Profesijos() (antra klasė

Report
Paruošė Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja
Orinta Kalibatienė
Skirta 2-3 klasei
2014
Kas yra profesija?
Tai darbas, kurį žmogus dirba ir už tai gauna pinigų.
Dažnai reikia mokytis, kad įgytum profesiją.
Siuvėjas siuvėja
Siuva
Jūreivis, jūreivė
Plaukioja jūroje
Autobuso vairuotojas, vairuotoja
MOKYKLOS AUTOBUSAS
Vairuoja autobusą
Paštininkas, paštininkė
Nešioja paštą
Kirpėjas, kirpėja
Kerpa plaukus
Karys, karė
Kariauja, saugo šalį
Dažytojas, dažytoja
Dažo
Lakūnas, lakūnė
Valdo lėktuvą
Gaisrininkas, gaisrininkė
Gesina gaisrą
Mokytojas, mokytoja
Moko
Statybininkas, statybininkė
Stato pastatus
Sodininkas, sodininkė
Prižiūri sodą
Taksistas, taksistė
Vežioja keleivius
Virėjas, virėja
*Kepėjas, kepėja
Verda
*Kepa
Policininkas, policininkė
Palaiko tvarką
Daktaras, daktarė
*Veterinaras, veterinarė
Gydo žmones
*Gydo gyvūnus
Muzikantas, muzikantė
*Dainininkas, dainininkė
Groja
*Dainuoja
Sportininkas, sportininkė
Sportuoja
Kokių dar žinai profesijų?
Dailininkas, dailininkė
Piešia paveikslus
Inžinierius, inžinierė
Projektuoja
Pardavėjas, pardavėja
Parduoda
Ūkininkas, ūkininkė
Augina gyvulius, javus
Pakartokim!
Jūreivis, jūreivė
Plaukioja jūroje
Paštininkas, paštininkė
Nešioja paštą
Kirpėjas, kirpėja
Kerpa plaukus
Dažytojas, dažytoja
Dažo
Pardavėjas, pardavėja
Parduoda
Gaisrininkas, gaisrininkė
Gesina gaisrą
Sodininkas, sodininkė
Prižiūri sodą
Lakūnas, lakūnė
Valdo lėktuvą
Inžinierius, inžinierė
Projektuoja
Mokytojas, mokytoja
Moko
Ūkininkas, ūkininkė
Augina gyvulius, javus
Policininkas, policininkė
Palaiko tvarką
Taksistas, taksistė
Vežioja keleivius
Virėjas, virėja
*Kepėjas, kepėja
Verda
*Kepa
Dailininkas, dailininkė
Piešia paveikslus
Karys, karė
Kariauja, saugo šalį
Sportininkas, sportininkė
Sportuoja
Muzikantas, muzikantė
Dainininkas, dainininkė
Groja
*Dainuoja
Siuvėjas, siuvėja
Siuva
Daktaras, daktarė
*Veterinaras, veterinarė
Gydo žmones
*Gydo gyvūnus
Autobuso vairuotojas, vairuotoja
MOKYKLOS AUTOBUSAS
Vairuoja autobusą
Statybininkas, statybininkė
Stato pastatus
Lietuvių liaudies patarlė
Kas nedirba, tas nevalgo.
Užduotis #1
Sudėk paveikslėlių korteles į langelius šia eilės tvarka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jūreivis
Mokytoja
Gaisrininkas
Muzikantas
Virėjas
Lakūnas
Siuvėja
Sportininkas
Policininkas
Užduotis #2
Sudėk žodžių korteles į langelius šia eilės tvarka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Paštininkas
Taksistas
Sodininkas
Kareivis
Kirpėjas
Dažytojas
Autobuso vairuotojas
Daktaras
Statybininkas
Užduotis #3
Sujunk rodykle, kas ką daro.
KAS KĄ DARO?
Valdo lėktuvą
Gesina gaisrą
Siuva
Kariauja, saugo šalį
Vežioja keleivius
Stato pastatus
Groja
Moko
Sportuoja
Prižiūri sodą
Dažo
Nešioja paštą
Gydo žmones
Plaukioja jūroje
Palaiko tvarką
Kerpa plaukus
Verda
Vairuoja autobusą
Užduotis #4
Kuo norėtum būti užaugęs / užaugusi?
Suvaidink be žodžių!
