10. Zálohování dat

Report
INFORMATIKA 9
Zálohování dat
III2 – I9- 10
ANOTACE
Materiál obsahuje prezentaci ve formátu Microsoft
PowerPoint (.ppt) pro učivo v předmětu
Informatika, respektive Praktikum z informatiky v 9.
ročníku, oblast Informační a komunikační
technologie. Doplněno o úkoly. Zaměřeno na práci
s počítačem a využití informací z internetu.
Materiál lze využít pro společnou práci ve třídě
pomocí dataprojektoru nebo na interaktivní tabuli.
Zálohování dat
Záloha nebo záložní kopie je kopie dat
uložená na jiném datovém
nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou
využívána v případě ztráty, poškození
nebo jiné potřeby práce s daty
uloženými v minulosti. Zálohování
probíhá nepravidelně (např. v
domácnostech) nebo pravidelně podle
rozvrhu (např. ve firmách).
Pomocníci pro zálohování dat
USB flash disk
Externí disk
Paměťová karta
Datový nosič – CD, DVD, BD - disky
Úkol :
Vytvoř v MS Word jednu kartu
(stránku) a vyhledej do níobrázky
jednotlivých záznamových zařízení

similar documents