Jelölések

Report
Ellenőrzési jegyzék

Az ellenőrzési jegyzék fejlécében olvasható:
„ADR-es járművek ellenőrzéséhez”
A jármű táblázásra, jelölésre nem kötelezett,
a szállított áru LQ-s kiszerelésű.
Az ellenőrzési jegyzék
Fotók

Nagyon nem vitatható a rakományrögzítés hiánya
További kifogások
Az LQ jelölés körvonalai nem folyamatosak
Nincs LQ jelölés

Amikor a nem veszélyes áru ugyan úgy van
csomagolva, mint az ADR-es, az is hiba!
És a jelölés is probléma

Kifogásolják, hogy csak egy oldalon van az LQ jelzés
A határozat
A határozat érdekessége
Az I. kockázati kategória definíciója:
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi
sérülés vagy jelentős környezet-károsodás okozásának nagyfokú
kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására
megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű
feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).
A fellebbezés


Álláspontunk szerint az elsőfokon eljárt hatóság nem tett
különbséget a kockázati kategóriák között, hogy egy jelölésre,
és táblázásra nem kötelezett gépjárműben csekély kockázati
veszéllyel járó, az ADR 1.1.3.4.2. pontja alapján mentességgel
való, áruszállítás történik, ezáltal az ilyen anyagokkal való
szabálysértés nem sorolható a legsúlyosabb I. kockázati
kategóriába, nem lehet azonos elbírálása egy több tonnás valós
életveszélyt jelentő jogsértéssel.
A bírság azért ennyi, mert I. fokú szabálysértésként nevesíti a
kormányrendelet, holott a KKt. biztosít mérlegelési lehetőséget.
Ellentmondás

Hiányoljuk, hogy az első fokon eljáró hatóság a
kiállított ellenőrzési jegyzéke alapján megvizsgálta a
fuvarokmányokat, a szállított árura vonatkozóan, de
ennek másolatát nem csatolta a jegyzőkönyvhöz. A
szállított áruféleségek között volt olyan tétel, amely
nem tartozik az ADR hatálya alá, annak ellenére,
hogy csomagolási módja azonos a veszélyes
árukéval, nem szükséges ellátni mentesítő LQ
jelöléssel.
Ellentmondás
Bárca, vagy jelölés

Álláspontunk szerint a korábbi ADR
szabályozás nem mutat pontos mintát
a mentesítés jelölésére, nem mutatja be
oly módon mint az áruosztályok bárcáit,
melyeknél a bemutatott mintáktól
eltérni nem lehet. A 2011-es ADR
hatálybalépésével jelenik meg az un.
fotósarkos jelzés. A régi is használható.
Napi több száz dobozon



Méretek: 90*90 mm
Magasság 126 mm
Karton:335*335*135
Átmeneti előírások 1.6.1.20. pont.

„a 3.4 fejezet 2011 január 1-től alkalmazható
előírásait, azok a korlátozott mennyiségben
csomagolt veszélyes áruk, melyek a 3.2 fejezet
„A” táblázat 7a oszlopában nem „0” van
hozzárendelve, a 3.4 fejezet 2010 december
31.ig hatályos követelményei szerint 2015
június 30-ig tovább szállíthatók”.
Köszönöm a figyelmet.
Matula László

similar documents