Buddism och hinduism - Friskolan Lust & Lära

Report
Buddism och hinduism
Religioner i öst
Hinduismens början…
Den religiösa tron i Indien är
uråldrig, vi vet inte hur gammal
den är. Människor som funnits på
den indiskahalvön har tillsmmans
genom årtusende format
hinduismen.
Omkring 3000 f.Kr. fanns ett folk
vid floden Indus, induskulturen.
Från den kulturen har man hittat
stentavlor med skrifter men inte
lyckats tyda vad det står.
Från ca 1700-talet f.Kr. kom ett
folk som kallas för arier in i
landet. De tog över och hade med
sig andra gudar, deras tro
blandades med indiernas. Ariernas
språk kallas sanskrit.
Från ca 1000 f.Kr. växer tron fram
om att allt har en har en själ. Den
kallades världssjälen.
Vedaböckerna är de äldsta
skrifterna. Präster började
tidigt sjunga dessa texter
som sedan skrevs ner i fyra
böcker på 1200-talet f.Kr.
Veda betyder kunskap.
Sångerna sjöngs för att
hedra gudarna.
Heliga skrifter
På 300-talet f.Kr. kom
Bhagavadgita som handlar
om att sjunga till Krishnas
ära, att älska Krishna
Hinduism
Hinduismen är
störst i Indien,
80% av invånarna
är hinduer.
I motsats till
andra religioner
som judendom,
kristendom, islam
och buddismen så
har hinduismen
ingen grundare.
Vilka grundare har de andra religionerna?
Varför har hinduismen ingen grundare tror du?
Hinduismen har heller
ingen speciell dag eller
ledare som skall förmedla
denna tro. Denna religion
handlar mer om kultur, en
blandning av alla
människor som finns eller
har funnits på den Indiska
halvön. Den kan ses som en
tolerant religion eftersom du
kan välja hur och på vilken
gud du vill tro.
Hindu betyder på det
persiska språket indier.
Traditionerna och
tron genomsyrar varje
dag för en hindu,
religionen blir ett
sätta att leva.
”Liksom en guldsmed använder sig av
material från gamla och slitna
guldföremål och sedan hamrar en ny
form av dem, så skapar sig också själen,
sedan den skakat av sig kroppen, en
annan gestalt.”
Indiskt ordspråk
Själavandring
Vad betyder ordspråket?
Tänk dig att din själ kunde
återfödas den dag du dör. Allt det
du gjort i ditt förra liv skulle
påverka ditt nya liv. Alla dina
handlingar, bra som dåliga följer
med och formar dig.
Hur skulle ditt nästa liv se ut om
detta vore sant?
Kroppen återföds inte utan
det är atman, själen, som
återföds. Din karma
bestämmer sedan hur ditt
nya liv blir.
Kretsloppet som
själavandringen innebär
kallas samsara.
En hindu vill hela tiden
leva så pass bra att de
hela tiden återföds till
något bättre…..men vad
är då meningen med livet?
…jo, en hindus högsta önskan
är att inte återfödas, att slippa
det. De vill tillslut att deras
atma skall återförenas med
Brahman som enligt hinuisk
tro finns överallt.
Denna befrielse från
återfödelse kallas moksha.
Diskussion i grupp
Fundera på det som vi
har gått igenom. Du skall
nu tillsammans med en
grupp diskutera
innehållet innan vi går
vidare. Välj en
sekreterare i gruppen,
skriv allas namn på ett
papper. Sekreterarens
uppgift blir att skriva ner
det viktigaste ni kommer
fram till och intressanta
tankar. Frågorna är till
för att hjälpa er på vägen
men ni får såklart
diskutera helt fritt också.
• Vad tycker du om
hinduismen så här långt?
• Vad skiljer denna religion
från andra religioner som du
lärt dig om?
• Finns det nackdelar med
denna religion? Finns det
fördelar?
• Varför finns det ingen början
eller viktig person inom
hinduismen, typ Jesus eller
Muhammed?
Hur når en hindu moksha?
