Powerpoint

Report
*Hoparlör nedir?
*Hoparlörün tarihçesi
*Hoparlörlerin özellikleri
*Hoparlör çeşitleri nelerdir?
*Hoparlörün iç yapısı
*İyi bir hoparlör nasıl olmalıdır?
*Hoparlörün çalışma şekli
*Hoparlör nasıl çalışır?
*Hoparlörün bilgisayarlara bağlantı yerleri
*Günümüzdeki hoparlör markaları
*İlginç hoparlör tasarımları 
*Güncel hoparlör haberi
2
3
Elektrik akımı değişimlerini ses
titreşimlerine çeviren alettir.
4
5
İlk hoparlör Rice ve Kellogg
tarafından 1924-1925
yıllarında yapılmıştır. Bu iki
bilim adamının ortaya
çıkardığı sistem, günümüzde
önemli değişikliğe
uğramamıştır.
6
* Bilgisayarda işlenen ve depolanan seslerin dış dünyada
duyulması için gerekli bileşendir.
* Hoparlörler analog ve sayısal tabanlı
çalışabilmektedirler.
* Hoparlör gücü sesin kuvvetini ve şiddetini belirler.
* Hoparlör parametreleri;
I. Güç(watt)
II. Hoparlör sayısı
III. Woofer(bas)/midrange(orta) ve tweeter(tiz)
IV. Kasa yapısı gibi parametreleri vardır.
7
8
Elektrostatik
hoparlör
Elektrodinamik
hoparlör
Çalışma şekillerine
göre hoparlörler 4’e
ayrılır.
Elektromagnetik
hoparlör
Magnetostatik
hoparlör
9
Elektrostatik hoparlör çok
kullanışlıdır. Elektrostatik
hoparlörlerde diyafram hafif,
gergin bir metalden veya
metal kaplı plastik bir
levhadan meydana gelir.
Diyafram hareketsiz bir
levhaya tutturulur. Ses iletimi
için delinmiş olan hareketsiz
levhalar arasından çok yüksek
doğru akım gerilimi geçer.
10
Mekanik bir kuvvet meydana
gelir. Yükselticiden gelen
sinyal yalıtıcı bir
transformatörden geçer.
Sinyal geldiğinde levhalar
arasındaki elektriğin hasıl
ettiği kuvvet,
biçimlendirilerek diyaframın
hareket etmesini, böylece
sesin meydana gelmesini
sağlar.
11
HOPARLÖRÜN İÇ YAPISI
Diyaframın ortasında sıkıca
tutturulmuş silindir şeklinde bir
çekirdek ve üstüne sarılı bir ses
bobini bulunur. Bobin ve çekirdek
bir mıknatısın kutupları arasına
yerleştirilmiştir. Önceleri, bir
yükselticiden alınan doğru akımla
çalışan elektromıknatıslar
kullanılıyordu, günümüzde
yumuşak demirden kalıcı
mıknatıslar veya seramik
maddeler kullanılmaktadır.
12
İyi bir hoparlör nasıl
olmalıdır?
13
1.
İyi bir hoparlörün seslerde
bozukluk yapmaması gerekir.
Günümüzde hoparlörler,
genellikle diyaframın arka
yüzünden ses yayılmasını
önlemek için, ses geçirmeyen
maddelerle kaplı kutular içine
yerleştirilmiştir.
14
2.Bir hoparlörün kabin
yapısının kalitesi; tasarımı
sırasında o hoparlöre gösterilen
özene ve konstrüksiyonuna dayanır.
“Konstrüksiyon” kelimesi genelde
“iskelet” anlamına gelse de burası
işin içine yüzeyler de girer. Bu
yüzeyler genellikle kasanın
ağırlığını etkilediğinden, satın
alırken kasa ağırlığını göz önünde
bulunduranlar bile vardır.
15
3. Hoparlörlerin üzerine
uygulanan kaplama içinse
genellikle vişne, dişbudak,
akgürgen veya gül ağacı tercih
edilir. Bu kaplamalar, üreticilere
kaplamada kolaylıklar kadar, renk
seçeneklerini çeşitlendirme
imkanı da sağlar.
