Geert van Rooij

Report
Wijkgericht werken: De Eerste Lijn
Transformeert
Transformatie in de praktijk
GGN
Buurtgerichte 1ste lijn is meer dan dat
de huisarts kan regisseren
Geert van Rooij, huisarts te Schiedam
GGN
Pistole Paultje
Op het gevaar af
los uit de pols te schieten op de 1ste
lijnszorg
Ook wij
•
•
•
•
Staan dicht bij de patient
Werken geintegreerd
Staat de kwaliteit voorop
Doelmatig en kostenbesparend. Er is niet meer
geld voor de geintegr. 1ste lijn zelf betalen.
• En zijn niet het beste jongentje van de klas.
Misschien wel, want we betalen het zelf
• Maar op dit verhaal…………..
Pragmatisch ingestoken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Een patienten dossier
Centrale triage
Agenderen voor iedereen
Forse Taakherschikking - fysiotherapie - apotheek
Vergaande taakdelegatie
Labfunctie
Constante innovatie
casemanagement
Inloopcentrum
Fusie op een locatie met de thuiszorg en de
huisartsenvoorziening
• Specialist als 1ste lijnsconsulent
Wat meer
•
•
•
•
•
WMO loket
Wijkteam
Buurtgebonden budget
Regiobudget
Managementlaag ontwikkelen
RVZ
• Buurtgezondheidscentra: de verschuiving van derde
en tweedelijnszorg naar zoveel mogelijk lokaal
georganiseerde anderhalvelijnszorg. Deze beweging
biedt grote voordelen op kwaliteit en kosten maar
stuit in de praktijk ook op forse barrières.
• De ontwikkeling richting samenwerking tussen
eerste en tweede lijn in de vorm van
buurtgezondheidscentra is veelbelovend maar ook
kwetsbaar, bijvoorbeeld als het gaat om de daarbij
benodigde managementcompetenties in de eerste
lijn.
Regie
• We groeien naar buurtgezondheidscentra waar we 1216.000 patienten vanuit een locatie gaan bedienen.
• Met 6 FTE huisarts verdeelt over 10 personen
• Met 8 FTE DA
door 14 personen
• Met 4 POH S
door 6 personen
• Met 2 POH GGZ
door 3 personen
• Met 3 Wijkverpleegkundige door 4 personen
• Met 4 Fysiotherapeuten, 2 dietisten, 1x Riagg, 1x CAD en op
termijn 10 parttime specialisten voor advies. De apotheek
laten we voorlopig zelfstandig.
• 3 FTE Management
• 58 man die gedeeltelijk aldaar z’n brood verdient
Hoe stuur je dat aan?
•
•
•
•
Managers in de 1ste lijn
Huisartsen in regie?! Parttime werkend
Ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties
Zorgverzekeraars
Doorontwikkeling
GGN
• Organisatiekracht binnen de 1ste lijn vergroten
• Directievoering, financieel gezond
• Komen tot geintegreerde 1ste lijn (geen
bedrijfsverzamelgebouwen runnen)
• Betere organisatie ->kostenreductie tot 20% haalbaar
Hoe verder?
• Laat buurt georienteerde multidisciplinaire
gezondheidswerkers met elkaar werkend
• Zet in op nulde lijn; screening, zelfmanagement,
preventie
• Verdienmodel afhankelijk van elkaar maken ->
wijkbudget
• ICT drager van integratie
• Zet arts dicht tegen het management aan om
kwaliteit te verhogen
• Zet gemeente op het goede spoor
• Ziekenhuizen zoeken adherentie en hebben
organisatiekracht. Zo ook thuiszorgorganisaties
Wees kreatief
zoek partners, je kunt het niet
alleen, zeker niet als huisarts.

similar documents