = 2
ekkor
d(1) = dbe(1) + dki(1),
Általában
d(u) = dbe(u) + dki(u),
teljesül, bármely u
csúcs esetén.
3
Hálózat: fogalmak
e4
1
e1
s
3
e7
e5
e3
e8
e2
2
2010. november 29.
fok: a v csúcs foka a d(v) szám,
azaz a v csúcsból kiinduló illetve
oda érkező élek száma, pl. d(1) = 4.
e6
t
e9
e10
4
Illés Tibor – Hálózati folyamok
út csúcsok és élek
sorozata, pl. s, e1, 1,
e8, 4, e10, t
előre él: e1 , e10
vissza él: e8
egyszerű út: olyan
út, amelyikben
nincsen ismétlődő
csúcs
4
Hálózat: fogalmak
e4
1
e1
s
3
e7
e5
e3
e2
2
e9
e8
e10
e6
4
összefüggő hálózat: bármely
két csúcsa között létezik
egyszerű út
2010. november 29.
fok: a v csúcs foka a d(v) szám,
azaz a v csúcsból kiinduló illetve
oda érkező élek száma, pl. d(1) = 4.
út csúcsok és élek sorozata,
pl. s, e1, 1, e8, 4, e10, t
előre él: e1 , e10
t
vissza él: e8
egyszerű út: olyan út,
amelyikben nincsen
ismétlődő csúcs
egyszerű kör: egyszerű út attól
eltekintve, hogy az út indulási
csúcsa és az érkezési csúcsa
megegyezik pl. 1, e8, 4, e9, 3, e4, 1
Illés Tibor – Hálózati folyamok
5
Hálózat: részhálózat, ...
N=(V, A) hálózat
részhálózata N =(V, A ),
ahol A él halmaz része a
hálózat A él halmazának
1
e4
1
e1
s
e8
e2
2
e6
1
e7
e5
e3
2010. november 29.
3
1
t
e9
e10
4
Illés Tibor – Hálózati folyamok
6
Hálózat: részhálózat, ...
e4
1
e1
s
3
e7
e5
e3
e8
e2
2
e6
N=(V, A) hálózat részhálózata
N1=(V, A1), ahol A1 él halmaz
része a hálózat A él halmazának
N=(V, A) hálózat
t
e9
részleges hálózata az
N =(V , A ), ahol V
része a V halmaznak, és
az A él halmaz olyan
része a hálózat A él
halmazának, amelynek
az éleinek mindkét
végpontja a V
halmazhoz tartozik
1
1
e10
1
1
1
4
1
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
7
Hálózat: részhálózat, ...
1
11
3
33
sss
ttt
N=(V, A) hálózat rész hálózata N1=(V, A1), ahol
A1 él halmaz része a
hálózat A él halmazának
N=(V, A) hálózat
2
22
4
44
részleges részhálózat: rész hálózat, részleges hálózata
erdő: részleges rész hálózat, amely nem tartalmaz kört
fa: összefüggő erdő
feszítő fa: részhálózat és fa
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
részleges hálózata az
N1=(V1, A1), ahol V1 része
a V halmaznak, és az A1 él
halmaz olyan része a
hálózat A él halmazának,
amelynek az éleinek
mindkét végpontja a V1
halmazhoz tartozik
8
Hálózat: feszítő fa
részleges részhálózat: rész hálózat, részleges hálózata
erdő: részleges rész hálózat, amely nem tartalmaz kört
fa: összefüggő erdő
feszítő fa: részhálózat és fa
1
3
s
t
2
2010. november 29.
4
Illés Tibor – Hálózati folyamok
feszítő fa a legkisebb
összefüggő részhálózat
9
Kapacitások és alsó korlátok
Az (i,j) él kij kapacitásának nevezzük azt a maximális anyag
mennyiséget, amelyet az i csúcsból a j csúcsba szállíthatunk.
Az (i,j) él lij alsó korlátjának nevezzük azt a minimális anyag
mennyiséget, amelyet az i csúcsból a j csúcsba szállítanunk kell,
lij ≤ kij teljesül, bármely i,j csúcs párra.
0, 5
1
0, 8
3
0, 19
0, 3
s
0, 6
0, 5
0, 2
t
0, 6
2
0, 7
4
0, 10
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
10
Folyam vektor
A folyam vektor f = (fij) megadja a hálózat összes élén a folyam
értékét. Az egytermékes hálózati folyam feladat esetén, ahol az
irányított hálózat élein alsó- és felső korlátok adottak, egy folyam
vektort megengedett folyamnak nevezzük, ha kielégíti a (i) korlátokat,
és teljesíti (ii) a folyam megmaradási egyenleteket, azaz
A folyam megmaradási törvény megköveteli, hogy bármely u csúcs
esetén a bemenő élek, F(u), által szállított folyam összértéke egyenlő
legyen a csúcsból kimenő élek, B(u), összes folyamértékével.
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
11
Cirkulációs feladat
0, 5
1
0, 8
3
0, 19
0, 3
s
0, 6
0, 5
0, 2
2
t
0, 6
0, 10
Optimális folyam: megengedett
és
0, 7
4
0, + inf
A x = 0, 0 ≤ x ≤ c
max (en)Tx
2010. november 29.
