Zoom - Universiteit Gent

Report
Omgaan met diversiteit
Van de periferie naar de kern
Iris Roose
Steunpunt Diversiteit en Leren, Universiteit Gent
[email protected]
www.steunpuntdiversiteitenleren.be
Doelstellingen van deze sessie
• Kennis maken met DIVA – www.diversiteitinactie.be.
• VISIE:
• Leren IN diversiteit
• Leren VOOR diversiteit
• Thematische Zoom: taaldiversiteit
Omgaan met diversiteit
• Geen kant-en-klare oplossingen
• Enkel ‘handvaten’
Alles begint bij een grondhouding!
Zoom
Citaat uit ‘Sociaal-cultureel bewustzijn’ – Identiteitsconstructie in een diverse samenleving
Zoom
Zoom
Voorbeeld: ‘Declan heeft een geurtje…’
- Welke vooroordelen roept dit bij je op?
- Hoe stuurt dit je verdere pedagogisch-didactisch handelen?
- Op welke wijze kan je deze vooroordelen ontkrachten en je referentiekader
bijsturen?
Zoom
•
•
•
•
•
Met leerlingen
Collega’s
Ouders
Buitenschoolse partners
…
Voorbeeld: ‘Declan heeft een geurtje…’
- Ga met Declan in gesprek, wees duidelijk (respect & waardering als basis)
- Zoek samen naar oorzaken
- Zoek samen met Declan (en indien nodig ouders, collega’s, partners) naar
oplossingen
Zoom
Een leraar getuigt hoe de getuigenissen van ervaringsdeskundigen een nieuwe kijk wierpen op
de relatie met kansarme ouders:
• “Wat mij zeker is bijgebleven, is dat vensteromslagen voor deze mensen betekent: niet
openen, het zijn rekeningen! Deze worden door velen integraal in een doos gegooid. Wij
gebruiken nu op school altijd gesloten omslagen. Ook de omgang zoals ze zelf graag
hebben, was een openbaring. Zo vertelde een man over zijn vriend die een enorme lijfgeur
had. Bij bijeenkomsten werd er aan die man de mogelijkheid gegeven om eerst te douchen
want de anderen hadden hier last van. Je mag hier met hen over communiceren. Zorg wel
dat je een goede vertrouwensband hebt met deze mensen.
• (…) Hetgeen mij deze dag (met getuigenis van ervaringsdeskundige) is bijgebleven is dat er
geregeld goedbedoelde initiatieven ontstaan op scholen voor deze mensen die eigenlijk net
het tegenovergestelde bereiken. Met andere woorden, overleg met deze mensen en denk
niet voor hen in de plaats.”
Uit: Laenen, I. & Aerden, I. (2013). Evaluatie ondersteuningstraject ‘Hoe omgaan met
kinderarmoede op school?’ i.o.v. Koning Boudewijnstichting. Leuven: CEGO
Zoom
• Voorbeeld: communicatie met moeilijk bereikbare ouders

Zoom
Voorbeeld: Screening breed observeren
Zoom
Voorbeeld: evaluatiewijzer attitudevaardigheden balsporten
Zoom
• Relatie met omgaan met diversiteit?
• Werken aan status
• Uiteenlopende perspectieven komen sneller naar voor
• Gezamenlijke opbouw van kennis
• “Groepswerken…dat gaat niet met onze leerlingen. We hebben dat
één keer geprobeerd, dat was één grote chaos en van die taak kwam
maar weinig terecht.”
•  nieuwe vormen van leren vragen om een geleidelijke
omschakeling voor zowel leraren als lerenden
• Op zoek naar werkvormen?
• Methodiekendatabank van het Steunpunt Jeugd.
• GOK-Fiches met interactieve werkvormen.
Zoom
Specifieke methode: CLIM (Coöperatief leren in Multiculturele
groepen)
• Belang van heterogene (of multiculturele) groepen:
• Verschillen in status
• Verschillen in kennis, vaardigheden en attitudes
• 5 principes van coöperatief leren:
•
•
•
•
•
Interactie
Onderlinge afhankelijkheid
Individuele verantwoordelijkheid
Sociale vaardigheden worden aangesproken
De groepsdynamiek wordt bevorderd
Zoom
• Vergroot de kansen op leren omgaan met diversiteit &
spanningen die daaruit voortvloeien
• Voorbeeld: op basis van meervoudige intelligentie
Zoom
•
•
•
•
•
In authentieke contexten
Ten minste gedeeltelijk buiten de klas en school
In confrontatie met ‘echte’ problemen
Klasdoorbrekend: potentiële diversiteit wordt groter
Leer- of leefomgeving opentrekken buiten de school: Brede
School
Omgaan met diversiteit
• Geen kant-en-klare oplossingen
• Enkel ‘handvaten’
Alles begint bij een grondhouding!
Een overload aan competenties?
• NEE!
• Omgaan met diversiteit is inherent aanwezig in de
basiscompetenties voor de lerarenopleiding.
De thema’s
Zoom: thema taaldiversiteit
Tot slot…
• Alle inhoud van deze les vind je op DIVA.
• De weg kwijt?
• Wegwijzer!
• Zoekfunctie (niet op homepagina, wel op andere pagina’s).
• Tip: bekijk DIVA beter niet via Internet Explorer (gebruik
Google Chrome, Firefox, …).

similar documents