Samling 1 - Solid Utvikling

Report
Åpen Lederskole i Tromsø
5-6. sept., 23-24. okt. og 5-6. des. 2013
Overordnede mål for utviklingsprosessen
Utvikle praktiske lederferdigheter som sikrer
trivsel og utvikling for medarbeidere, samt
realisering av sentrale mål
Konkrete prestasjonsmål
• Deltagere skal etter kurset inneha betydelig styrkede ferdigheter
innen følgende områder:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Mellommenneskelig kommunikasjon
Gjennomføring av medarbeidersamtaler
Gjennomføring av vanskelige samtaler
Å gi og motta positive og negative tilbakemeldinger
Individuell prestasjonscoaching
Teamcoaching
Evne til å motivere sine medarbeidere
Evne til å nyansere sin ledelse av enkeltindivider
Evne til å nyansere sin ledelse av grupper og team
Økt forståelse av sin egen lederrolle
Pedagogiske virkemidler
•
•
•
•
•
•
•
Kompetanseoverføring
Konkret trening på ulike lederferdigheter
Gruppeoppgaver
Tester og verktøy (Belbin, SDI)
Hjemmeoppgaver
Beste praksis intervjuer
Samtaler med egen leder
Forberedelse før samling 1
1. Oppstartsamtale med leder
2. Utfylling av SDI
3. Forbered en selvpresentasjon
Innhold
•Samling 1
• Innledning og presentasjon
• Mellommenneskelig
kommunikasjon
• Generelt om ledelse
• Personlighet og ledelse
• Ledelse i organisasjonen
• Gruppeprosessøvelse
• Tilbakemeldingskultur
• Prestasjonscoaching
Til samling 2
- Oppfølgingssamtale med leder.
- Trene; coache individ
- Gjennomføre en tilbakemeldingsøvelse i
eget team
Til samling 3
- Oppfølgingssamtale med leder.
- Trene; coache individ
- Gjennomføre vanskelige samtaler
- Innføre motiverende tiltak
• Samling 2
• Fokus på mellomperioden
• Selvinnsikt: overdrevne
styrker og eget
konfliktforløp
• Gjennomføring av
vanskelige samtaler
• Motivasjon
• Prestasjonscoaching
•
Samling 3
• Fokus på mellomperioden
• Situasjonsbestemt ledelse
• Mer prestasjonscoaching
• Teamutvikling og
teamcoaching
• Stressmestring
• Veien videre
Individuell plan for
utvikling og oppfølging i
2013- 2014
Modul 1 - dag 1
• Innledning og presentasjon
• Mellommenneskelig kommunikasjon
– Kunsten å lytte – Ulike lyttemodus
– Bruk av ulike spørsmålsteknikker
– Kroppsspråk og kommunikasjon
• Generelt om ledelse og lederutvikling
• Personlighet og ledelse
• Retningslinjer for ledelse i
organisasjonen
• Gruppeoppgave: ”Nødlandingen”
• Motiverende Verdi System og personlige styrker
Modul 1 dag 2
• Motivasjon: MVS og personlige styrker
• Tilbakemeldingskultur
– Kort teoretisk innspill
– Praktisk trening
– Ulike tilbakemeldingsøvelser
• Prestasjonscoaching
– Aktiv lytting og åpne spørsmål
– GROW struktur
– Praktisk trening
• Oppgaver i mellomperioden
Modul 2 - dag 1
• Gjennomgang av oppgaver i mellomperioden
• SDI: Overdrevne styrker og konfliktforløp
• Vanskelige samtaler
– Korte teoretiske innspill
– Praktisk trening
• Prestasjonscoaching
– Repetisjon
– Bruk av coachingteknikker
Modul 2 dag 2
• Selvinnsikt og personlig utvikling, bruk av MVS og personlige styrker i
leder-rollen
• Mer om motivasjon
– Forskningsnytt
– Kjennetegn ved «entusiastiske medarbeidere» og krav til ledelse
• Gjennomføring av medarbeidersamtaler
– Forutsetninger, rammer og forberedelser
– Reell trening
• Oppgaver i mellomperioden
Modul 3 dag 1
• Gjennomgang av oppgaver i mellomperioden
• Nyansering i lederrollen: Teorien om situasjonsbestemt ledelse
– Teoretisk gjennomgang
– Eget ståsted
– Planer for praktisk anvendelse
• Mer om prestasjonscoaching
– Om forskjellen på å coache på atferd, tanker og følelser
• Om stress og stressmestring
Modul 3 dag 2
• Team og teamutvikling
–
–
–
–
Teamteori og gruppeprosesser
Teamutviklingsmetoder
Belbins teampreferansetest
Teamtrening
• Team-coaching
–
–
–
–
–
Viktige prinsipper og retningslinjer for teamcoaching
Beste praksis intervju
Team GROW
Individuell coaching med teamet som ressurs
Anvendelsesområder for de tre teamcoaching metodene
• Avslutning og veien videre
Praktisk informasjon
Åpen lederskole i Tromsø, 3 moduler à 2 dager:
• Modul 1: 5.-6. september 2013
• Modul 2: 23.-24. oktober 2013
• Modul 3: 5.-6. desember 2013
Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø
Tid: Kl. 09.00-16.00 alle dager
Pris: Kr. 18.000,- pr. person. Prisen inkluderer lederskolen med kursmateriell og lunsj alle
dager.
Kontaktpersoner:
Jone Johannessen, tlf. 922 19 102 eller mail [email protected]
Mona Jørgensen, tlf. 954 38 110 eller mail [email protected]
Påmelding til [email protected] .

similar documents