Leir-genial trosopplæring

Report
Leir-genial trosopplæring
Sang: «På bånn»
Bevegelser til sangen finner du på youtube på
adressen:
http://www.youtube.com/watch?v=4egXywC4c
UU
Har du hatt en dag som meg
Ingenting som ordner seg
Allting drar deg ned, du går i ring
Føler deg langt nede nå
Ingen du kan stole på
Klarer ikke fikse noen ting
For å vinne, må du tape
Og taperen får krone på
Refr:
På bånn, han løfter meg
På bånn, han løfter meg
På bånn, han løfter meg
På bånn
Har du hatt en dag som meg
Ingenting som ordner seg
Allting drar deg ned, du går i ring
Føler deg langt nede nå
Ingen du kan stole på
Klarer ikke fikse noen ting
For å vinne, må du tape
Og taperen får krone på
I din svakhet er Han styrke
I ditt mørke er Han lys
I din sårhet er Han trøster
I din tomhet bærer Han deg
2x Refr:
På bånn, han løfter meg
På bånn, han løfter meg
På bånn, han løfter meg
På bånn
På bånn, på bånn, på bånn, på bånn
På bånn, på bånn, på bånn, på bånn
2x Refr:
På bånn, han løfter meg
På bånn, han løfter meg
På bånn, han løfter meg
På bånn
Hvorfor leir?
Hvordan begrunne satsingen på leir?
Hvordan skrive leir inn i trosopplæringsplanen?
«Gud gir - vi deler.»
• På leir blir vi ekstra åpne for Gud og det han
kan gi oss
• På leir er det bedre muligheter, bedre tid til å
dele troen.
«Livstolkning og livsmestring»
• På leir har man mye tid sammen. Samtaler
• For mange er det mye mestring i å dra vekk på
tur, klare seg uten familien.
• Sporty Aktiviteter
«Kirkens tro og tradisjon»
• Mer tid enn vanlig gjør at man kan ta opp
mange tema og tema som tar litt tid.
«Kristen tro i praksis»
• Ledere viser vei i kristen praksis
• Tid og rom for å praktisere troen på
hverdagsvis og med bønn, Bibel, samlinger,
sang og gudstjeneste.
De sentrale dimensjonene….
«Barn og unges medvirkning»
•
•
•
•
Praktiske oppgaver
Dele, undre, i grupper
Innslag på fellessamlinger
Unge ledere
«Gudstjeneste»
• Inne
• Ute
• Bønnevandringer
«Diakoni»
• Ta vare på alle på leiren
• Ha nok ledere
«Misjon»
Invitere spennende gjester til å fortelle
«Musikk og kultur»
•
•
•
•
Musikk skaper stemning
God allsang krever planlegging, god lyd
Male, tegne, forming
Kunstutstilling i kirka etter leiren
«Frivilllig medarbeiderskap»
• Ha med nok ledere, planlegg i tide
• Ledertrening for ungdom
«Samvirke med organisasjonene»
• Arrangere leir sammen med en organisasjon

similar documents