Online_oefenvragen_examen_bloedsomloop

Report
Klassikale verbetering van online
oefenvragen examen bloedsomloop
(Vraagcode 9)
Casus
Een 56 jarige man wordt sinds jaren succesvol behandeld met amlodipine voor arteriële
hypertensie. Hij maakte 2 jaar geleden een hartinfarct door zonder myocardverlies dankzij snelle
primaire coronaire interventie. Hij vermeldt de laatste weken licht toegenomen malleolaire
oedemen en beweert wat minder fit te zijn bij inspanning.
Vraag
Wanneer je als eerstvolgende
stap in je beleid…
1.
2.
3.
En je verneemt dat…
‘een diureticum aan de
onderhoudsmedicatie wil
toevoegen’
zijn lichaamsgewicht
onveranderd is gebleven en dat
er geen gestuwde halsvenen zijn
bij klinisch onderzoek
‘amlodipine wil vervangen
echocardiografie geen
door een antihypertensivum argumenten voor systolische
van een andere klasse’
dysfunctie toont
‘de patiënt
compressiekousen laat
dragen en het
lichaamsgewicht wil
opvolgen’
er geen voorgeschiedenis van
veneuze insufficiëntie is
Dan is deze stap in het beleid
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: Erg aangewezen (tot onontbeerlijk); B: meer aangewezen; C: even (tegen-)aangewezen; D: minder
aangewezen; E: niet aangewezen tot tegenaangewezen
(Vraagcode 20)
Casus
Een 60 jarige patiënte met gecombineerde aorta- en mitraliskunstklep heeft 4 weken na het
endoscopisch verwijderen van een colonpoliep intermittente rillingen en zij klaagt van adynamie.
Haar bloeddruk is normaal en de pols is regelmatig tachycard (90/min).
Vraag
Wanneer je als eerstvolgende
stap in je beleid…
En je verneemt dat…
4.
‘antistolling frequenter wil
controleren en antipyretica
wil geven’
de Rx thorax geen
bijzonderheden toont
‘antibiotica wil opstarten’
de patiënte geen
gastrointestinale klachten heeft
en dat de weggenomen
colonpoliep goedaardig was
een transthoracale
echocardiografie negatief is
5.
6.
‘ hemoculturen wil afnemen
en een breedspectrum
antitbioticum wil opstarten’
Dan is deze stap in het beleid
Legende:
A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
( Vraagcode 26)
Casus
Een 72 jarige patiënte met arteriële hypertensie, diabetes type 2, chronische nierinsufficiëntie
(creatinine klaring van 30ml/min) en COPD vermeldt een recente geschiedenis van toegenomen
vage thoracale last en dyspnoe. Er blijken recente woordvindingsstoornissen te zijn en een
saturatie van 90%.
Vraag:
Wanneer je als eerstvolgende
stap in je beleid…
En je verneemt dat…
7.
‘een ventilatie-perfusie scan
plant’
de patiënte profylactische doses
laag moleculair gewicht
heparines krijgt
‘een coronarografie plant’
de patiënte bij vorig
contrastonderzoek een acute
nierinsufficiëntie heeft
ontwikkeld
er bij een vroegere CT multipele
lacunaire infarcten te zien waren
en dat de fatische stoornissen
transiënt zijn zonder nieuwe
motorische uitvalstekenen.
8.
9.
‘een CT schedel plant’
Dan is deze stap in het beleid
Legende:
A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
(vraagcode 32)
Casus
Je ziet een 22-jarige dame op de spoedgevallendienst met een verhaal van palpitaties. De
palpitaties stopten spontaan net voor de opname.
Vraag:
Wanneer je denkt aan de
diagnose…
En je verneemt dat…
10. ‘voorkamerfibrillatie’
de hartkloppingen regelmatig
waren
11. ‘AV-nodale re-entry
tachycardie’
12. ‘cirkeltachycardie over een
bundel van Kent’
de patiënte haar hart voelde
kloppen in de keel
dit de allereerste episode van
palpitaties was
Dan wordt deze diagnose op
basis van deze informatie
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E:
zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)
( Vraagcode 39)
Een 70-jarige patiënte klaagt van pijn op de borst en dyspnoe.
