Les 5 - Extra opgave kansen_2

Report
Extra opgave:
Patsy en Eugene krijgen 4 zonen. Wat is, gegeven de stamboom
hieronder, de kans dat al deze zonen niet getroffen zullen worden door
het Lesh-Nyhan syndroom?
Dit zeldzame, X-gebonden syndroom wordt gekenmerkt door mentale
retardatie en een neiging tot zelfverminking. De getroffen individuen
hebben een diagonal lijn.
a)
b)
c)
d)
1/4
49/64
60/96
119/128
Hints:
Patsy en Eugene krijgen 4 zonen. Wat is, gegeven de stamboom
hieronder, de kans dat al deze zonen niet getroffen zullen worden door
het Lesh-Nyhan syndroom?
Dit zeldzame, X-gebonden syndroom wordt gekenmerkt door mentale
retardatie en een neiging tot zelfverminking. De getroffen individuen
hebben een diagonal lijn.
a)
b)
c)
d)
1/4
49/64
60/96
119/128
p((XAXa)suzy)=1/2
p( (XAXa)Suzy & (XAXa)Patsy )=1/2 * 1/2=(1/2)2
p(4 zonen met genotype AA)= (1/2)4
Uitwerking
1. In het geval dat Suzy genotype XAXA heeft hebben geen van de
zonen Lesh-Nyhan  p((XAXA)suzy)=1/2
2. In het geval dat Patsy genotype XAXA heeft hebben geen van de
zonen Lesh-Nyhan  p( (XAXA)Suzy & (XAXA)Patsy )=1/2 *
1/2=(1/2)2=1/4
3. In het geval dat Patsy genotype XAXa heeft (p=1/4) is de kans dat
geen van de zonen Lesh-Nyhan heeft (1/2)6, dus:
voor Patsy: XAXa EN geen van de zonen Lesh-Nyhan:
P( (XAXa)Suzy & (XAXa)Patsy & 4 zonen met genotype AA )=
=(1/2)2 * (1/2)4=(1/2)6=1/64
• Op drie manieren (manier 1. OF manier 2. OF manier 3.) is het
mogelijk dat geen van de zonen Lesh-Nyhan heeft  p(geen van de
zonen Lesh-Nyhan)=1/2 + 1/4 + 1/64 = 49/64, antwoord B
Maken opgaven 21 t/m 26
Extra hand-out
Speciale vormen van overerving:
• Multipele allelen: verschillende allelen hebben invloed op 1
erfelijke eigenschap (opgave 22)
• Letale factoren: verhoudingen nakomelingen verstoord
doordat dubbele letale factor de dood van de zygote
veroorzaakt
• Polygene overerving: meerdere genen(paren) bepalen een
erfelijke eigenschap (opgaven 23, 26)
• Gekoppelde overerving: (dihybride kruisingen) twee
genenparen op 1 chromosomenpaar  gekoppelde
overerving (uitzonderingen door crossing-over) (opgaven
………. En 27)
Huiswerk: dikgedrukte opgaven 55 t/m 60 en 33 t/m 39

similar documents