Representation - Ekonomi & Företag

Report
Representation
– skattereglerna i praktiken
Ulf Bokelund Svensson
Viktiga begrepp
• Omedelbart samband med
näringsverksamheten
‒ t ex affärsförhandlingar, invigningar, jubileer,
demonstrationer, visningar, personalfester
• Inleda och upprätthålla affärsförbindelser
‒ affärsförhandling
‒ tid, plats, personer
• Skäligt belopp
• Representationstillfälle
Representationstillfälle
• Högst en dag
‒ vid representation under flera dagar
= varje dag ett tillfälle
‒ avdragsramen för kringkostnader
= ett avdrag per dag
• Avdragsramen för måltider gäller per måltid
‒ flera måltider samma dag (samma tillfälle) ger flera avdrag
• Avdragsramen gäller för varje bjudande företag
‒ Flera företag som delar på notan ger flera avdrag
Dokumentation mm
• Dokumentation och deklaration
‒ högre krav än normalt
‒ personer, varför, när ska kunna visas
• Representation i hemmet – var extra noga
• Ingen kostförmån eller annan
förmånsbeskattning om det är representation
Avdrag extern representation
• Lyxrepresentation
‒ inget avdrag
• Representation i utlandet
‒ högre avdrag än i Sverige?
• Måltider
‒ lunch, middag, supé – 90 kr
‒ andra förfriskningar (frukost, fika mm) – 60 kr
• Teater, golf mm (kultur, idrott mm) – 180 kr
Avdrag extern representation
• Jubileum, invigningar mm
‒ måltid – 90 kr
‒ övriga kostnader – skäliga kostnader
• Demonstrationer och visningar
‒ måltider inte avdragsgilla
‒ enklare förtäring avdragsgillt – 60 kr
• Representationsgåvor – 180 kr
‒ julgåvor normalt inte avdragsgilla
‒ reklamgåvor – 350 kr inkl moms?
‒ Rättspraxis visar på högre värde, t ex 4 000 kr i ”doppresent” till rederi
Avdrag intern representation
• Styrelsemöten, bolagsstämma, revision
‒ måltider inte avdragsgilla (men ingen
förmånsbeskattning eftersom det är representation)
‒ enklare förtäring avdragsgillt – 60 kr
• Personalfester
‒
‒
‒
‒
måltidskostnader – 90 kr
kringkostnader – 180 kr
högst två avdragsgilla personalfester per år
okej med en (1) övernattning enligt SKV
Avdrag intern representation
• Julklappar och julbord
‒ 450 kr inkl moms i julgåva (allt utom pengar)
‒ julbord i samband med personalfest 90 kr + moms
• Informationsmöten mm
‒ måltidskostnader – 90 kr
• Interna kurser och konferenser
Porsche-domen
•
Lanserade ny bilmodell
‒
‒
Bokfördes som marknadsföring

SKV betraktade detta som representation



Avdrag med 60 kr x 116 personer = 6 960 kr och momslyft med
1 740 kr
Avdrag medges inte (och inte heller momslyft) för lyxbetonad
representation
KR gjorde också bedömningen att det handlade om
representation och fastställde avdragsnivån
Är de svenska momsreglerna förenliga med EU:s
momsregler?
•

‒
Sverige fick behålla sitt undantag för representation, men inte
utöka eller införa nya begränsningar
KR kom fram till att begränsningarna utökats