Priedas
Žaidimas “Pas daktarą”
• Pasiskirtoma vaidmenimis: išrenkamas daktaras, seselė, kiti vaikai yra
pacientai (galima žaisti keliomis grupėmis, jei didesnė klasė)
• Saldainiai M&Ms - “vaistai”
• Tualetinis popierius ir lipni juostelė - “gipsas” lūžusiems kaulams
Pacientas, pacientė
- Laba diena. (Labas rytas, labas vakaras.)
- Man skauda
•Ranką
•Koją
•Pilvą
•Galvą
•Akį
•Ausį
•Nugarą
Daktaras, daktarė
- Laba diena. (Labas rytas, labas vakaras.)
Ką tau skauda?
- Tuojau pažiūrėsiu. Tau reikės
•Išgerti vaistų
•Operacijos
•Uždėti gipsą
•Gulėti ir ilsėtis
•Gerti daug vandens
- Ar jau geriau jautiesi?
- Ačiū, man jau geriau./
Ne, aš dar sergu.
- Reikės dar gydytis. /
Ateik pasitikrinti po dienos/savaitės.
- Viso gero! / Iki pasimatymo!
Žaidimas “Parduotuvė”
• Pasiskirtoma vaidmenimis: išrenkamas pardavėjas, kiti vaikai yra pirkėjai
(galima žaisti keliomis grupėmis, jei didesnė klasė)
• Kortelės su vaisių, daržovių, uogų , drabužių ir kt. paveikslėliais
• Litai ir centai (iškirpti iš popieriaus)
Pirkėjas, pirkėja
- Laba diena. (Labas rytas,
labas vakaras.)
Pardavėjas, pardavėja
- Laba diena. (Labas rytas, labas
vakaras.)
- Aš norėčiau nusipirkti (ką?) ___.
- Prašau, štai (kas?)________.
- Kiek tai kainuoja?
-Tai kainuoja 1 litą
2-9 litus
ir
10-20 litų
1 centą
2-9 centus
10-20 centų
- Prašau paimti pinigus.
- Ačiū! Prašau paimti grąžą.
- Ačiū, viso gero!
Žaidimas “Restoranas”
• Pasiskirtoma vaidmenimis: išrenkamas padavėjas, kiti vaikai yra svečiai
(galima žaisti keliomis grupėmis, jei didesnė klasė)
• Valgiaraščiai su lietuviškais valgiais (vaikai pasidaro iš anksčiau)
• Plastikinės lėkštės, puodukai, šakutės, peiliai...
• Litai ir centai (iškirpti iš popieriaus)
• “Valgiai” – paveikslėlių kortelės
Svečias
- Laba diena!
- Norėčiau staliuko.
- Ačiū!
Padavėja(s)
- Laba diena!
- Gerai, prašau sėstis. Štai valgiaraštis.
- Prašau!
- Aš valgysiu (ką?) ______.
- Aš gersiu (ką?) _______.
- Ką valgysite?
- Ką gersite?
- Ačiū!
- Ar skanu?
- Ar norite dar ko nors?
- Ačiū, labai skanu!
- Taip (ne), dar noriu (ko?) ________.
- Prašau atnešti sąskaitą.
- Viso gero!
-
Štai sąskaita.
Ačiū, viso gero!
Kitos galimos užduotys “Profesijų”
tema:
• Nupiešti piešinį tema, kuo norėtum būti užaugęs/užaugusi.
• Padiskutuoti, kaip manai, kokia profesija yra pati įdomiausia ir kodėl? Ar
norėtum įgyti tokią profesiją?
• Pažaisti žaidimą “Bingo” su profesijų kortelėmis.
• Pakviesti į pamoką tėvelį ir mamą, kad papasakotų apie savo profesiją.
• Nuvykti aplankyti kokį nors objektą ir lietuviškai apie jį papasakoti (pvz.,
kelionė į zoologijos sodą – kokia yra zoologo profesija?)
• Užduoti namų darbams sužinoti ir papasakoti, kokį darbą dirba tėveliai,
kokį darbą dirbo seneliai ar net proseneliai.
• Pažiūrėti animacinį filmuką apie statybininkus ir tinginį peliuką “Peliuko
dainelė” http://www.youtube.com/watch?v=fd68OeoOqSI
Bibliografija:
• http://busyteacher.org/
• Google images

similar documents