Informatieavond groep 8

Report
Informatieavond groep 8
2014-2015
Doel van deze avond
•
•
•
•
•
Algemene ouderavond
Werken in groep 8
Advies
Keuze vervolgonderwijs
Mogelijkheden in Etten-Leur
Werken in groep 8

Agenda
◦
◦
◦
◦
Huiswerk
Toetsen
Plannen
Eigen verantwoordelijkheid
Takenkaart
 Oriëntatie VO (open dagen / minilessen)

Richtlijnen agenda povo






Intensief gebruik!
De agenda gaat elke dag mee naar huis.
De agenda moet dagelijks geraadpleegd worden.
Het huiswerk in het begin nog op het bord,
later alleen in agenda.
Het huiswerk wordt genoteerd op de dag dat
het af moet zijn.
Het huiswerk wordt zoveel mogelijk gespreid
over verschillende dagen.
Wat noteren we (povo)









Huiswerk: maken (M) en leren (Lr).
Leerlingen noteren een goede omschrijving van de
opdracht.
Een planning om delen van de stof te kunnen maken
en/of leren
Presentaties, spreekbeurten, boekbesprekingen, krant,
debat.
Het meenemen van spullen, bijvoorbeeld knipsels,
knutselmaterialen.
Buitenschoolse activiteiten.
Vakanties en vrije dagen.
In de klas behaalde punten.
Privéafspraken.
Advies (1)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Overleg leerkracht / IB-er / directeur
Toetsen LVS
Rapporten van leerlingen (methodegebonden)
Cito entree (groep 7)
Gesprekjes met leerlingen
Observaties in de klas
24, 25 en 27 nov 
voorlopig advies & rapport 1
Voorbeeld LVS
ontwikkelingsperspectief
Observaties in de klas
Concentratie
 Werktempo
 Nauwkeurigheid
 Zelfstandigheid
 Zelfvertrouwen
 Doorzettingsvermogen
 Samenwerken

Advies (2)




Resultaten in klas (methodegebonden)
Toetsen LVS
Observaties in de klas
Eventueel NIO
Er is nog géén CITO-uitslag
Eindadvies komt tot stand na overleg met IB-er,
groepsleerkracht en directeur.

24 en 26 februari
◦ Definitief advies
◦ OKR
◦ Aanmelden nieuwe school
Advies

VWO
HAVO
VMBO TL / MAVO / GL
VMBO kader
VMBO basis
Praktijkonderwijs

(lwoo)





Citotoets in april?
21, 22, 23 april
 Waarom deze verandering?
 Taal, rekenen, wereldoriëntatie
(studievaardigheden geïntegreerd)
 Invloed op eindadvies?

◦ Inschrijving nieuwe school is al gedaan.
◦ Score is hoger/lager?
◦ Heroverweging?
Voorbeeld CITO-eindtoets
Mogelijkheden in Etten-Leur
Open dag:
Open dag:
zaterdag 10 januari 2015
???
van 9.30 - 13.00 uur
Munnikenheide college
Sectoren VMBO

Economie
◦ Administratie
◦ Handel / verkoop

Zorg en Welzijn
◦ Verpleging, kapsalon, schoonheidssp., enz.

Techniek
◦ Bouw, voertuigen, installatie, elektro, metaal
◦ Verplicht vak natuur- en scheikunde

Groen (Prinsentuin)
Leerwegen
Basis (meeste praktijk)
 Kader (iets minder praktijk)
 Theoretische leerweg is theoretisch

◦ Oude MAVO
◦ Ook technologie
◦ Oriëntatie op sectoren
KSE
Aanmelden nieuwe school

Nodig:
◦ Aanmeldformulier
◦ Onderwijskundig rapport
◦ Document met BSN (kopie identiteitskaart)
KSE  aanmelding door 4HK
 Munnikenheide  zelf aanmelden

◦ Aanmeldavonden
Aanmelden gebeurt in maart!
Na de CITO…

Blijven we graag hard werken!

Staan bijzondere activiteiten op het
programma…
Overige activiteiten

Schoolkamp
◦ Wij kunnen uw
hulp goed
gebruiken!
Musical
 EHBO
 Projecten
 Kinderpostzegels
 Bureau Halt

Afsluiting
Houd kranten / sites goed in de gaten
 Bezoek open dagen / voorlichtingsavonden
 Neem een hand-out mee van deze
presentatie. (staat op de site)
 Informatie data volgt
 Vragen?

◦ [email protected][email protected][email protected]
Bedankt voor uw aanwezigheid.
Denny Huijzers, Marcel de Jong en Jennifer de Koning - Bakkers

similar documents