Csúcs-él incidencia mátrix
Illés Tibor – Hálózati folyamok
12
Cirkulációs feladat: bázis megoldás
0,
0,55
0
1
0, 80
0,
0 19
0,
03
0
s
3
0
0, 2
2
0, 6
0
0
0, 5
0
0,
0, 10
10
0, + inf
t
0, 6
0
0, 7
4
0
Az x megengedett folyam, megengedett bázis
megoldás, ha (i) az xa = 0 vagy xa = ca teljesül a
hálózat bármely a élére, amely nem eleme a T
feszítőfának, és (ii) 0 ≤ xa ≤ ca teljesül a T a éleire,
valamely bázist definiáló T feszítőfa esetén.
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
T egy bázis megoldás, ha T
egy olyan feszítő fája a
hálózatnak, amely
tartalmazza a (t,s) vissza
élet.
Elhagyjuk a (t,s) vissza élet
a T fából és így két részfára
esik szét. Jelölje S annak a
részfának a csúcshalmazát,
amelyik tartalmazza az s
csúcsot, és Z pedig azét
amelyik tartalmazza a t
csúcsot.
13
Cirkulációs feladat: pivot lépés
A szimplex pivot esetén egy p élet választunk ki a lehetséges élek C halmazából
1
0; 8
0; 5
0; 19
0; 3
0; 6
s
3
0; 6
t
0; 5
0; 2
0; 7
2
0; 10
4
0
A lehetséges be-élek közül
egy belép a bázisba, és egy
q él az egyértelműen
kialakuló körből, R = T U {p}
távozik a bázisból. A q ki-élet
az R kör azon éleiből
választjuk ki, amelyek
leginkább korlátozzák a
folyam értékét a (t,s) él
irányában.
C = {(1,3), (2,3), (2,4)}, legyen p =(2,4), ekkor az egyértelmű kör {s, 2,4, t, s}.
2 = min {2, 10, 7, inf} ezért q = (s,2) lesz a ki-él. Módosítsuk a folyamot.
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
14
Cirkulációs feladat: folyam módosítása
0;
5; 8
8
1
1
0;
0; 5
5
0;
0; 19
19
0;
0; 3
3
0;
5; 6
6
ss
3
3
0;
0; 6
6
0;
0; 5
5
0;
2;
2; 2
2
tt
0;
2;
7; 7
7
2
2
0;
2;
7; 10
10
4
4
A q = (s,2) ki-él és a
kapacitása 2. A q egy előre
él, ezért ezen a körön az
előre éleken növelni kell a
folyamot, míg a vissza
éleken csökkenteni 2-vel.
S = {s, 1}, Z = {2, 3, 4, t}
C = {(1,2), (1,3)}
Legyen p = (1,2) és az
egyértelmű kör {s, 1, 2, 4, t, s}.
0
2
7
Az adott kör mentén a folyamot min {8, 6, 10-2, 7-2} = 5 értékkel lehet
növelni, ezért a ki-él a q = (4,t) lesz. Módosítsuk a folyam értékét 5-tel.
S = {s, 1, 2, 4}, Z = {3, t} és ekkor C = {(1,3), (2,3), (4,3)}. Legyen p = (1,3) és
az egyértelmű kör az {s, 1, 3, t , s} lesz.
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
15
Cirkulációs feladat: folytatás …
11
5;8;88
0;3;55
19
0;3;19
0;0;33
5;5;66
ss
33
0;0;66
tt
0;0;55
2;2;22
7;7;77
22
10
7;7;10
710
Az adott kör mentén a
lehetséges folyam növelés
értéke min {8-5, 5, 19} = 3,
ezért a ki-él q = (s,1).
Módosítsuk a folyam
értékét 3-mal.
S = {s}, Z = {1, 2, 3, 4, t}
44
Most a lehetséges be-élek halmaza
C, üres, ezért a jelenlegi megoldás
optimális.
Maximális folyam minimális vágás (Ford & Fulkerson, 1962) tétel. Az egytermékes
folyam feladat esetén, a maximális megengedett folyamérték egyenlő, az s és t
csúcsokat elvágó C él halmazok közül, a minimális kapacitás értékű értékével.
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
16
Hálózati szimplex algoritmus: ...
Maradék kapacitás = kapacitás – folyam érték
Egy él telített, ha a maradék kapacitása nulla, különben maradék él.
Egy bázis folyam olyan folyam, amelyik esetén a maradék élek
halmaza olyan erdőt alkot, amelyek esetén az s és t csúcsok két
különböző fához tartoznak.
Valamely adott bázis folyam esetén, egy bázis optimális, ha az S, Z
fák részgráfjai a G gráfnak és s az S illetve t a Z eleme, továbbá
bármely csúcs, és maradék él vagy az S vagy a Z fához tartozik. Egy
bázis folyamot nem degeneráltnak nevezzük, ha pontosan n-2
maradék éle van, különben degenerált.
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
17
Hálózati szimplex algoritmus: ...
Bemenő adatok.
Egy bázis folyam és a hozzá tartozó bázis S, Z adott.
Pivot. Válasszunk ki egy (u,v) maradék élet, amelyre u az S, és v a
Z halmaz eleme.
Ha nem létezik maradék él akkor a megoldás optimális , STOP.
különben létezik egy egyértelmű az (u,v), (t,s) éleket és
a feszítőfa valahány további élét is tartalmazó
kör. Legyen δ a minimális maradék kapacitás a
kör mentén. Növeljük meg δ értékkel, a
folyamértéket, a körhöz tartozó éleken.
Töröljük – valamelyik – telített élet a körből.
Így egy bázis folyamot állítottunk elő.
Menjen a pivot elem kiválasztására.
2010. november 29.
Illés Tibor – Hálózati folyamok
18

similar documents