16
Hoparlörün çalışma mantığı
Müzik seti, tv, mp3 çalar, ev
sinema sistemi, kulaklık gibi ses
çıkaran araçların hepsinde
hoparlör bulunur. Peki ama
hoparlör nasıl çalışır?
17
18
ÇALIŞMA MANTIĞI
Bobin, manyetik bir alanda akım
taşıyan bir iletkendir. Sinyal
geldiğinde elektromanyetik bir
kuvvetin etkisi altında kalarak
hareket eder. Bobin diyaframa
sıkıca tutturulduğundan, diyaframı
da hareket ettirir. Diyaframın
hareketi elektrik sinyalindeki
değişikliklere uyar ve havaya ses
dalgaları yayar. Daha yüksek bir ses
istendiğinde sinyalin şiddetinin
arttırılması yeterlidir.
19
Hoparlör nasıl çalışır?
20
21
Elektrik akımı bobine ulaşıyor. Bu durum
bobinde yapay mıknatıslık
oluşturuyor(elektromıknatıs). Yapay ve doğal
mıknatıslar birbirlerini itip çekiyor. Bu hareket
diyaframa iletiliyor. Ses oluşuyor.
Diyafram genellikle sürtünmeyle iyi ses
verebilen bir malzemeden yapılır. Bu
malzemeye tırnağımızı sürtsek normal
maddelere oranla daha çok ses çıkarmaktadır.
Bu madde daha çok kartonumsu bir yapıdadır.
22
Bir hoparlörün çalışması elektrik
akımı ve manyetik alanla alakalıdır.
Her hoparlörde bir sabit dairesel
mıknatıs vardır. Bir de elektrik akımıyla
mıknatıslanan elektromıknatıs bulunur.
Elektromıknatıs ve sabit mıknatıs
birbirini itip çekerek ortaya bir titreşim
çıkmasını sağlarlar.
23
Kimi hoparlörler dış kaplamalarının altında kat kat
sıkıştırılmış sunta ve/veya MDF(Medium Density Fibre
Board, Orta Yoğunlukta Fiber Tahta) kullanırken, kimileri bu
malzemeler arasında kumu da presleyerek sıkıştırırlar.
24
25
26
27
Hoparlörlerin bilgisayara bağlantı yerleri
28
İlginç hoparlör tasarımları
29
GÜNCEL HOPARLÖR HABERİ
30
Hoparlör markaları
*Avalon
*Thiel
*Reference 3A
*Meridian
*Revel
*Dynaudio
*JMLAB
*Vienna Acoustics
*Canton
*Ascendo
*Mark&Daniel
*Crea
31
32
33
İÇERİK
*Mikrofon nedir?
*Mikrofon nasıl çalışır?
*Mikrofon markaları ve fiyatları
34
MİKROFON NEDİR?
Çıplak ses malzemesinin ilk evresi,
elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.
Bu sesin saptanması için gereklidir. Bir
sesin saptanması yani depolanması için,
çıplak durumdan elektrik enerjisi
durumuna getirmek için mikrofon
kullanılır. Mikrofonlar ses titreşimlerini
elektriksel işarete çeviren araçlardır.
35
Mikrofon, ses dalgalarını elektriksel
titreşimlere çeviren, elektroakustik
bir cihazdır. Mikrofon ses
dalgalarına göre sinyal gerilimi
verdiğinden hoparlörü tamamlayan
bir unsurdur.
36
Bir ses dalgasındaki titreşimlerin elektriksel benzeri olan
sinyali üretmeye yarayan birçok fiziksel prensip vardır.
Bunlar, bağlantı direncinin değişimi, piezo elektrik,
elektromanyetik ve manyetostriksiyon (mıknatıslandığı zaman
bir cismin boyunda meydana gelen değişiklik) prensiplerini
içine alır. Bütün bu prensipler ve diğerleri yıllarca denenmiş,
ancak sonunda piezo-elektrik, elektromanyetik, elektrostatik
ve kapasitif prensipleri uygulamaya konmuştur.
37
MİKROFON NASIL ÇALIŞIR?
