Presentaties in totaal

Report
Bio Retail Academy
11 november 2014
Dick Veerman/Foodlog
& Henk Gerbers Bio+
Dick Veerman in debat met….
• korte uiteenzetting over het WRR rapport
• het WRR rapport en de rol en positie van de
biologische landbouw
• Wat kunnen we met dit rapport?
- als levensmiddelen sector
- als biologische sector
- als bedrijf
De voedselvoorziening is de laatste decennia ingrijpend veranderd. De landbouw is geïndustrialiseerd en er heeft schaalvergroting
plaatsgevonden. De internationale afhankelijkheden zijn vergroot. De macht is verschoven. Waar eerst overheid, kennisinstellingen
en landbouworganisaties gezamenlijk de route bepaalden, ligt de macht nu voor een belangrijk deel bij supermarkten,
zaadleveranciers, de levensmiddelindustrie, ngo’s en internationale organisaties. Ook zijn eetpatronen veranderd.
Achter het aanbod op de schappen van de supermarkten gaat een complex netwerk van internationale ketens schuil .
Twee hoofdaanbevelingen
• Van landbouwbeleid naar voedselbeleid
• Bevorder de veerkrachtig voedselnet
Hoe zou je biologisch kunnen zien?
- ‘uitvinder’ van duurzaamheid
- kampioen v/d meerkamp
- ondernemer met de natuur
- sterk in ketenmanagement
- verbonden met sociale omgeving
- boeren en boodschappers verbonden
- innovatietuin voor gangbaar
bedankt
Helpt biologisch tegen fraudeurs
en onlustgevoelens?
Gaan we iets hebben aan een
‘voedselvisie’ en wat is dat?
Juglen Zwaan/ aHealthylife
Wie kun je wel en wie kun je
niet vertrouwen?
Suzanne Tesselaar/
Stories of Change
Workshop Storytelling
Bio Retail Academy
Jokkebrokken en Liegebeesten
Storytelling voor eerlijkheid, transparantie
en erecode
Suzanne Tesselaar
Programma
•
•
•
•
Over vertrouwen en storytelling
Veranderen en verbinden met verhalen
Spelen met storytelling voor biologisch voedsel
Afsluiting
Wholefood the corporate story
Wholefood seaweed
Werken aan vertrouwen
•
•
•
•
•
•
oordeel niet
geef elkaar (een veilige) ruimte
neem de verhalen serieus
accepteer ze als de werkelijkheid
verhalen zijn cadeautjes
niet raden wie de verteller is
De wereld veranderen
Mensen zijn niet tegen veranderingen;
ze willen niet verandert worden.
…dus storytelling als dialoog in
co-creatie
Peter Senge
Workshop
Ken je een verhaal van jezelf of jouw omgeving,
waardoor een gedragsverandering ontstond?
Deel dat verhaal met je buren
Kies er een uit die een ander met ons deelt
roddels
sprookjes
management
verhalen
fantasieën
geleefde
verhalen
mythes
tegenverhalen
Bio+ verhaal
21
Story en storytellingtelling
•
•
•
Soort verhalen
Functie van verhalen
Effect van verhalen
Story en storytelling
Story: Is het medium: ze gaan altijd over bepaalde
figuren die op een bepaald moment, op een bepaalde
plaats iets specifieks doen. Ze gaan over karakters die
obstakels tegenkomen die hun wensen in de weg staan
Storytelling: Is het interactieve proces van zingeven,
ervaringen delen, kennis overdragen en onderhandelen
over identiteit
Soort verhalen
* Corporate story: eendimensionaal
Voor positionering, merkenbouw en marketing
* Geleefd verhaal: dialoog
Beïnvloed gedrag
* Geco-creërd verhaal: interactief
Mobiliseert, is besmettelijk en verbindt
Definitie geleefd verhaal
Weergave van gebeurtenissen die met elkaar in
verband worden gebracht
• opeenvolging van gebeurtenissen
• heeft een plot, (anti) held, vijanden, vrienden
• roept emotie op, bevat emotie en/of om emotie uit
te lokken
• is geleefd, autentiek, waar of waarachtig
Functie van storytelling
Verhalen vertellen over veranderingen
Verhalen ontvlammen verandering
Verhalen beïnvloeden verandering
Verhalen zijn de verandering
Ebola bestrijding
Radio show
Verhaal van een verpleegster
Waar is het voedselverhaal?
