Præsentation

Report
BIPS konference 2011
Forandringer i byggebranchen er =
forandringer i den enkelte virksomhed
Hvordan håndteres forandringer i små og mellemstore
virksomheder således virksomhedens langsigtede strategier og
værdier sikres gennem kortsigtede kvalitetsmæssig – og
økonomiske gevinster.
Agenda
1. Hvilke forandring står vi overfor og hvem skal vi holde øje med?
2. Hvordan påvirker forandringerne virksomheden?
3. De organisatoriske og ledelsesmæssige udfordinger
• Strategiske udfordringer
• Taktiske udfordringer
• Operationelle udfordringer – og praktisk IT implementering
4. Konkret forandringsledelse i rådgivningsvirksomheder
5. Økonomiske gevinster – ret fokus mod det rigitge
3 af de hurtige – hvem er vi!
1. Startet i September 2010
2. Beskæftigere op til 11 medarbejder
3. Blandt DK største udbydere af byggefaglige kurser –
og konsulentydelser i byggebranchen
1. Efter &
Vores strategi:
videreuddannelse
Gennem opsamling og
2. Konsulentydelser
udvikling af nyeste viden
– vil vi videreformidle denne 3. Projektrådgivning
gennem centerets 3
kerneydelser:
Kompetenceudvikling
BIM Koordinator
Passivhusdesigner
Projektstyrring i byggebranchen på akademiniveau
Virksomhedsøkonomi
Salgspsykologi
Energiberegning
Det Digitale Byggeri (DDB)
Autodesk Authorized Training Center (ATC)
- med undervisning i Autodesk programmer
Grafisk Design – Adobe CS5
MS Project som styringsværktøj
Mersalg med Det Digitale Byggeri
Virksomhedstilpasset forløb bl.a.
Strategiudvikling
Forandringshåndtering
Implementeringforløb
Revit undervisning
Det Digitale Byggeri undervisning
BIM proces
Kommunale kompetenceudviklingsforløb
inden for Digitalisering
Kommunale kompetenceudviklingsforløb
inden for energi og miljø
- Projektledelse
1. Hvilke forandring står vi overfor og hvem skal vi holde
øje med
Paradigmeskiftet er i gang!
Præmisen:
1. Bygherrekrav?
2. Bedre bundlinje og tilfredse kunder?
3. Global og national konkurrencedygtighed?
Bygherrekrav
1. Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation.
2. Krav om brug af projektweb.
3. Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D.
4. Krav om digitalt udbud med udbudsmængder ved fag- og
hovedentreprise.
5. Krav om digital aflevering af sags, drifts-, vedligeholdelses- og
forvaltningsinformation.
1. Hvilke forandring står vi overfor og hvem skal vi holde
øje med
Paradigmeskiftet er i gang!
Bedre bundlinje og tilfredse kunder?
• Forandring af krav fra bygherrer – de ved efterhånden godt hvad de kan kræve.
• Største forandring er arbejdsmetode og forandring i processer (og ikke værktøjer).
• Reducering af fejl og mangler – som resultat af effektive processer
Global og national konkurrencedygtighed?
• Global og national konkurrencedygtighed forudsætter skarpe teknologisk
kompetencer.
• BIM er en konkurrenceparameter som virksomheden nødvendigvis må forholde
sig til.
1. Hvilke forandring står vi overfor og hvem skal vi holde
øje med
Den største forandring - Processen
Kilde: Eastman, C. et.al., BIM Handbook, 2008.
1. Hvilke forandring står vi overfor og hvem skal vi holde
øje med
• Brancheforeninger og videnscentre i DK:
• BIPS og Cuneco.
• Danske Ark og FRI (som udarbejder vores
ydelsesbeskrivelser).
• Bygherreforeningen.
• buildingSMART som er global trendsætter.
• Lande som kan inspirere:
Norge, Finland og store dele af US.
2. Hvordan påvirker forandringerne virksomheden
Forandring i virksomheden illustreres med Det Digitale Isbjerg der illustere
“De Synlige og Usynlighed udfordringer”
ved en implementering af Det Digitale Byggeri
Filmen kan ses på:
http://www.youtube.com/watch?v=NLSKWQcSR3A
“Det digitale isbjerg”
De synlige og usynlige udfordringer
- men nødvendige forandringer
ved implementering af Det Digitale Byggeri.
