Presentatie continurooster

Report
Andere schooltijden op
De Wegwijzer?
Doel van vanavond
• Informatie verstrekken
over de totstandkoming
van het voorstel
• Presentatie van het
voorstel
• Uitleg verdere
procedure
• Vragen?
De werkgroep
•
•
•
•
•
Remco van Vark
Gerola Inkenhaag
Marianne van Drie
Karin Hardeman
Marcel (Stagiair groep 7 en
minor Jong Management)
• Michiel Wilhelm
Het tijdspad
•
•
•
•
•
•
•
•
Januari 2014: Start oriëntatie andere schooltijden
3 juni 2014: Presentatie voorstel aan het team
24 juni 2014: Presentatie voorstel aan MR
9 september 2014: Presentatie voorstel aan aanwezige
ouders op de informatieavond
11 september 2014: Informeren alle ouders middels
Prikbord
15 t/m 26 september 2014: reactietijd
Oktober 2014: Besluit en informeren ouders
5 januari 2015: Start continurooster bij positief besluit
Het voorstel: continurooster
Alle kinderen blijven de hele dag op school, er is continu een
leerkracht aanwezig
Groep 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
Woensdag: 8.30 – 12.30 uur
In de praktijk
Pauzetijden:
Groep 3, 4 en 5: 10.00 uur met twee pleinwachten
Groep 6, 7 en 8: 10.15 uur met twee pleinwachten
Groep 3 en 4 speelt ‘s middags regelmatig nogmaals buiten
Groep 1 en 2 speelt ook meestal twee keer buiten
Lunch/speel pauze:
Groep 1, 2 en 3: Eerst naar buiten en lunch in de klas om 12.15 uur, groep 1 en 2
al om 11.30 uur
Groep 4 t/m 8: Eerst lunch in de klas en daarna om 12.15 uur naar buiten
Pleinwacht en toezicht door leerkrachten volgens een rooster waarbij alle
leerkrachten op de dag en om 14.30 uur een kwartier pauze hebben (verplicht)
Voor de kinderen:
Voordelen
• Kinderen ervaren het als 1
keer naar school gaan
• Eerder uit (14.30), meer tijd
om te spelen na schooltijd.
• Geen uitzonderingen meer.
• Veiliger; kinderen hoeven
minder door het verkeer.
• Zelfde pedagogische aanpak
tijdens de lessen en in de
pauzes.
• Vrije woensdagmiddag blijft
• Meer effectieve leertijd
Nadelen
• Niet meer de optie om thuis
te eten.
• Korter pauze
• Beperkte tijd om te eten
Voor de leerkrachten
Voordelen
Nadelen
• Kortere middagpauze
• Eerder uit (14.30 uur)
• Meer rust in school omdat er
wordt gegeten met de
leerkracht.
• 1 haal- en brengmoment.
• Vrije woensdagmiddag blijft
• Meer tijd voor 10 minuten
gesprekken in de middag.
• Meer tijd om naar huis te gaan
voor een avondactiviteit
begint.
• Korte middagpauze
• Elke dag pleinwacht
• Alles moet voor de dag begint
voorbereid zijn.
• Lastige organisatie bij slecht
weer
• Vrijdagmiddagmiddag
pleinwacht voor
onderbouwpleinwacht.
• Meer tijd overbruggen bij een
avondactiviteit.
Voor de ouders
Voordelen
• Geen overblijfkosten meer
• Minder halen en brengen
• Minder haast tussen de
middag.
• Vrije woensdagmiddag blijft
Nadelen
• Werktijden mogelijk
aanpassen of oppas regelen
• Extra BSO kosten (minimaal)
Hoe nu verder?
• 11 september 2014: Informeren alle ouders
middels Prikbord
• 15 t/m 26 september 2014: reactietijd
• Oktober 2014: Besluit (ook MR) en informeren
ouders
• 5 januari 2015: Start continurooster bij
positief besluit
Vragen?

similar documents