Mantelzorg & e-coaching: (hoe) werkt dat?

Report
Improving Mental Health by Sharing Knowledge
Mantelzorg & ecoaching: (hoe)
werkt dat?
Bernadette Willemse
Peter-Paul Feith
Programma workshop
• Waarom ondersteuning aan mantelzorgers?
• Internethulpverlening?
• Dementie de Baas
• Voor wie? Toepasbaar in CVA zorg?
• Ervaringen van e-coach
CVA symposium 2 november 2012
Waarom ondersteuning mantelzorgers? (1)
• Meer dan 3 familieleden actief
betrokken bij elke persoon met
dementie
• Steeds grotere nadruk op eigen
verantwoordelijkheid
Door dubbele vergrijzing, stijging aantal
mensen met dementie en CVA
 Stijging aantal mantelzorgers
CVA symposium 2 november 2012
Waarom ondersteuning mantelzorgers? (2)
• Mantelzorg bij dementie en beroerte gaat ‘gewone
mantelzorg’ voorbij
Gezondheidsraad, 2002
– Dementie en beroerte onderscheiden zich van andere
aandoeningen door achteruitgang cognitieve vermogens en
veranderingen in emotie, karakter en gedrag van naaste
– Tijd: jaren durende dagelijkse opgave
– Blijft doorgaan in het verpleeghuis
• Mantelzorg nadelige invloed op geestelijke
en lichamelijke gezondheid
CVA symposium 2 november 2012
Wat betekent dementie of beroerte voor de
mantelzorger?
•
•
•
•
•
•
•
•
Omgaan met moeilijk gedrag
Acceptatieproces
Onduidelijkheid over zorgbehoeften naaste
Zware verantwoordelijkheid
Constante bezorgdheid
Verminderde sociale contacten
Gevoel er alleen voor te staan
Hulp vragen
• Doolhof van voorzieningen
• Omgaan met de zorgverlening
• Ook positieve ervaringen!
CVA symposium 2 november 2012
Gevolgen voor zorgvrager
• Familie sleutel voor goede zorg
• Belasting mantelzorg belangrijkste voorspeller
verpleeghuisopname
CVA symposium 2 november 2012
Wensen voor meer professionele hulp
• 92% gebruikt professionele hulp
• 59% heeft wensen voor (meer) professionele hulp
Wat dan?
• Advisering
• Informatie
• Emotionele steun
• Praktische steun
Nivel, 2009
CVA symposium 2 november 2012
Internethulpverlening
E-mental health:
Het gebruik van moderne technologie om
geestelijke gezondheid te verbeteren.
CVA symposium 2 november 2012
Voordelen e-mental health
Moeilijk te bereiken
mantelzorgers beter
bereiken
Efficiënte steun
Groot bereik
Extra keuze bieden
Zelfmanagement
CVA symposium 2 november 2012
E-mental health interventies
CVA symposium 2 november 2012
E-mental health mantelzorgers
• Veelbelovend
• Effect op depressieve klachten bij sommige
mantelzorgers
• Verbetering copingstrategieën
• Vermindering ervaren belasting
Mann-Poll e.a., 2007
CVA symposium 2 november 2012
CVA symposium 2 november 2012
Dementie de Baas
• Internethulpverlening
• Website
• Internetcursus
Samenwerking
• Stichting Geriant
• Alzheimer Nederland
• Trimbos-instituut
Film over DementiedeBaas
http://www.youtube.com/watch?v=GnsUM9I-xGE
• Cursiste en echtgenoot (Lia en Peter Tels)
• Medeontwikkelaar (Anne Margriet Pot)
• Digitale coach (Peter Paul Feith)
Wat is het doel van de cursus?
Het ondersteunen/krachtiger maken van de
mantelzorger met behulp van:
• Psycho-educatie
• Ontspanning
• Cognitieve gedragstherapie
• Probleemoplossende therapie
• Assertiviteitstraining
• Interactief: feedback coach
Wetenschappelijk onderzoek
DementiedeBaas
•
•
•
•
Randomized Controlled Trial
85 mantelzorgers in experimentele groep
85 mantelzorgers in controle groep
Eerste positieve uitkomsten bekend
Voordelen van internethulpverlening bij
mantelzorgers
•
•
•
•
Bereiken van moeilijk bereikbare mantelzorgers
Bereiken van veel mantelzorgers
Efficiënte hulpverlening
Focus en diepgang
•
•
•
•
Eigen tijd, eigen tempo
Geen heen en weer reizen
Minder stigmatiserend
Bereiken in vroegtijdig stadium
De cursus Dementie de Baas
Voor wie?
• Heeft u het gevoel de situatie niet de baas te zijn
(zelftest)?
• Voelt u zich door de zorg belast?
Voorwaarden:
• Opleidingsniveau MBO +
• Goede taalbeheersing
• Computer (vaardigheid + bezit + internet)
• Screening door superviserende geriater m.b.t.
depressiviteit en suïcidaliteit
Opbouw van de cursus (lessen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Omgaan met probleemgedrag
Anderen inschakelen
Tijd voor uzelf maken
Denken en voelen
Niet-helpende gedachten
Helpende gedachten
Opkomen voor jezelf
Problemen aankaarten
Nazorg
• Terugkomles na 4 weken
• Toegang tot de cursus blijft mogelijk
• Deelname aan een cliënten forum onder
professionele begeleiding
Opbouw van de lessen
feedback
theorie
evaluatie
oefening
huiswerk
Website dementie de baas
Ervaring in de zaal
Hebben jullie ervaring met internet
begeleiding van cliënten en/of
mantelzorgers?
Welke vorm?
Wat is jullie ervaring?
Ervaringen uit de praktijk
• Houding van de coach
• Verschil met real-life
• Ervaringen deelnemers
Attitude coach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respect
Vertrouwen
Zelfreflectie bevorderen
Bekrachtigen
Stimuleren
Alternatieven bieden
Bij de les houden
Bij de les blijven
Signaleren
Verschil met real-life
• De onzichtbare cliënt
• Puur verbale communicatie
• Vertraging in feedback
• Gebonden aan cursusstructuur
Maar ook:
• Veilig voor de client
• Geen afleiding door non-verbale aspecten
• Tijd voor reflectie en bezinning
• Een duidelijk kader
Ervaringen cursist
Freek:
http://www.youtube.com/watch?v=_O7BxzW
KXNI
Toepasbaar in de CVA zorg?
• Waarom wel?
• Waarom niet?
• Aanpassingen nodig

similar documents