Zuurstof - AZ Vesalius Tongeren

Report
ZUURSTOF
Acuut vs. Chronisch
Terugbetalingsmogelijkheden
Inleiding
 Zuurstof is een geneesmiddel – zuurstofconcentrator is een
medisch hulpmiddel
 Medische zuurstof moet voldoen aan eisen van de Ph. Eur. 98
 Vormen:
 Vloeibare zuurstof
 Gasvormige zuurstof
 Zuurstofconcentrator
 Keuze?
 Geen reden op medisch vlak - O2 heeft immers idem therapeutische
kwaliteiten
 Afhankelijk van aantal uren per dag, comfort, mobiliteit en kostprijs
Soorten zuurstof
 Gasvormig
Soorten zuurstof
 Zuurstofconcentrator
 Medisch hulpmiddel
 Produceert zuurstof obv omgevingslucht
 Elektriciteit
Soorten zuurstof
 Vloeibare zuurstof
 Duurste systeem
 Vast reservoir met inhoud van ongeveer 40 liter
 Draagbaar reservoir voor 0,5 tot 1,2 liter – autonomie
van 6 tot 7 uur
Soorten zuurstof: vergelijking
Nieuwe terugbetaling 2012
 Aanleiding: studie Kenniscentrum Gezondheidszorg 2011





COPD-patiënten leven langer dankzij zuurstoftherapie
Behandeling vaak niet of onvoldoende gevolgd
Terugbetalingsregels waren niet homogeen (eender welke arts, aandoening,
patiënt)
Vloeibare zuurstof: gemiddeld 3x duurder – goed voor helft van de uitgaven
Concurrerende markt creëren
Chronisch vs. acuut
Zuurstof
Ziekenhuis
Chronisch
gebruik
Apotheek
Acuut
gebruik
- Vloeibare zuurstof
- Concentrator
- Gasvormige zuurstof
- Concentrator
Zuurstofconventie
Attest of
vermelding
Chronisch vs. acuut
Zuurstof
Ziekenhuis
Chronisch
gebruik
Apotheek
Acuut
gebruik
- Vloeibare zuurstof
- Concentrator
- Gasvormige zuurstof
- Concentrator
Zuurstofconventie
Attest of
vermelding
Chronisch: de conventie
 Wat?


Revalidatie-overeenkomst tussen erkend centrum en RIZIV
http://www.riziv.be/care/nl/revalidatie/convention/respiratory-disease/
 Voor wie?


Nachtelijk hypoxemiesyndroom
Chronische hypoxemie
Thuisbeademing met saturaties < 90% gedurende 2 uur
Mucoviscidose

! Gestopt zijn met roken


 Consultatie bij longspecialist (of pediater)
Aanvraag
Chronisch: de conventie
 Mogelijke vormen:




Vaste zuurstofconcentrator
Vaste zuurstofconcentrator + vulcompressor
(meer dan 30min/dag buitenshuis)
Vaste zuurstofconcentrator + draagbare concentrator (meer dan 3u/dag buitenshuis)
Vloeibare zuurstof (vaste en draagbare unit)
(continu debiet ≥ 4 liter/min)
Chronisch: de conventie
 Nuttige weetjes:
 Concentrator: vast bedrag/dag als vergoeding voor
extra elektriciteitsverbruik
Chronisch vs. acuut
Zuurstof
Ziekenhuis
Chronisch
gebruik
Apotheek
Acuut
gebruik
- Vloeibare zuurstof
- Concentrator
- Gasvormige zuurstof
- Concentrator
Zuurstofconventie
Attest of
vermelding
Tijdelijke zuurstofbehandeling
 Indicaties



Voorbijgaande hypoxemie
Kortademigheid bij palliatieve patiënten
Clusterhoofdpijn (vasculaire pijncrisissen in het aangezicht)
Acute hypoxemie
 Attest van de adviserend geneesheer
 Aanvraag door behandelende arts
 Geen standaardformulier

Hypoxemie klinisch documenteren
• Diagnose van de aandoening aan de basis
• Omschrijving klachten
• en/of resultaat saturatietesten
 Bewijsstukken in medisch dossier


Diagnose
Verbetering toestand
Bron: Oxycure
Acute hypoxemie
 Gasvormige zuurstof of zuurstofconcentrator


Niet gelijktijdig!
Niet uitbreidbaar!
 Attest type E
 Geldig voor max. 1 jaar
 Max. 3 maanden zuurstof
 Aaneensluitend of niet
Acute hypoxemie
 1 voorschrift per maand



gasvormige zuurstof op stofnaam
de dosering (liter per minuut en aantal uren per dag)
In voorkomend geval: zuurstofbevochtiger
 Tarificatie:

Levering firma: facturen aanhechten
• Tarificatie op factuurdatum (bijv. 21/5/2013) en niet meer 1 e dag

Levering apotheker: attest van aflevering aanhechten
Meer informatie?
 www.riziv.be

similar documents