För att en hindu skall slippa återfödelse finns det vägar
eller regler som han eller hon kan följa.
 Kunskapens väg
 Arbetets väg (Leva på rätt sätt)
 Kärlekens väg (Dyrka gudar, tillbedjan)
Det är svårt att hinna med att leva efter alla dessa vägar
idag, man ska hinna med arbete och familj också. Därför
har kärlekens väg eller bahkti blivit den mest populära.
Gud och gudar
Det finns tiotusentals gudar inom
hinduismen. En del gudar dyrkas av
alla medan andra dyrkas av ett fåtal.
Alla gudar är dock en del av Brahman,
den gudomliga kraften som finns i
naturen och alla levande varelser.
Detta innebär att hinduism både är en
polyteistisk och en monoteistisk tro.
Två viktiga gudar är:
 Vishnu (Skyddar världen och visar
sig i tio olika gestalter s k avatarer, t
ex Rama och Krishna.)
 Shiva (Dödens och livets gud.)
Gudarna kan dyrkas i
tempel eller i hemmet
Vardag och högtid
Nyåret är en stor högtid men
firas inte samtidigt av alla.
Högtiderna skiljer sig mycket
ifrån varandra eftersom alla inte
dyrkar samma gudar.
Äktenskapet är för det mesta
bestämt av föräldrarna. Det är
inte många som gifter sig för
kärlekens skull. Två släkter
knyts ihop och då måste allt
stämma.
Vid dödsfall så kremeras
kropparna och askan sprid i
vatten, i någon flod. Vattnet är
heligt för hinduer.
Varför är kon helig inom hinduismen?
Om en människa endast äger
några kor så kan hon överleva
av det som kon kan ge. Mjölk,
yoghurt, smör eller grädde.
Respekten för kon visar även
hinduers respekt för alla
levande varelser.
Varför bär många hinduer ett
runt märke i pannan?
Märket har en
religiös betydelse,
ett tecken på att
man är hindu.
Den religiösa
symbolen står för
det tredje ögat. En
hindu ska med det
kunna se det som
våra vanliga ögon
inte kan se, den
djupare meningen
med livet.
Vad är en guru?
En guru är en lärare. Den
kan berätta om de heliga
skrifterna, gurun kan
även hjälpa till med att
berätta om hur en hindu
skall leva livet.
Buddhism
Religionen utan Gud
Siddhartas far var kung i
Nepal ca 500 år f.Kr.
Buddha hette från början
Siddharta och var en pojke som
levde i en skyddad värld. Hans
mor hade dött när han föddes
och därför ville hans far skydda
honom från allt lidande. Så
varje gång Siddharta gick
utanför sitt palats, familjen var
välbärgad, såg hans far till att
alla som var fattiga, sjuka eller
lidande togs bort ifrån gatorna.
Men en dag i vuxen ålder fick
Siddharta se en vithårig man,
en gammal man och en död
man. Nu började Siddharta
fundera över meningen med
livet.
Siddharta
Buddha
Liv i lyx leder till en
känsla av
meningslöshet…..Eller?
”Du måste leva ett liv i fattigdom om du vill finna den rätta vägen
till befrielse från allt lidande”
Siddharta träffade en dag en klok man som sa
detta till honom. Siddharta blev påverkad och
lämnade livet i lyx för att leva som askes, en
typ av andlig träning som innebär att man
fastar för att finna inre koncentration. Han
plågade sig själv nästan till döds men fann
inte inre frid.
En dag kom han till en
flod, där satte han sig ner
för att meditera. Då
plötsligt förstod han att
orsaken till lidandet var
livstörsten, längtan efter
att ständigt leva ett bra liv.
Uppgift
Hur tänker du kring
livstörsten? Är det
stressande?
Siddharta blev nu upplyst,
han förstod att det fanns ett
sätt att finna meningen med
livet. Det fanns en medelväg.
Skriv nu en kort
reflektionstext om denna
fråga, hur tänker du? Du
har 15 min på dig.
