En dag i förskoleklass

Report
Välkommen till Berghemsskolans
förskoleklasser!
2014-15
Såhär ser en dag i förskoleklass ut:
(alla tider är ca-tider)
8.10 börjar vi med samling
8.30 arbetspass: sv/matte/mu/bild/idrott/hållbar utveckling
9.10 fri lek inne
9.50 uterast
10.30/10.40 lunch
11.00 uterast
11.40 samling/ saga
12.00 Fritids börjar/ lekgrupper
13.50/14.00 mellis
14.30 forts fritids
Arbetspassen i förskoleklass:
Svenska: Vi jobbar med Bornholmsmodellen, ljudar och rimmar.
Vi lyssnar på sagor, besöker biblioteket, provar att skriva
bokstäver och ord… Pratar med varandra!
Matte: Vi räknar, sorterar, följer mönster, väger, mäter och hittar
former i klassrummet…
Utematte!
Musik: Vi sjunger ofta! Sångerna är ofta
kopplade till årstider och teman.
Varje månad har vi storsjung
tillsammans!
Idrott: vi är i skolans idrottshall. Där får vi hänga, klättra,
balansera och träna alla grundfärdigheter. Vi leker lekar,
tränar turtagning, gör äventyrsbanor och använder bollar.
Bild: färg och form! Vi målar, skapar och tränar finmotorik.
Uppgifterna är ofta kopplade till andra ämnen, årstider
och teman.
Vår skola är certifierad för Hållbar utveckling! Det betyder att vi aktivt
jobbar för att vara medvetna om hur vi kan leva och lära hållbart.
Vi jobbar utifrån 3 teman:
• Vi ska vara rädda om oss själva och varandra
• Vi ska vara rädda om djuren och naturen
• Vi ska vara rädda om våra saker
Vi får jättegod mat på vår skola!
• På fritids serveras frukost 7.00 för de som kommer tidigt.
• På stora skolan äter vi lunch kl. 10.30/ 10.40.
• På fritidstiden serveras mellis 13.50/ 14.00.
Lekgrupper på fritids: pedagogerna delar in barnen i lekgrupper,
ca 4-5 barn/grupp. I 30 min får de leka
tillsammans på ett visst ställe med ett visst
material. Syftet är genusstärkande, men också
att alla provar att leka med olika kompisar/
material.
Vi gör många
roliga saker
varje dag!
Nu vet du lite mer om vad som
händer när man går
i förskoleklass på
Berghemsskolan!

similar documents