•
momslyft 860 000 kr
Ny prövning ska göras enligt reglerna som gällde 1995
SKV överklagade inte – konsekvenser?
KRNG mål nr 24-12, 2013-09-20
Momsen efter Porsche-domen –
ställningstaganden från SKV
• Grundregeln: momslyft på avdragsgilla
kostnaden
‒ t ex beräknat på 180 kr för kultur/idrott eller
representationsgåvor
‒ ingen ändring för momsfria företag trots Porsche-domen;
14-kronorsschablon för extra avdrag gäller vid måltid med
alkohol (10,80 kr vid alkoholfri måltid)
• Demonstrationer och visningar
‒ nivåerna för 1995 (300 kr/person inkl starköl) eller 1996
(60 kr/person inkl vin/sprit) får användas
‒ enligt dagens regler gäller också 60 kr/person inkl
vin/sprit
Momsen efter Porsche-domen –
ställningstaganden av SKV
• Måltider
‒ Nivåerna för 1995 (300 kr/person inkl starköl) eller 1996 (180
kr/person inkl vin/sprit) får användas istället för dagens 90 kr/person
inkl vin/sprit
‒ Huvudmetod: proportionering utifrån faktiska kostnader, dvs andel av
totalkostnad (alkohol resp alkoholfritt) och utifrån valt årsalternativ
‒ Alternativ 1995 extern representation: måltidskostnad inkl starköl (både
mat och starköl måste ingå) på minst 300 kr/person; schablon 46
kr/person
‒ Alternativ 1995 intern representation: måltidskostnad inkl starköl (både
mat och starköl måste ingå) på minst 200 kr/person; schablon 31
kr/person
‒ Alternativ 1996: måltidskostnad inkl eventuell vin/sprit på minst 180
kr/person; schablon 28 kr/person (om den debiterade momsen är minst
28 kr/person)
‒ En sammansatt tjänst (t ex krogshow inkl måltid) med 25% moms, ger
momslyft med högst 75 kr/person (extern rep) respektive 50 kr/person
(intern rep)
Exempel 1. Lunch med alkoholfri dryck
Xerxes AB har i samband med en affärsförhandling, extern
representation, haft kostnader för lunch med totalt 450 kr för tre
personer. Kostnaden avser mat och alkoholfri måltidsdryck.
Restaurangen har tagit ut moms med 12 procent. Av totalbeloppet, 450
kr, avser därför 48,20 kr (10,71 % av 450 kr) mervärdesskatt.
Xerxes AB har momspliktig verksamhet.
Kostnaden för lunchen understiger 300 kr exklusive moms per person.
Xerxes AB har rätt att lyfta hela den debiterade momsen, dvs 48,20 kr.
Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90
kr). Återstående del av måltidsutgiften, 131,80 kr, blir en icke avdragsgill
kostnad för representation.
Exempel 2. Middag med starköl – tillämpning av
en schablon
Ypsilon AB har i samband med en affärsförhandling, extern
representation, haft kostnader för middag med totalt 1758 kr för tre
personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive moms och kostnaden
för starköl är 600 kr exklusive moms. Restaurangen har tagit ut moms
med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Ypsilon AB har
momspliktig verksamhet.
Ypsilon AB kan få lyfta moms med skäliga 46 kr per person. Bolaget har
därför rätt att lyfta moms med 138 kr. Ypsilon AB behöver då inte göra
någon beräkning utifrån faktiska kostnader för mat respektive starköl.
Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90
kr). Återstående del av måltidsutgiften, 1350 kr, blir en icke avdragsgill
kostnad för representation.
Exempel 3. Middag med starköl - fördelning
utifrån faktiska kostnader
Zäta AB har i samband med en affärsförhandling, extern representation, haft
kostnader för middag med totalt 1758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är
900 kr exklusive moms och kostnaden för starköl är 600 kr exklusive moms.
Restaurangen har tagit ut moms med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600
kr). Zäta AB har momspliktig verksamhet.
Zäta AB vill inte tillämpa schablonen vid beräkning av momslyft. Bolaget väljer
i stället att beräkna momslyftet utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms
för mat respektive starköl. Av den totala kostnaden exklusive moms avser 60 %
(900/1500) mat och 40 % (600/1500) starköl.
Högst momsen på ett underlag som uppgår till 900 kr exklusive moms (300 kr
x 3) kan lyftas . Av detta belopp ska 540 kr (60 % av 900 kr) anses avse mat och
360 kr (40 % av 900 kr) anses avse starköl. Bolaget har därför rätt att lyfta
moms med 12 % på 540 kr och 25 % på 360 kr, alltså totalt med 154,80 kr. Vid
inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr).
Återstående del av måltidsutgiften, 1333,20 kr, blir en icke avdragsgill kostnad
för representation.
Exempel 4. Middag med vin – beräkning enligt de
regler som gällde 1996
Quality AB har i samband med en affärsförhandling, extern representation, haft
kostnader för middag med totalt 879 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 450 kr
exklusive moms och kostnaden för vin är 300 kr exklusive moms. Restaurangen har
tagit ut moms med 129 kr (12 % på 450 kr och 25 % på 300 kr). Quality AB har
momspliktig verksamhet.
Om moms att lyfta beräknas enligt schablon och enligt de regler om gällde 1996 kan
Quality AB få lyfta moms med skäliga 28 kr per person. Bolaget har därför rätt att lyfta
moms med 84 kr. Quality AB behöver då inte göra någon beräkning utifrån faktiska
kostnader för mat respektive vin. Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag
med 270 kr (3 x 90 kr). Återstående del av måltidsutgiften, 525 kr, blir en icke
avdragsgill kostnad för representation.
Quality AB kan i stället välja att beräkna moms att lyfta utifrån faktiska kostnader för
mat respektive vin. Av den totala kostnaden exklusive moms avser 60 % (450/750) mat
och 40 % (300/750) vin. Högst momsen på ett underlag som uppgår till 540 kr exklusive
moms (180 kr x 3) får lyftas . Av detta belopp ska 324 kr (60 % av 540 kr) anses avse mat
och 216 kr (40 % av 540 kr) anses avse vin. Bolaget har därför rätt att lyfta moms med 12
% på 324 kr och 25 % på 216 kr, alltså totalt med 92,88 kr. Återstående del av
måltidsutgiften, 516,12 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.
Exempel 5. Middag med vin, momsfri verksamhet
Åms AB har vid ett representationstillfälle haft kostnader för middag med totalt
1758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive moms och
kostnaden för vin är 600 kr exklusive moms. Restaurangen har tagit ut moms
med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Åms AB har momsfri
verksamhet och har alltså inte rätt att lyfta moms eller rätt till återbetalning av
moms.
Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr) med
tillägg för den moms som avser detta belopp. Åms AB kan få avdrag för 90 kr
med tillägg för moms med skäliga 14 kr per person. Bolaget därför rätt att, vid
inkomstbeskattningen, få avdrag för 270 kr plus 42 kr, dvs totalt 312 kr för
detta representationstillfälle. Åms AB behöver då inte göra någon beräkning
utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Återstående del av
måltidsutgiften blir en icke avdragsgill kostnad för representation.
Åms AB kan som alternativ vid inkomstbeskattningen dra av 270 kr med ett
tillägg för mmosen på beloppet beräknat utifrån faktiska kostnader för mat
respektive vin. Avdraget skulle då uppgå till 270 kr plus 46,44 kr (12 % x 162 kr
+ 25 % x 108 kr), dvs totalt 316,44 kr.

similar documents