Dag 7 - Bedst Praksis Ledelse

Report
Dag 7
1
Dagens program
• Facillitering af processer
• Anerkendende metode som procesværktøj
til involvering af medarbejdere
• Lidt om mødefacillitering
• Repetition af pensum og spørgsmål
• Eksamenstider
2
Facilitering af processer
3
4
Facilitering (af latin facilis: gørbart, let at gøre) er den
teknik at gøre det lettere for en forsamlet gruppe
mennesker at udrette det, den ønsker.
Facilitator er en slags mødeleder eller ordstyrer, der
bistår gruppen ved at styre formen på deltagernes
samtale og interaktion snarere end indholdet.
5
Hvad er en facilitator?
6
Hvad er en facilitator?
”Fungerer som den talentfulde ordstyrer”
”Virker som styrmand – uden at dominere”
”Veksler mellem at stimulere og styre processen”
”Skaber gejst og er venligt provokerende”
”Skærer igennem med et smil på læben”
”Holder folk på kursen – holder fast i den røde tråd”
”Tager initiativ til strukturering og konklusioner”
7
Hvad er facilitering?
8
Apprecialtive Inquiry
som tilgang til
facilitering
9
Problemdøren
kontra
ressourcedøren
Jeg kan arbejde bevidst med hvilken dør jeg vælger at gå ind af
10
En traditionel måde at være til på er:
Identificere problemer
Løsningsmuligheder og løsning måske
Læringskompetencen bliver dermed at finde problemer
En anden måde at være til på er:
Identificere de bedste oplevelser og erfaringer
Dele drømme og visioner for fremtiden
Hjælpe hinanden med at skabe et fælles fremtidsbillede
som også er realistisk
Læringskompetencen bliver at finde styrker og ressourcer
11
Appriciative Inquiry
- grundantagelser
 Det er vigtigt at værdsætte forskellighed
 Sproget, vi bruger, skaber vores virkelighed
 Fokus på det, der virker
 Virkeligheden skabes i øjeblikket, og der er mange virkeligheder
 Når man stiller et spørgsmål til en gruppe, influerer det på gruppen på én eller
anden måde
 Vi er mere fortrolige og trygge ved at rejse ind i fremtiden, hvis vi kan medbringe
dele fra fortiden
 Hvis vi tager noget med fra fortiden, bør det være det bedste
12
Hvad er anerkendelse?
• At lede efter det der virker og derigennem
motivere
• Anerkende andre (se, høre, Lytte, rose)
• Respektere andre selv om man ikke er enig
• Kunne lytte til andre uden at have sin egen
dagsorden
• Anvendelse af et positivt sprog
– sproget skaber vores virkelighed , forventninger til
andre
13
Positivt mindset
- en livsfilosofi
14
At være anerkendende kan ses
som en livsfilosofi
 Når du anerkender dine egne følelser
er du nået langt
 Når du anerkender andres også er du
nået endnu længere
15
Øvelse
At låse sproget op
16
På forhånd aftales
fokuspunkter som
afsæt for processen
Hvad vil vi med
processen?
4D-modellen
Opdagelsesfasen (succeshistorier – guldjagten)
Realiseringsfasen (handlinger – vejen til guldet)
Drømmefasen (drømme om fremtiden – fantasia)
Designfasen (fælles ambitioner – Mount Everest)
17
VENTILEN
1.
2.
3.
4.
BROK
SORTER
PRIORITER
HANDLING
18
Opdagelsesfasen
• Interview parvist eller i grupper
• Deltagerne bidrager med positive historier
om det valgte tema
• Formålet er at anerkende den indsats, der
allerede ydes og bringe det bedste fra det
nuværende med ind i fremtiden
• Det medvirker til at skabe styrke
og motivation
19
Drømmefasen
• I denne fase skiftes til fremtiden.
• På baggrund af de positive fortællinger
bygges der videre på mulighederne
• Der skal være plads til de høje og flyvske
tanker
20
Design - udfordrende udsagn
• Drømmene omsættes i denne fase til fælles billede af
en opnåelig fremtid
• Der gives konkrete bud på, hvordan drømmene kan
omsættes til fremtidige praksis. Her tales ofte i datid
• Her kræver det, at man vil forpligte sig selv,
organisationen eller andet på noget nyt, hvis man
tager metoden seriøst.
21
Fremtiden – realiseringsfasen
I den afsluttende fase tydeliggøres, vurderes
og udvælges de veje, der kan følges for gøre de
udfordrende udsagn om en ønskværdig fremtid
til virkelighed
22
Når man lærer af sine fejltagelser
lærer man kun hvad man ikke skal gøre
og ikke nødvendigvis hvad man skal gøre
– men hvis man lærer af sine sejre og succeser
så er man kommet et skridt videre, for så får
man mulighed for at kopiere det til en anden
gang for man ved jo at det virker
Artikel Århus Stifttidende 2004 – direktør super brugsen og Irma – kåret som årets leder i 2003
23
opportunityisnowhere
24
Facilitering af møder
25
20 % af møder i dag er spild
•
•
•
•
•
•
•
•
Starter og slutter for sent – dyrt i penge og energi
Ud af tangenter
De samme taler (ikke)
Envejs informering fra lederen – passive folk
Formål er uklart. Hvad skal vi udrette
Mangler opsamling, beslutning og handlingsansvar
Manglende opfølgning fra sidste møde
Deltagerne får ikke nok ud af mødet ift. Den tid det tager
Vi glemmer mødets form
26
Hvad er et godt møde?