“De synlige udfordringer
ved implementering af
Det Digitale Byggeri”
“De usynlige udfordringer
ved implementering af
Det Digitale Byggeri”
Software
“Krav”
Software træning
“De synlige udfordringer
ved implementering af
Det Digitale Byggeri”
Software
“Krav”
Software træning
Software
“Krav”
Salgsparametre
Software træning
Strategi
Nye produkter og ydelser
Økonomi
Forandringsledelse
BIM forståelse
Bygherrekontrakter
Netværk
Medarbejder tilfredshed
“De usynlige udfordringer
ved implementering af
Det Digitale Byggeri”
Projektledelse
Ekstern kommunikation
BIM management
Samarbejdskontrakter
Netværk
Rekrutering
Intern kommunikation
Brugerinvolvering
Processer
Arbejdsmetode
BIM koordinering
Software
“Krav”
Salgsparametre
Software træning
Strategi
Nye produkter og ydelser
Fordeling af udfordringerne
- på organisationens
forskellige niveauer
Økonomi
Forandringsledelse
BIM forståelse
Bygherrekontrakter
Netværk
Medarbejder tilfredshed
Projektledelse
Ekstern kommunikation
BIM management
Samarbejdskontrakter
Netværk
Rekrutering
Intern kommunikation
Brugerinvolvering
Processer
Arbejdsmetode
BIM koordinering
“Krav”
Salgsparametre
Strategi
Nye produkter og ydelser
Økonomi
Forandringsledelse
BIM forståelse
Bygherrekontrakter
Netværk
Medarbejder tilfredshed
Projektledelse
Ekstern kommunikation
BIM management
Samarbejdskonstrakter
Netværk
Rekrutering
Intern kommunikation
Brugerinvolvering
Processer
Arbejdsmetode
BIM koordinering
Software
Software træning
Strategiske udfordringer
Direktører, ejere, partnere
forretningsudviklere osv.
“Krav”
Salgsparametre
Strategi
Nye produkter og ydelser
Økonomi
Forandringsledelse
BIM forståelse
Bygherrekontrakter
Netværk
Medarbejder tilfredshed
Projektledelse
Ekstern kommunikation
BIM management
Samarbejdkonstrakter
Netværk
Rekrutering
Brugerinvolvering
Intern kommunikation
Processer
Arbejdsmetode
BIM koordinering
Software
Software træning
Taktiske udfordringer
Mellemledere,
projektledere,
Cadansvarlige,
BIM manager
‘Område ansvarlige
“Krav”
Salgsparametre
Strategi
Nye produkter og ydelser
Økonomi
Forandringsledelse
BIM forståelse
Bygherrekontrakter
Netværk
Medarbejder tilfredshed
Projektledelse
Ekstern kommunikation
BIM management
Samarbejdskonstrakter
Netværk
Rekrutering
Intern kommunikation
Brugerinvolvering
Processer
Arbejdsmetode
BIM koordinering
Software
Software træning
Operative udfordringer
Projektarbejdere,
Bygningskonstruktører
arkitekter, ingeniører osv.
3. De organisatoriske og ledelsesmæssige udfordinger
Strategiske udfordringer
Nøgleord fra Det Digitale Isbjerg:
Salgsparametre, Bygherrekontrakter, Nye
produkter og ydelser, Strategi, Økonomi,
Netværk, Forandringsledelse, BIM
forståelse, Medarbejder tilfredshed
• Økonomi
• Forandring kræver investering -> ekstra mandskabsressourcer og evt.
indkøb.
• Mulighed for andre/nye opgave typer.
• BIM koordinering.
• Bygherrekontrakter
• Vi leverer mere tidligere som skal påvirke honorarets rateplan.
• Direktionsniveau skal forstå vigtigheden af implementeringen og bakker op.
• Vedvarende medarbejdertilfredshed.