Storytelling als dialoog
Formeel =
structuur
Interventie
Informeel =
cultuur
doelen
visie en strategie
keurmerken en afspraken
gedeeld (eerlijk) verhaal
over biologisch voedsel
zingevingsverhalen
ervaringsverhalen
over bio voedsel
Interactieve interventie
Corporate
story
doelen, processen, systemen
management taal
toekomst focus
Co-creatie
gedeelde visie en doel
verandertaal
verleden heden toekomst
Geleefde
verhalen
ervaringen, zingeven
bio-taal
verleden en heden focus
Effect van verhalen
•
•
•
•
•
•
verhalen geven context
verhalen verbinden
verhalen zetten aan tot actie: mobiliseren
verhalen maken abstracte informatie concreet
verhalen geven inzicht
verhalen geven een kader (‘framen’)
Workshop
Fresco in 2012
Bio en industrie naar elkaar toegroeien?
Wat is dan het gezamenlijke Bio+ verhaal in 2015 >?
Wie is de (antiheld)?, vrienden, vijanden, plot?*
m.a.w. welke rol nemen merken, producent, groothandel en aanbieder in?
Crisis en storytelling
Over:
Ezelvlees, kikkermelk en oude koeien
10 regels voor storytelling succes
1.
2.
3.
4.
5.
gebruik verhalen selectief
luister voor je spreekt
richt zorgvuldig
maak het persoonlijk
maak het echt (eerlijk)
10 regels voor storytelling succes
6. ken het verhaal, niet de woorden
7. maak contact met de luisteraar(s)
8. gebruik simpele taal
9. laat het verhaal zijn werk doen
10. vergeet niet:
We zijn allemaal verhalenvertellers!
Geoff Mead 2014
MacDonalds
Spongebob
Dank en link s.v.p.!
www.storiesofchange.nl
@suzannestories
www.linkedin.storiesofchange
[email protected]
“The world has taken a narrative turn”
Literatuur
• Yiannis Gabriel
psychologie organisatie theorie
• Barbara Charniawska
organizational behaviour
• David Boje
communicatie wetenschappen
• Buchanan & Dawson
organisatieveranderingen
• Nick Fairclough
organisatie discourse
• Francois Breuer
interventies en praktijk
• Steven Denning
management praktijk
• Suzanne Tesselaar organisatieveranderingen en
interactieve interventie
Storytelling en leiderschap
Aan een slechte leider hebben mensen de pest
Mensen prijzen en goede leider
Over een geweldige leider zeggen mensen:
“we hebben het zelf gedaan”
Peter Senge
Interactieve narratieve ruimte
narratief klimaat scheppen
verhaalgevoeligheid
narratieve intelligentie
“prioritijd”
authenticiteit
Storytelling en veranderingen
strategisch
•inzicht in dynamisch proces; continuïteit
•verleden, heden en toekomst verbinden
•zin- en betekenis geven aan de verandering
•identiteit onderhandelen
tactisch
•verandertaal blootleggen en gebruiken
•(re)frame patronen
•communicatieflow veranderen
•co-creatieproces van een gedeeld verhaal
operationeel
•Illustreren
•concretiseren
Real time zingeven
beelden
flarden
ideeën
ordenen
prioriteren
uitlichten
context geven
ervaringen
indrukken
emoties
Verhaal
----------------------
Slotakkoord, terugblik
op de dag, samenvatting
& conclusies.
Hartelijk dank
voor uw komst !

similar documents