Presentatie Herstructurering sociaal domein I

Report
Met elkaar voor elkaar
Herstructurering Sociaal Domein
 Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein
 Sabrina Eijk, Programmaleider ‘De gezonde Wijk’
 Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie
Voor wie
doen we het?
Met elkaar voor elkaar
Introductie
 Nieuwe verantwoordelijkheden; kwetsbare inwoners
 Opgaven en uitgangspunten
 Van transitie naar transformatie: 6 hoofdknoppen
 Gebiedsgericht werken; Samen met onze inwoners
 Regionaal samenwerken
Met elkaar voor elkaar
Nieuwe verantwoordelijkheden
 Kwetsbare inwoners die we niet kennen
 Hoge bestuurlijke verantwoordelijkheid
 Significant minder budget: 4-12 miljoen
Met elkaar voor elkaar
Uitgangspunten en opgaven
 Passende ondersteuning voor jong en oud
 Gelijke of hogere participatie kwetsbaar of niet
 Continuïteit van zorg garanderen
 Binnen de (nieuwe) budgettaire ruimte
Met elkaar voor elkaar
Transformatie hulp en steun
 Beroep op eigen kracht
 Beroep sociaal netwerk
 Beroep op vrijwillige inzet
 Van individuele naar collectieve voorzieningen
 Van curatieve naar preventieve hulp
Opgave van gemeente !
Of ook uw opgave?
Met elkaar voor elkaar
Hoe stellen we ons dat voor?
 Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning
 Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning
 Preventie Programma Sociaal Domein
 Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’
 Integratie gebiedsgericht werken
 Regionale samenwerking
Met elkaar voor elkaar
Integrale brede toegang?
 Voor alle leeftijden
 Voor alle vormen van hulp ondersteuning
 Eenvoudig als het kan: digitaal loket, wijkservicepunt
 In samenspel met natuurlijke vindplaatsen
 Complex: in samenspraak met inwoner als nodig
 Meervoudig: in samenspraak met inwoner oplossen
 Gericht op substitutie en samenhang
 Nieuwe markt voor nieuwe arrangementen
Hoe stellen we ons dat voor?

Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning

Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning

Preventie Programma Sociaal Domein

Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’

Integratie gebiedsgericht werken

Regionale samenwerking
Met elkaar voor elkaar
Innovatie van hulp en ondersteuning?
 Meer eigen kracht, netwerk, vrijwilligers
 Meer gecombineerde arrangementen: informeel en professioneel
 Meer samenhang in hulp en steun
 Over de oude domeingrenzen: bv. dagbesteding
 Dichter bij leefwereld en woning
 Betrokkenheid van inwoners gekanteld
Hoe stellen we ons dat voor?

Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning

Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning

Preventie Programma Sociaal Domein

Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’

Integratie gebiedsgericht werken

Regionale samenwerking
Met elkaar voor elkaar
Preventie Programma Sociaal Domein
 Doel: versterken van veerkracht bij inwoners en de samenleving
 Dichtbij en met de Nieuwegeinse inwoners= ‘de gezonde wijk aanpak’
 Integratie beleidsvelden: sport, cultuur, onderwijs
 Integratie financiële inzet vanuit gemeente
 Integratie juridische grondslagen
Hoe stellen we ons dat voor?

Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning

Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning

Preventie Programma Sociaal Domein

Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’

Integratie gebiedsgericht werken

Regionale samenwerking
Met elkaar voor elkaar
De gezonde Wijk
Doel: versterken van veerkracht bij inwoners en de samenleving
 1: Veerkrachtige inwoners
 2: Betere buurten
 3: Toegankelijke zorg
 4: Samen meedoen (in de wijk)
 5: Goede startpositie
Hoe stellen we ons dat voor?

Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning

Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning

Preventie Programma Sociaal Domein

Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’

Integratie gebiedsgericht werken

Regionale samenwerking
Met elkaar voor elkaar
Integraal gebiedsgericht werken
 Integratie programmeringen ruimtelijk, openbaar en sociaal domein
 Integratie beleid ruimtelijk, openbaar en sociaal domein.
 Gemeente werkt dichtbij en met inwoners samen aan oplossingen
 Frontlijnsturing: Initiatieven van inwoners faciliteren en ondersteunen
Hoe stellen we ons dat voor?

Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning

Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning

Preventie Programma Sociaal Domein

Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’

Integratie gebiedsgericht werken

Regionale samenwerking
Met elkaar voor elkaar
Regionaal samenwerken
 Regio Lekstroom, U10 en Provincie
 Inhoud en financieel, juridisch, communicatie, informatie, werkprocessen
 Inkooptraject: regionale tafels
 Intensivering: Nieuwegein wil in 2015 al veel nieuw inkopen
 Uitnodiging: neem kennis van onze wensen
 Check: Vraag ons in september wat we van voorstellen vinden
 Eens kijken wat we terug zien in de contracten
Hoe stellen we ons dat voor?

Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning

Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning

Preventie Programma Sociaal Domein

Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’

Integratie gebiedsgericht werken

Regionale samenwerking
Met elkaar voor elkaar
Samenvattend
 Passende ondersteuning voor jong en oud
 Gelijke of hogere participatie kwetsbaar of niet
 Continuïteit van zorg
 Binnen de (nieuwe) budgettaire ruimte
Door
 Inzet eigen kracht, sociaal netwerk en vrijwilligers
 Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning
 Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning
 Integraal preventieprogramma Gezonde Wijk
Opgave van gemeente !
Of ook uw opgave?

similar documents