3. De organisatoriske og ledelsesmæssige udfordinger
Taktiske udfordringer
Nøgleord fra Det Digitale Isbjerg:
Ekstern kommunikation,
Samarbejdskonstrakter, Projektledelse,
BIM management, Netværk, Rekrutering,
Brugerinvolvering, Intern
kommunikation, Processer
• Definering og implementering af nye roller i virksomheden –rekruttering af nye
medarbejdere.
• Bygherres forståelse for konceptet og implementeringen via hans projekt.
• Samarbejdskontrakter skal defineres.
• Måde der udøves projektledelse på, forandres i henhold til de nye
arbejdsprocesser.
3. De organisatoriske og ledelsesmæssige udfordinger
Operationelle udfordringer
og praktisk IT implementering
Nøgleord fra Det Digitale Isbjerg:
BIM koordinering, Software træning,
Arbejdsmetode
• Software
• Få styr på licenser (styresystem og fagspecifikke systemer).
• Samle indkøb hos centrale leverandører (rabataftaler).
• Overvej Saas -> kan vi systemmæssig håndtere nyt programmel.
• Opgradering kræver ofte øget maskinkraft.
• Kravspecifikationer til leverandører.
• Softwaretræning
• Uddannelsesplaner både her og nu, samt løbende supportplaner.
• Superbrugere.
• Arbejdsmetode
• Overvej kraftigt hvad det er for et problem der søge løst. Tag
udgangspunkt i situationen om 3 år.
• Afsæt tid – der er penge at spare.
4.
Konkret forandringsledelse i rådgivningsvirksomheder
Kilde: Satir, V.
4.
Konkret forandringsledelse i rådgivningsvirksomheder
Den normale psykologiske
respons - på forandringer.
4.
Konkret forandringsledelse i rådgivningsvirksomheder
Forandringsledelse iht. John P. Kotter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Etablering af en oplevelse af nødvendighed
Oprettelse af en styrende koalition
Udvikling af en vision og en strategi
Formidling af forandringsvisionen
Styrke medarbejdernes kompetencer – fjern modstand
Generering af kortsigtede gevinster
Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring
Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen
4.
Konkret forandringsledelse i rådgivningsvirksomheder
Et eksempel på en handlingsplan for en
arkitektvirksomhed
baseret på John P. Kotter
1. Bygherrekrav
og konkurrencedygtighed.
Medarbejder
tilfredshed.
5. Brug
workshops til at
motivere og
skabe
medindflydelse
med alle
medarbejdere...
(Ark. BK, TS,
ING; TD).
2. Vigtigt at
have en partner
eller
respekteret
leder med i
gruppen evt. en
tegnestueleder
3. Vi skal levere
kvalitetsarkitek
tur til vores
bygherre
gennem en
optimal og
effektiv proces.
4. Fortæl om
visionen - gerne
offentligt og til
alle interessenter og så sørg
for at sætte
handling bag
ordene.
6. Indkøb af de
første licenser.
Gennemførelsen
af første
projekt.
Første projekt
med et godt
dækningsbidrag
7. Vær 100%
ærlig omkring
implementering
en (ikke for
langt og ikke for
kort)- fejre kun
de successer
som er sat i
handlingsplanen
8. Før forandringen er en del
af virksomhedskulturen er den
ikke implementeret.
“Det er sådan vi
gør det attitude”
5. Økonomiske gevinster – ret fokus mod det rigitge
Vores erfaring viser at…..
1.Der kan ikke gabes organisatorisk over hele
implementeringsprocessen - af Det Digitale Byggeri og de
medfølgende udfordringer
2. Fokuser på mindre dele og tag det skridt vis.
Performance
OBS: Dette er et generelt
eksempel – der skal altid
tages udgangspunkt i den
enkelte virksomhed
OG husk det digitale
isbjerg
Tid
Sociale medier:
Facebook
LinkedIN
Youtube
Twitter
Wordpress blogs:
1. Byggebranchens
forandring hvordan?
2. BIM Tools
3. BIM Proces
4. IT implementering
Kontaktinformation:
Mads Carlsen
[email protected]
+45 72 69 15 39
René M. Larsen
[email protected]
+45 72 69 15 35

similar documents