professionel_udv._i_det_nye_bibliotek_

Report
Interrelative processer og
Facilitering
Hverdagens møder i
Det nye bibliotek
SUPPLEMENT AS
Biblioteks model
2
Tak for sidst
Hvordan kan du bruge
indholdet fra modul 1 og 2
til at ændre din adfærd
overfor brugeren?
3
Hvordan skaber jeg
flere medspillere?
• Kropslige teknikker og værktøjer til at
skabe energi i mødet mellem
biblioteksmedarbejderen og omgivelserne.
• Rollen som facilitator – både i de
uformelle og formelle møder i biblioteket.
4
Indhold
• Skab energi med bevidst brug af
krop og stemme
• Brug den gode historie til at
skabe medspillere
• Mødefacilitering – hvordan?
• Om indgroede mødevaner og
typiske kendetegn ved dårlige
møder
• Mødets scenografi og
koreografi
5
Rent praktisk
Lille hjælper..
•
•
•
•
•
Bord 1-4: Hanne
Bord 5-8: Line
Bord 9-11: Mads
Bord 12-14:Berrit
Bord 15-17: Mette
6
Koder og signaler i hverdagen
Man kan ikke ’ikke-kommunikere’
Ludwig Wittgenstein
Ordene vi
siger
udgør
kun 7–
12% af
vores
meddelel
se –
hvad med
resten?
Vi læser signaler hele tiden
Rekvisitter
Fokus
Stemme
Stemme
& mimik
Krop
Mimik
Kroppen snakker med
Vi ’læser’ – de andre ’læser’!
"© Irma A/
Kommunikation – en gavebod
Rekvisitter
Fokus
Stemme
Stemme
& mimik
Krop
Mimik
Fyldord!!!!
Støj på skærmen – tabt information
• Øhhhh
• Og såd’n no’en ting
• Jamen altså….
• ….. Ikk’ oss!?!
• Prø’ li’ hør!
• På en ell’anden måde
• Hva’n det hedder.. • Nåmen det…….
• … ka’ m’n sige!
• Havde jeg nær sagt..
• Hva’ ska’ jeg sige.. • …. på den måde!
Rekvisitter







Telefon
Breve
Tryksager
Dokumenter
Computerskærm
E-mail
Plakater







Image
Ur
Tøj – overtøj
Taske
Mobil telefon
Kuglepen
Power point
Rens tavlen og fokusér
- forstyrrelser i rummet
• Se det!
• Acceptér det!
• Smid det væk!
‘’Se på mig – lyt til mig!’’
Fokus
Rekvisitter
Stemme
Stemme
& mimik
Krop
Mimik
Fokus









Nærvær
Motivation
Humor
Åbenhed
Empati
Lytten
Udstråling
Personlig stil
Venlighed