Wanneer je denkt aan de
diagnose…
En je verneemt dat…
13. ‘ischemie op coronaire
atheromatose’
bij coronarografie er ter hoogte
van de linker anterior
descendens een stenose is van
30% wordt vastgesteld
bij hartcatheterisatie de
systolische linkerventrikelfunctie
op ventrikulogram normaal blijkt
14. ‘linker hartfalen’
15. ‘atrium septum defect’
bij rechter hartcatheterisatie een
saturatiesprong van 10% is
tussen het rechter ventrikel en
de a. pulmonalis wordt
vastgesteld
Dan wordt deze diagnose op
basis van deze informatie
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E:
zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)
(vraagcode 41)
Casus
Een 20 jarige dame biedt zich aan op de raadpleging met toegenomen kortademigheid.
Vraag:
Wanneer je denkt aan de diagnose…
En je verneemt dat…
16. ‘longembolen’
echocardiografie volledig
normaal is
17. ‘pulmonalisklepstenose’
18. ‘atrium septum defect’
echocardiografie een gradiënt
van 15 mmHg toont over de
pulmonalisklep
echocardiografie een gedilateerd
rechter hart toont met normale
longdrukken
Dan wordt deze diagnose op
basis van deze informatie
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E:
zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)
( Vraagcode 56)
Casus
Een 75 jarige patiënt klaagt 1 week na een operatieve ingreep (totale heupprothese) van pijn en
zwelling van het geopereerde lidmaat.
Vraag:
Wanneer je denkt aan de
diagnose…
En je verneemt dat…
19. ‘een chirurgische nabloeding het hemoglobine significant
(in het been)’
gedaald is ten opzichte van de
preoperatieve waarde
20. ‘diepe veneuze trombose’
21. ‘diepe veneuze trombose
de D-dimeren verhoogd zijn
de patiënt ook klaagt van
dyspnoe en thoracale pijn
Dan wordt deze diagnose op
basis van deze informatie
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: zeer waarschijnlijk (tot zeker); B: meer waarschijnlijk; C: even (on)waarschijnlijk; D: minder waarschijnlijk; E:
zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)
( Vraagcode 72)
Casus
Je bevestigt bij een 70 jarige man de diagnose van graad 2 geïsoleerde systolische hypertensie
door middel van herhaaldelijke bloeddrukmetingen op je raadpleging en zelfmeting. Je patiënt
heeft een Socholow-index van 40mm met een strainpatroon.
Vraag:
Wanneer je als eerstvolgende
stap in je beleid …
En je verneemt dat…
22. ‘angiotensine conversie
enzyme inhibitor wil
opstarten’
De patiënt een ernstige
nierfunctiebeperking heeft
23. ‘een thiazide diureticum wil
opstarten’
De patiënt diabetes heeft
24. ‘dihydropyridine wil
opstarten’
Dan is deze stap in het beleid
De patiënt angor pectoris heeft
Legende:
A: Onontbeerlijk; B: zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
(Vraagcode 86)
Casus
Je ziet op de raadpleging een patiënt met pijn in de benen ’s nachts.
Vraag:
Wanneer je als diagnose denkt
aan…
En je verneemt dat…
25. ‘ischemische rustpijn’
hij ’s nachts krampen heeft in de
kuit
26. ‘ischemische rustpijn’
27. ‘ischemische rustpijn’
de hallux pijnlijk is tegen de
ochtend aan
de pijn verbetert door de benen
hoger te leggen
Dan wordt deze diagnose op
basis van deze informatie…
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: zeer waarschijnlijk (tot zeker);B: meer waarschijnlijk;C: even (on)waarschijnlijk;D: minder waarschijnlijk;E:
zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)
(Vraagcode 98)
Casus
Je ziet de angioCT van een 75-jarige patiënt met arteriële insufficiëntie van de onderste
ledematen.
Vraag:
Wanneer je als eerstvolgende
stap in je beleid…
En je verneemt dat…
28. ‘een sympathectomie plant’
de patiënt al lang diabetes heeft
29. ‘ wandeltraining wil
opstarten’
30. Een aortobifemorale bypass
plant’
de patiënt ernstige trofische
letsels heeft
de patiënt nog volledig zelf zijn
tuin onderhoudt
Dan is deze stap in het beleid.
