Resensi Buku – Mengembangkan Profesionlisme Di

Report
E = m c²
E = m c²
E = m c²
Penterjemah :
Hamidah Baba
Penerbit :
Institut Terjemahan Negara
Kuala Lumpur
2006
E = m c²
ISI KANDUNGAN BUKU
Bahagian I : Cabaran dalam
pembelajaran profesional.
Bahagian II : Pendekatan
pembelajaran profesional.
Bahagian III : Mewujudkan
komuniti belajar.
Bahagian I :
Cabaran dalam pembelajaran profesional
1. Perkembangan profesionalisme.
2. Organisasi pembelajaran.
3. Pembelajaran profesional.
Bahagian II :
Pendekatan pembelajaran profesional
4.Teknik pembelajaran profesional
yang berkesan.
5.Mengenal pasti keperluan.
6.Mengurus perkembangan
berasaskan sekolah.
7.Memantau dan menilai
pembelajaran profesional.
8.Melaksanakan CPD yang berjaya.
* CPD (Pembelajaran berterusan)
Bahagian III :
Mewujudkan komuniti belajar
9. Membina pemimpin
pembelajaran bagi organisasi
pembelajaran.
E = m c²
E = m c²
*CPD (Continuos Profesional Development), INSET (In-service Education And Training),
TTA ( Teacher Traning Agency)
E = m c²
E = m c²
Bahagian I
E = m c²
Bahagian I
E = m c²
Bahagian I
E = m c²
Bahagian II
E = m c²
Amalan refleksi
Kajian tindakan
Pengayaan tugas
Autobiografi
Jurnal
Pbljrn. jarak jauh
Mentor mentee
Kursus, persidangan
Bahagian II
Dari Sudut Perundangan
(Gaji, pembiayaan,
perkembangan kerjaya dan penguatkuasaan)
E = m c²
Keperluan Organisasi
(Menentukan
matlamat, titik permulaan perubahan, masalah guru yang
tidak cekap)
Isu Prestasi Yang Lemah
(4 kategori guru : Guru bergantu-ng kepada orang lain,
guru terasing (tidak menerima perubahan) guru amalkan
sahaja dan guru yang ingin belajar)
Bahagian II
E = m c²
Pemantauan
Pernyataan misi
Semak kendiri,
tentukan sasaran
Penerangan tugas
Penentuan sasaran
Dasar
Perancangan
perkembangan
Bahagian II
E = m c²
*CPD (Continuos Profesional Development)
Bahagian III
Badan latihan guru (IAB,IPGM,UPSI) berperanan besar
mengekalkan kecekapan guru hingga kepada pengetua yg
telah lama berkhidmat.
E = m c²
Contohnya, kursus untuk guru baru (NQTS), calon pengetua
baru (NPQH), pengetua baru (HEADCAMP) dan program
pengembangan untuk pengetua telah berkhidmat ex;
Pengetua Cemerlang.
Pendekatan kemajuan. Sekolah dinilai kemajuan (petunjuk
prestasi numerasi), pemantauan teliti dan benchmarking.
Bahagian III
Menguasai Masalah Pembelajaran :
Pemimpin mampu menstruktur semula.
E = m c²
Memaksimumkan Tenaga :
Pemimpim perlukan sokongan staf.
Berwawasan :
Pemimpin mampu memotivasikan organisasi.
Fokus Berganda :
Kakitangan perlu mantap dalam semua hal.
Membentuk rasa ‘kepunyaan’.
Supaya semua ahli mempunyai pandangan yg sama untuk
kemajuan sekolah.
E = m c²
Penilaian Terhadap Buku
E = m c²
E = m c²
Ulasan Implikasi & Kegunaan Maklumat Di Dalam Buku
E = m c²
1. a

similar documents