Kompetence
Indlevelse
Professionalisme
Tilgængelighed
Nysgerrighed
Engagement
Fleksibilitet
Inddragelse
Situationsfornemmelse
Konstruktiv tilgang
Fra ’Nej ….. Men’
til ’Ja …… Og’
Konstruktiv formulering
- rul med energien
• ’Men’ – et glimrende ord, vi kan ikke
undvære det.
• ’MEN’ – måske kan det blive en bremse i
tanken.
• Hvis ’MEN’ erstattes med ’OG’ bliver der
åbnet for adgang til fantasi og kreativitet.
• Hvor mange gange siger vi ’MEN’ hver dag –
og hvor mange af disse gange kunne vi have
sagt ’OG’?!?
’’Kan du hjælpe mig med det her?’’
• ’Nej – jeg har ikke tid lige nu.
Men jeg er ledig om et øjeblik. Er det
okay?’
• ’Ja – jeg vil meget gerne hjælpe dig.
Og jeg er ledig om et øjeblik. Er det
okay?’
’’Har du tid til et møde kl 13?’’
• ’Nej – vi kan ikke mødes kl 13.
Men jeg er ledig kl 14… Ville det passe
dig?’
• ’Ja – jeg vil meget gerne mødes.
Og jeg er ledig kl 14….. Ville det passe
dig?’
Tankesæt og indgangsreplik
• ‘’Jeg har byens bedste kunder’’
• ‘’Det lyder spændende
– fortæl noget mere’’
Konstruktiv feedback
Ros de andre – ros dig selv
OG
• 3 x specifik anerkendelse
– Eksempler
– Objektivt
– Specifikt og positivt
• Udvikling – forbedring
– Konstruktive forslag
– Præcise anvisninger
– Fremadrettet synsvinkel
• Generel kommentar
– Overordnet positiv
observation
Accept af feedback –
en guldgrube af information
NEJ!!!
NEJ –
FORDI…
OKAY
MÅSKE
Findes der en
møde-typologi?
24
Gå sammen med 2-3 personer, du
sidder ved siden af
• Lav mindmap over forskellige
mødetyper
– træk på det du har tænkt på ifm
hjemmeopgaven
25
Gå sammen med 2-3 personer, du
sidder ved siden af
• Lav mindmap over forskellige
mødetyper
– træk på det du har tænkt på ifm
hjemmeopgaven
• Identificer de vigtigste 7
mødetyper – i stor grupper
26
At facilitere
= at gøre let
Gøre det let - for lånerne,
mødedeltagerne, borgerne – at
få deres viden i spil, at stille
spørgsmål, at bruge deres
erfaringer og indsigt –
Gøre det let at få viden..
Ikke hvad, men hvordan
27
Som facilitator
• arbejder du målrettet på at sikre
effektive gruppeprocesser,
håndterer konflikter og
involverer deltagerne
• bruger værktøjer og metoder der
bringer deltagernes viden og
kompetencer i spil på en måde,
der effektivt understøtter
opgavens mål
28
Forskellen?
I klassisk mødesammenhæng
Mødeledelse
Mødefacilitering
• Lægge plan for
• Lægge plan for
behandling af
indhold, tid og sted
indholdet
• Styre mødet mht tid, • Planlægge og styre
talerække og
processen
dagsorden
– behandle indhold på
en hensigtsmæssig
• Stoppe
måde
diskussioner, når
– Få deltagerne til at
bruge deres viden og
tiden er gået eller
erfaring
der ikke er flere på
hensigtsmæssigt
talerækken
• Stoppe diskussioner,
når de ikke er
• Samle op på
nødvendige
indhold
• Sikre at der bliver
samlet op på indhold
Forskellen?
Ifm. ”møder ved skranken”
Service og vidensperson
Facilitator
• Fokus på emnet
• Søgeteknik
• Yde hjælp og
vejledning
• ….
• ….
• Fokus på hvordan de
bliver
– klogere på emnet og
deres behov
– præcise på emnet og
deres behov
• Evne til at reflektere
over egen søge-praksis
• Gøre dem i stand til at
modtage hjælp og
vejledning
• Evaluere løbende,
optimere, guide
bibliotekaren
• Holde energien oppe
30
Gøre det let for lånerne og borgerne at
holde energi og motivationen oppe
31
Hvad giver energi?
•
•
•
•
•
•
Viden og erfaring bliver brugt
Forholde sig aktiv og personligt
Anerkendelse
Beslutninger
Fysiske handlinger
”åbne op” eller ”lukke ned”
Møder, når de er værst:
Ikke udviklingorienterede
Eftervisning af allerede etablerede synspunkter
Positioneringer
Rituel stammedans og lunken kaffe
33
5 kneb til at slå forslag ihjel
•
Jeg synes principielt ikke at.. – at tale
om princippet, værdien, moralen bag
ideen
•
Hvornår er det besluttet at.. – at tale
om de organisatoriske rammer for
selve arbejdet
•
Det er det samme som det vi prøvede i
2002… - at trække ideens flyvehøjde
ned, ved at give den et velkendt (og
ikke succesfuldt) konkret billede
•
Det kan ikke lade sig gøre at.. – at
fokusere på udfordringer på et meget
praktisk niveau
•
Hvordan havde du så tænke dig at.. at lade én person forsvare ideen og
udfolde alle dens elementer på stedet
Virkningsfulde dogmer..
Erstat de fleste af ’drøftelserne’ og