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk
(Vraagcode 101)
Casus
Een 65 jarige man komt voor cardiovasculaire checkup.
Vraag:
Wanneer je als eerstvolgende
stap in je beleid…
En je verneemt dat…
31. ‘ een screeningsduplex
halsvaten plant’
de patiënt helemaal geen
cardiovasculaire risicofactoren
heeft’
32. ‘ een screeningsduplex
halsvaten plant’
de patiënt al een myocardinfarct
doormaakte
33. ‘ een screeningsduplex
halsvaten plant’
de recente literatuur aantoont
dat carotisendarterectomie voor
asymptomatisch carotislijden
zinloos is
Dan is deze stap in het beleid.
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk
( Vraagcode 104)
Casus
Je hebt een normaal gebouwde man van 65 jaar voor je met meerdere cardiovasculaire
risicofactoren.
Vraag:
Wanneer je als eerstvolgende
stap in je beleid…
En je verneemt dat…
34. ‘ een duplex ter screening
voor een aneurysma van de
aorta abdominalis’
er bij klinisch onderzoek
abdominale pulsaties palpabel
zijn
35. ‘ een duplex ter screening
voor een aneurysma van de
aorta abdominalis’
er bij klinisch onderzoek
abdominaal geen pulsaties
palpabel zijn
36. ‘ een duplex screening voor er bij klinisch onderzoek een
een aneurysma van de aorta souffle ausculteerbaar is
abdominalis’
abdominaal.
Dan is deze stap in het beleid.
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk
( Vraagcode 108)
Casus
Een jonge dame van 30 jaar raadpleegt omwille van zware pijnlijke benen 's avonds.
Vraag:
Wanneer ja als diagnose denkt
aan…
En je verneemt dat…
37. ‘varices’
de patiënte veel zwemt
38. ‘varices’
39. ‘varices’
de patiënte omwille van gastrooesofagale reflux slaapt met het
hoofdeinde hoger dan het
voeteinde
de patiënte veel zont
Dan wordt deze diagnose op
basis van deze informatie…
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: zeer waarschijnlijk (tot zeker);B: meer waarschijnlijk;C: even (on)waarschijnlijk;D: minder waarschijnlijk;E:
zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)
(Vraagcode 110)
Casus
Een 35 jarige vrouw komt op de raadpleging omdat ze op 2 maanden tijd 3x flauw gevallen is:
eerst werd ze misselijk, begon ze wat te zweten en werd het 'zwart voor de ogen'. De dame is
hierover erg ongerust.
Vraag:
Wanneer ja als diagnose denkt
aan…
En je verneemt dat…
40. ‘neurocardiogene (vagale)
syncope’
ECG 17
41. ‘neurocardiogene (vagale)
syncope’
ECG 13
42. ‘ritmestoornis’
ECG 35
Dan wordt deze diagnose op
basis van deze informatie…
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
Legende:
A: zeer waarschijnlijk (tot zeker);B: meer waarschijnlijk;C: even (on)waarschijnlijk;D: minder waarschijnlijk;E:
zeer onwaarschijnlijk (tot uitgesloten)
( Vraagcode 114)
Casus
Bij een 75 jarige man gekend met hypertensie en diabetes mellitus werd voorkamerfibrillatie
vastgesteld. Hij is hemodynamisch stabiel maar voelt zich toch beperkt in zijn dagdagelijkse
activiteiten. Zijn huidige medicatie bestaat uit aspirine, diltiazem (calciumantagonist) en
perindopril (Angiotensine Conversie Enzyme- inhibitor).
Vraag: :
Wanneer ja als eerstvolgende
stap in je beleid
En je verneemt dat…
43. ‘ dabigatran wil opstarten’
de patiënt gekend is met
chronische nierinsufficiëntie met
een glomerulaire filtratie ratio
van minder dan 30 ml/min
de ritmestoornissen langer dan
48uur aanwezig zijn
44. ‘ een elektrische
cardioversie plant’
45. ‘ amiodarone wil opstarten’
Dan is dit beleid…
de patiënt gekend is met een
multinodulaire goiter
Legende:
A: Onontbeerlijk; B: Zinvol; C: nutteloos; D: tegenaangewezen; E: schadelijk
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O
A
B
C
D
E
O
O
O
O
O

similar documents