Bütün mikrofonlar ses dalgalarına
tepki gösteren çeşitli şekillerde
yapılmış diyafram ya da benzeri bir
elemana sahiptir. Mikrofona gelen ses
dalgaları diyaframa çarpar ve ses
basıncındaki değişikliklere göre
diyafram içe veya dışa doğru hareket
ederek mekanik titreşim yapar. Bu
titreşimler sonucunda mikrofonun
çıkış uçlarında bir gerilim meydana
gelir. Çıkış uçlarında meydana gelen
gerilim, hareket eden parçanın ya
hızı ya da titreşimlerinin genliği ile
orantılıdır.
38
39
İÇERİK
*Harici ses kartının tarihçesi
*Harici ses kartı
*Harici ses kartının yapısı
*Ses kartının çalışma şekli
*Ses kartı çeşitleri
*Ses kartı fiyatları
40
Tarihçesi
Ses kartları bilgisayar alanında 1989/90'lı yıllarda
popülerliğe kavuşmuştur, AdLib ve Soundblaster
kartları, konuşmacı adı verilen, sistem içindeki
hoparlörün yerine ses işlevlerini üstlenen
kartlardır. Daha sonra piyasaya sürülen Roland
LAPC-I ile birlikte, bilgisayar büroların dışında
oyun amaçlı da kullanılmaya başlanmıştır
41
Ses kartı nedir?
Ses kartı bilgisayardaki dijital ses verilerini analog
ses sinyallere, analog ses sinyallerini de
bilgisayarda işlenebilecek dijital sinyallere
dönüştürür. Ses kartları anakartın genişleme
yuvasına takılır. Bilgisayarda ses kartı olmaması
bilgisayarın çalışmasını engellemez. Sadece ses ile
ilgili işlemler yapılmaz. Ses kartları anakartın PCI
veya ISA slotuna takılır. ISA slotuna takılan ses
kartları günümüzde kullanılmamaktadır.
Günümüzde anakartların çoğunda ses kartlarını
anakartla bütünleşiktir(onboard).
42
43
1. Dijital Sinyal İşlemcisi
2. DAC (Dijital-Analog Çevirici)
3. ADC (Analog-Dijital Çevirici)
4. Rom bellek
5. TAD(Telefon cevaplama aygıtı)
6. AUX_IN
44
45
1.
2.
3.
4.
5.
Line In
Line Out
Sp
Mic
Midi (Musical Instrument
Digital Interface)
6. Tad
7. Aux
46
Ses Kartının Çalışması
Bilgisayarın çevre birimlerinde
girilen analog ses sinyalleri ses
kartına aktarılır. Ses kartının
analog dijital çeviricisi (ADC)
tarafından analog ses sinyallerini
dijital sinyallere dönüştürür.
Dijital hale dönüştürülmüş ses
sinyalleri DSP'ye aktarılır. Bu
birim tarafından veriler işlenir.
DSP verileri anakartın veri
yoluna iletir. Bu dijital veriler
mikroişlemci tarafından işlenir
ve depolanması için depolama
birimlerine aktarılır.
47
Bilgisayardaki ses verilerini
dinlemek için dijital ses
verileri depolama aygıtlarında
okunur, mikroişlemciye
aktarılır ve ses kartındaki
DSP'ye iletilir. DSP veriyi çözer.
Çözülmüş veri ses kartının
dijital analog çeviricisi (DAC)
tarafından analog ses
sinyallerine dönüştürülür ve
ses kartının çıkışına aktarılır.
48
Ses Kartı Çeşitleri
Veriyolu Standardına Göre
 ISA
 PCI
 PCI-Express
Fizik Yapısına Göre
 Anakartta bir entegre olan (onboard) ses
kartı
 Anakartın genişleme yuvasına takılı olan
ses kartı
49
HARİCİ SES KARTI FİYATLARI
Harici ses kartı
50,90 TL
Creative SB
PLAY USB Harici
ses kartı
64,90 TL
50
ESRA TARLABAZ
MUSTAFA ÜNLÜ
ALİ DAĞLI
EMRE TÜRKER
TEŞEKKÜR EDERİZ!..
51

similar documents