Præmisser for et godt møde:
Oftest fokus på indhold men ikke formen
Før fase
Under fase
Efter fase
27
FØR
Mødets form - sætte konteksten på forhånd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvad skal vi med mødet - hvad skal vi udrette?
Drøfte først på mødet om dagsordenen accepteres af deltagerne
Realistiske og konstruktive dagsordener
Folk skal være bevidste om hvorfor de er med til mødet
Andre elementer som er vigtige at overveje: (pauser, materialer andet)
Evaluering
Referat skrivning (hvem og hvordan)
Involverer deltagerne aktivt og skabe læring
Få besluttet hvem der er ansvarlige for de beslutninger der vedtages
28
Værktøjer til en god dagsorden
Formål med hvert punkt
Prioritering af rækkefølge af punkter
Anslå tid på hvert punkt
Vurdere om alle punkter er relevant for alle
Starte til tiden og slutte til tiden
Dagsorden og mødeindkaldelse skal sendes ud senest 3 men helst 7
dage før mødet
• Følg op på det sidste møde
• Mødedisciplin
• Accept at mødeleders rolle
•
•
•
•
•
•
29
Værktøjer til et klart formål med hvert punkt på dagsordenen
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientering
At indsamle idéer / brainstorm
At indsamle information
At løse problematikker
At træffe beslutning
At organisere og koordinere
Ansvarsfordeling
Kollegial sparring
30
Eksempel!
31
Optimering af mødekulturen:
• ”Vi tuner ind”,
• Vejrtrækningsøvelser
• Aktiv deltagelse
• Walk and talk
• Anerkendelse
• Social klister
32
UNDER
•
•
•
•
Mødelederens rolle: Gamemaster (5 min)
Den der styrer mødets form (alt det vi lige har besluttet)
Driver mødet fremad
Holder dagsordenen og tiden.
Desuden stiller gode møder også krav til at deltagerne er
meget disciplinerede – at man holder fokus på opgaven og
målet.Ligeledes er det vigtigt at man også har forberedt sig til
mødet – læst oplæg med mere
33
2. Bevæg mødet fremad
Når målet står klart => Bed om bestemte typer respons:
• ”Hvilke muligheder kan I se i Oles forslag?”
• ”Hvad er jeres erfaringer med X?”
• ”Er der faldgruber, vi har overset?”
• ”Kan I se en løsning, der ville tilgodese flest af vores forskellige
interesser?”
Alternativer til ”hvad siger I til det?” og tangenter
34
3. Involver alle og skab energi
Små teknikker der også håndterer person-typer
• Tavs refleksion: Tænke selv og notere pointer. Introverte tænker
før de taler. (1-3 min)
• Summe: Snak med en anden, så jeg bliver klar over hvad jeg
egentligt tænker – samt hører et andet perspektiv. Ekstroverte
tænker mens de taler. (3-6 min)
• Runder - på den fede måde: Høre kort fra alle – ellers tager det al
tid og energi. Tidskrævende uden én af ovennævnte først.
Alternativ til ”De talende taler, de tavse tier”
35
UNDER
Hvordan kan mødeleder skabe læring og energi: (10 min)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvad gør møder mere interessante:
Gøre møderne mere interessant – hvad vil jeg gerne prøve
Tavs refleksion: tænke selv og notere pointer
Summe: Snak med en anden, så jeg bliver klar over hvad jeg egentlig tænker – samt hører et andet
perspektiv på tingene
Runder – på den fede måde: Høre KORT fra alle - kan dog blive for langtrukken
Post – it med idéer og huskelister (klistre på papirs dug)
Drøfte og beslutte i mindre grupper
Demokratisk afstemning
Drøftelser stående eller gående
Vi tuner ind”,
Vejrtrækningsøvelser
Aktiv deltagelse
Walk and talk
Anerkendelse
Social klister
36
Det bedste fra i dag
Det bedste fra de sidste tre timer: Hørt, set, prøvet, tænkt (1 min)
OG
Hvad kan jeg selv gøre for at forbedre møderne (1 min)
37
Læs mere om møder og facilitering
•
Facilitering af videnprocesser : www.dpu.dk/fv: mange tekster og tips
•
Nina Tange: ”Lærende møder” i Mødebogen (Kursuslex, 2006)
•
Steen Elsborg og Ib Ravn: Lærende møder og konferencer i praksis
(People’s Pres, 2006, 88 sider)
•
Bo Krüger: Mødeledelse (Børsens Forlag, 2006, 128 s.)
•
International Association of Facilitators: www.iaf-world.org
•
Ib Ravn og Nina Tange: Facilitering af møder: Teori og praksis (DJØF,
2010)
41
43
Spørgsmål til pensum
44

similar documents