Det som Buddha hade varit
med om blev till Buddhas
Benares-predikan. Han
berättade om sina
upplevelser och tankar.
Fem män lyssnade på
Buddha och det blev bara
fler och fler som började
lyssna. De vandrade sedan
tillsammans som
tiggarmunkar.
Buddhas
lära
• Allt i livet leder till lidande,
att födas, att leva och åldras
är ett enda stort lidande.
• Livstörsten är orsaken till
lidandet.
• Det går att göra sig fri från
detta lidande genom att
sluta sträva efter finare
saker hela tiden.
• Det enda sättet att utplåna
denna livstörst är att följa
den åttafaldiga vägen.
Den åttafaldiga vägen innebär:
• Rätt kunskap, försök förstå de fyra ädla
sanningarna
• Rätt tanke, tankarna ska vara fria från
ondska
• Rätt tal, tala sanning
• Rätt handling, skada inte andra människor
• Rätt levnadssätt, lev så att du förstår
meningen med livet
• Rätt strävan, sträva efter att göra gott
• Rätt uppmärksamhet, lev i nuet
•Rätt meditation
Det är svårt för vanliga människor att
följa denna väg. Därför finns det andra
regler som är enklare och till för alla
som: du ska inte döda, stjäla,
missbruka sex, använda droger eller
ljuga. Bara munkar och nunnor måste
försöka följa den åttafaldiga vägen.
Karma
Eftersom Buddha föddes
som hindu så finns det en
tanke om återfödelse även
inom buddhismen. Denna
företeelse kallas karma. Om
du i ditt liv gjort goda
handlingar kommer det att
gynna dig i nästa liv. Man kan även i denna
religion slippa
återfödelse. Detta kallas
nirvana. Genom att följa
den åttafaldiga vägen
når du detta tillstånd
utan begär eller lidande.
Motsatsen till livet helt
enkelt.
Två tolkningar
1. Mahayana tolkningen menar att
alla kan uppnå nirvana.
2. Theravada tolkningen innebär
att det bara är munkar som kan
nå nirvana.
Skrifter
På 200- och 100-talet
f Kr började
lärljungar skriva ner
Buddhas
predikningar och
berättelser om hans
liv. De skrev även ner
regler för hur munkar
och nunnor skulle
leva. Dessa texter
finns i två skrifter
Tipitaka och
Dhammapada.
Vardag och högtid
Meditation är viktigt för buddhister,
det är ett sätt att komma i kontakt
med sitt inre.
Puja är en högtid som inträffar när en
eller flera söker sig till Buddha eller
ber en boddhisattva om hjälp med att
följa den åttafaldiga vägen. Puja kan
hållas hemma eller i ett tempel och
inträffar en gång i veckan, men är
viktigast vid fullmåne.
Tideräkningen räknas från det att
Buddha nådde nirvana, år 2000 var år
2544 för buddhisterna.
När en buddhist dör bränns deras
kropp på bål. De kan även sin sista tid
i livet få bo med munkar eller nunnor
som spelar en stor roll vid en
människas bortgång.
Bra att veta…
Lamaism är den form av buddhism
som finns i Tibet och de har en högre
ledare som kallas Dalai Lama.
Askes är en form av andlig träning
där man fastar för att uppnå inre
koncentration. Detta är en företeelse
som även förekommer i de stora
världsreligionerna.
Zenbuddhismen är vanligt i Europa
och USA, denna form har sitt
ursprung i den japanska formen av
buddhism. Zen betyder meditation.
Tibetansk buddhism
Det är en blandning av
olika inriktningar av
buddhism och här finns
det en andlig ledare som
kallas Dalai Lama. När
en Dalai Lama dör måste
man finna en ny och det
gör man genom att söka
en ny pojke. Det kan ta
flera år. Den här
personen bär på en
gudomlig själ.
Dalai Lama arbetar politiskt och fick
Nobels fredspris 1989 för sitt fredliga
arbete mot Kina när de invaderade Tibet
i slutet av 1950-talet

similar documents