Powerpoint `Inclusief hoger onderwijs: het perspectief van

Report
Inclusief Hoger Onderwijs: het
perspectief van docenten. Een
kwalitatieve bevraging.
Nathalie Heurckmans Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
Leen Thienpondt Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO)
22 september 2011
1
Het perspectief van docenten
 Insider perspectief
 Goede voorbeelden
 Input voor verdere realisatie van inclusief hoger
onderwijs
‘Op welke manier ervaren docenten inclusief hoger
onderwijs?
 12 docenten in hoger onderwijs in Vlaanderen
 Semi-gestructureerde interviews
2
Insider perspectief docenten
4 hoofdthema’s:
 Ervaringen met studenten met functiebeperking
 Invloed op hun competenties als docent
 Kennis en ervaring met het beleid en de diensten
 Houding tov (aspecten van) inclusie in hoger
onderwijs
3
Resultaten
 Brede definitie
 Diversiteit
 Studenten met functiebeperking
 Open houding en attitude t.o.v. studenten met
functiebeperking
4
“Ik vind het cruciaal dat een student alle
mogelijkheden krijgt die hij of zij nodig heeft.”
“Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor
de verschillen tussen mensen.”
5
Resultaten
 Wat met ‘ernstigere’ beperkingen?
 Geen voordeel tov andere studenten
 Geen ‘betutteling’
• ongelijke behandeling is gerechtvaardigd om gelijke kansen
te creëren
6
Ervaringen
 Positief
 Motivatie
 Open communicatie en wederzijds begrip
 Succeservaringen
 Uitdaging om de manier van lesgeven en de
inhoud van de lessen aan te passen aan de
noden van de studenten
7
Ervaringen
 Moeilijke ervaringen
 Psychiatrische problematiek
 Studenten die vroegtijdig stoppen (‘ de
ondersteuning was niet voldoende voor
hun behoeftes’)
8
Ervaringen
 Moeilijke ervaringen:
 Sommige docenten vinden het moeilijk om
aandacht te schenken aan studenten met
een functiebeperking omwille van de grote
groepen studenten
9
Invloedsaspecten
 Een andere functie naast lesgeven
 Opleiding
 Voorgaand werk
 Eigen kind met functiebeperking
 Hun karakter, attitude als persoon
10
Redelijke aanpassingen
 Bereid om aanpassingen te maken (ook
voor iedereen, UDL)
 ‘Kleine inspanning’, ‘evident’, ‘deel van docent
zijn’, ‘kan een extra inspanning zijn, maar is
essentieel’,
“We hebben een beleid hier tegenover , dus is
het meer dan logisch dat we deze studenten
ondersteunen.”
11
Redelijke aanpassingen
 Soms is de ondersteuning enkel nodig
tijdens de examens
 Moeilijker voor psychiatrische
functiebeperkingen en minder zichtbare
beperkingen
 Wisten niet wat te doen
 Ook beleid wist niet wat te doen
12
Eigen ondersteuning van docenten
 Reflecteren met collega’s
 Studiedagen
“Het helpt als ik kan reflecteren met
collega’s. Welke soort van ondersteuning
bieden zij? Werkte dat? Wat zijn hun
ervaringen? …”
13
Invloed op competenties
 Reflecteren over de pedagogische aanpak
 Meer bewust zijn van hun lessen
“Wat ik als positief ervaar is dat het u leert kijken
naar de dingen die je anders evident vindt, die voor
hen niet zo evident zijn. Dus een keer reflecteren,
een keer bij de dingen stilstaan. Dan ben je wel
bewust met uw leerstof bezig.”
“Het doet mij creatiever zoeken naar agogische
middelen en didactische mogelijkheden. Het is voor
mij een verrijking.”
14
Invloed op persoon en attitude
“Wat ik persoonlijk verrijkend vind, is dat ik altijd, op
het einde van de rit, ervaar dat deze studenten niet
anders zijn. Ik zie hen meer en meer als een
student en niet als een persoon met een
functiebeperking. Dat is een verrijking want het
opent dikwijls veel mogelijkheden.”
15
Beleid
 Positief
 Communicatie en informatie over
redelijke aanpassingen
 Veel voorzieningen zijn vrij recent (soms
’ info ‘juist op tijd)
16
Behoeftes
 Meer dan enkel praktische informatie:
 Debat rond competenties
 Informatie over functiebeperkingen
 Feedback op geboden ondersteuning
 Studiedagen, casus bespreking,
getuigenissen van afgestudeerden
17
SIHO: contact
SIHO
Sint Jorisstraat 71
8000 Brugge
[email protected]
www.siho.be

similar documents