powerpointpresentatie uitleg over de KIJK

Report
KIJK!
voor groep 1-2
Informatie voor ouders
KIJKEN naar kinderen door de bril
van KIJK!
• Bij spel
• Bij werken met materialen
• Bij activiteiten samen met de juf / mijnheer
• Bij activiteiten samen met andere kinderen
Wat ziet de leerkracht?
• Hoe speelt het kind?
• Hoe werkt het kind?
• Wat heeft het kind geleerd?
• Wat vindt het kind nog moeilijk?
Wat staat er in KIJK!
• Basiskenmerken
• Betrokkenheid
• Risicofactoren
• Ontwikkelingslijnen
• Conclusies en vervolgactiviteiten
• Afspraken
Basiskenmerken
Een kind:
• dat lekker in zijn vel zit en graag naar school gaat
• dat nieuwsgierig is en de wereld om zich heen wil
ontdekken
• Dat zelfvertrouwen heeft en nieuwe dingen
interessant vindt om spelenderwijs te ontdekken
Betrokkenheid
Een kind:
is zo betrokken bij zijn activiteit
dat hij/ zij de wereld om zich heen
helemaal vergeet
Risico factoren
Gevolg:
De ontwikkeling van het kind verloopt te langzaam
Voorbeelden:
• ADHD
• Slecht horend
• Slecht ziend
Sociaal emotionele ontwikkeling:
zelfbeeld
Sociaal emotionele ontwikkeling:
omgaan met volwassenen
Sociaal emotionele ontwikkeling:
omgaan met anderen
Speel- en werkgedrag
Taakgerichtheid en
zelfstandigheid
Grote motoriek
Kleine motoriek
Tekenontwikkeling
Visuele waarneming
Auditieve waarneming
Mondelinge taalontwikkeling
Lichaamsoriëntatie
Ruimtelijke oriëntatie
Tijdsoriëntatie
Ontwikkeling van de geletterdheid
Ontwikkeling van het inzicht
in cijfers en getallen
Ontwikkeling
van het logisch denken
Het ingevulde ontwikkelingsprofiel
• Basiskenmerken
• Betrokkenheid
• (eventueel) risicofactoren
• Ontwikkelingslijnen
KIJK! is ingevuld
wat weet de leerkracht nu?
• Hoe de ontwikkeling van het kind verloopt.
• Op welke ontwikkelingsgebied(en) het kind zich
sneller ontwikkelt
• Op welke ontwikkelingsgebied(en) het kind zich
langzamer ontwikkelt
• Wat de leerkracht moet doen om de ontwikkeling
van het kind verder te stimuleren
Gesprek met de ouders
over KIJK! 1-2
• De leerkrachten en de ouders bespreken samen de
totale ontwikkeling van het kind
• De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt
sprongsgewijze, dat betekent dat de ontwikkeling
soms wat sneller, soms wat langzamer verloopt
• KIJK! helpt om zicht te krijgen op de ontwikkeling
op korte en langere termijn
• Op basis van KIJK! kan de leerkracht het aanbod
aan het kind bijstellen en evalueren

similar documents