’diskussionerne’ med andre former
Ikke kun plenum. Alle skal ikke høre alt
Giv opgaver, brug værktøjer.
Stil ikke kun spørgsmål
Flyt folk! Tænk i møde-koreografi
Metoder og værktøjer
Opgaver
Fysiske leverancekrav
Øøøhhh.. det skal handle om
noget med… noget globalt..
5 værktøjer til mødet med låneren, der har
svært ved at definere informationsbehov
FACILITERING AF
MØDET MED LÅNEREN
37
Mindmap
Handleplaner til egen
søgning
39
Én, to, mange….
Net-surfing
41
Biblioteks-surfing
42
Det er så meget.. Jeg ved ikke
hvor jeg skal starte…
4 værktøjer til prioritering af emner,
kilder, tilgange..
FACILITERING AF
MØDET MED LÅNEREN
43
Top 5
over vigtigste ting, kilder, perspektiver….
1.
2.
3.
4.
5.
…
….
…
….
…
Centralt
GRID
Ikke centralt
Mindre valid
Meget valid
45
Centralt
GRID
Ikke centralt
Mindre valid
Meget valid
46
Centralt
GRID
Ikke centralt
Besværligt
Nemt
47
Skydeskive
48
”I hvilken grad tror du,
vi er ved emnets kerne?”
Slet ikke
I nogen grad
I høj grad
49
FROKOST
50
Vippen
– balance i stil og forståelse
Personlig
Privat
Faktuel
Intuitiv
Information - fakta
Inspiration
Cases - eksempler
Passion
Cool
Elegant
Stilig
Formel
Upersonlig
Engageret
Farverig
Sprælsk
Intim
Privat
GPS metoden
’’Beregner ny rute’’
www.berritkvo
rning.dk
Genvej til forståelse
www.berritkvo
rning.dk
Individuel opfattelse af information
V
 Se illustrationerne?
A
 Læse brugsanvisningen?
K  Hands on – gøre det, fornemme
det?
Hvad er din præference – og de andres??
6 gode råd til læsegruppen,
informationssøgningskurset, IT kurset ect.
FACILITERING AF
MØDET MED FLERE
DELTAGERE
56
6 tips..
1. Minimer plenum-formen
2. Minimer diskussioner,
3. Konkrete opgaver og
leverencekrav
4. Korte deadlines og én opgave ad
gangen
5. 1-2-mange
6. Koreografi og scenografi der
understøtter primære formål
• Hvilke scenografier er velegnede?
• Hvilke koreografier virker hvordan?
PAUSE
59
Struktur - butterfly
Sig det
Sig hvad du vil sige
Sig hvad du har sagt
Start med slutningen
Hvem er jeg
Navn – funktion – relevans
! Hvad vil jeg tale om - emnet
? Hvorfor er det vigtigt –
formål
$ Hvor meget – hvad er
udbyttet, fordelen?
! Hvad har jeg talt om – emnet
? Hvorfor – hvad er mit formål med at
tale
 Hvorhen – hvad skal I gøre nu?
$ Hvor meget – hvad er udbyttet,
fordelen?
@ Hvordan får du fat på mig
Rammer – skal siges højt –
annonceres
’Alt hvad publikum ser, kan de forstå - og ’tilgive’
’
Klare rammer skaber:
•
•
•
•
Alliance
Forventninger
Aftaler
Medansvar
En god ramme giver beføjelser –
til at:
• Overholde tiden
• Fastholde emnet
• Skære igennem, når nødvendigt i forhold til tid
og emne
• Skabe fremdrift
• Respektere markeringer – overholde
talerække
• Afvikle alle punkter
• Nå i mål og opsummerer resultat, aftaler og
deadlines
Kom ind i et rum
Skab stemningen – vis vejen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dav – er du her også!?! Super!
Undskyld jeg er så kedelig
Ups!! - jeg kommer garanteret for sent?
Jeg gider overhovedet ikke høre mere
pjat i dag
Det her bliver rigtig spændende!
Hold da op, hvor er her koldt!
I’m the king of the world!
Øhh – er det overhovedet her, der er
møde?
Jeg har altså højst 10 minutter til det her
møde
Pyh – her lugter meget mærkeligt
Av mit hoved – er der en Treo i
nærheden?!
Er der ikke utrolig varmt herinde!?
Det her er da en rigtig win-win dag
Energi skaber energi
www.berritkvo
rning.dk
Hvad har vi været igennem?
• Kropslige teknikker og værktøjer til
at skabe energi i mødet mellem
biblioteksmedarbejderen og
omgivelserne.
• Rollen som facilitator – både i de
uformelle og formelle møder i
biblioteket.
– Skab energi med bevidst brug af krop
og stemme
– Brug den gode historie til at skabe
medspillere
– Mødefacilitering – hvordan?
– Om indgroede mødevaner og typiske
kendetegn ved dårlige møder
– Mødets scenografi og koreografi
66
Buddy-øvelse:
• Brug din Buddy til at skabe god
stemning og fremdrift ved møde
i jeres dagligdag (’’Smid
bolden’’)
• Lav aftaler med din Buddy om
hvad han/hun helt konkret kan
gøre for at støtte dig i at øve dig
i værktøjerne, f.eks
– Planlægge/samle op hver morgen
– hvad vil du gøre i dag
– Evaluere. Hvor ofte, hvornår?
– Gøre det sammen med dig
– ..?
67
TAK FOR I DAG!
Mette Ullersted
Berrit Kvorning
68

similar documents