Ravneberghaugen rehabiliteringssenter Dag

Report
Ravneberghaugen rehabiliteringssenter
Dagrehabilitering
- for mennesker med sykdommer og skader i
muskel- skjelettsystemet
 6 pasienter pr gruppe i 4 uker
 Diagnosegrupper: Muskel / skjelett
 Holder til i egne, nyrenoverte lokaler
 Behandlingsrom, undervisningsrom, treningskjøkken,
aktivitetsrom, hvilerom, stue
 Egenandel kr.100 pr.dag
Tverrfaglig tilnærming
Tverrfaglig team:
• Ergoterapeut
• Fysioterapeuter
Kunnskaper
• Lege
• Sykepleier
Pasientens
ressurser
• Ernæringsfysiolog
Erfaringer
Tverrfaglig
samarbeid
REHABILITERING
”Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi
nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å
oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet”
St.meld. 21 ” Ansvar og mestring”
Mestring, motivasjon og
bevegelsesglede:
ønsker at dette skal prege
dagrehabiliteringstilbudet
både individuelt og i
grupper
Fokus på måloppnåelse,
får veiledning i å sette opp
mål – langsiktige og
kortsiktige
AKTIVITETAR
• Styrketrening i sal
• Trening i varmtvannsbasseng
• Tur
• Stavgang
• Pilates
• Egentrening
• Undervisning
• Avspenning
TIMEPLAN
Kl.
10.00
10.30
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Morgensamling
Styrketrening
Morgensamling
Undervisning
Morgensamling
Morgensamling
Morgensamling
Styrketrening
11.00
Tur
11.30
11.45: Basseng
11.45 Basseng
12.00
12.30
Egentrening
13.00
13.30
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
14.00
Tur/stavgang
Egentrening
14.15 Avspenning
14.15 Avspenning
15.00
Lunsj
Individuell oppfølging og behandling
Fokus på å mestre hverdagen på de ulike arena heim, fritid, jobb
•
Øvelsesbehandling
•
SET (Sling exercise therapy)
•
Fysiopilates
•
Opplæring i bruk av
treningsapparat, strikk osv.
•
Veiledning ifht. fysisk aktivitet
og trening
•
Individuelt egentreningsprogram
•
Aktivitetsregulering
•
Ergonomi
•
Samarbeid med
NAV/arbeidsgiver
•
Tilrettelegging
•
Oppfølging av medisinske
spørsmål
Fokus på aktiv tilnærming
Treningssal
Styrketrening,
avspenning,
kondisjonstrening,
og tilrettelagte
treningsprogrammer
Tema for
pasientundervisning
 Treningsprinsipper
 Aktivitetsregulering
 Kost og ernæring
 Røykestopp
 Søvn og søvnproblemer
 Motivasjon og mestring
 Fysisk aktivitet i voksen
alder
 Smerte
 Avspenning
 Stressmestring
Trening i oppvarmet
terapibasseng på
Luranetunet
2 dager pr uke
Øvelser for styrke, kondisjon og
bevegelighet til musikk.
Turer i Os
Tur flere ganger i
uken.
Lengde på tur blir
tilpasset den enkeltes
nivå.
Eksempel på turer vi
har gjennomført:
Liafjellet, Borgafjellet,
Osmarka, Raudlistova,
Vardafjellet, Lyshornet,
Ervikane, Munkestien,
Kobbavågen,
Lyngheim/Solstrand og
diverse løyper i
nærområdet.
Fokus på
kosthold og
ernæring
Undervisning i
grupper om kosthold
og ernæring
Individuell veiledning
og oppfølging av
ernæringsfysiolog
ved behov
Matlagingskurs
Søknadsprosess
•
Søke via fastlege, privatpraktiserende avtale spesialister, kiropraktorer eller manuell
terapeuter
•
Søknad sendes til Rgional vurderingseining for rehabilitering:
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
Nordåsgrenda 4
5235 Rådal
•
Søknadsskjema:
http://helse-vest.no/fagfolk/henvisningsrutiner/Documents/Tilvisningsskjema_nynorsk.pdf
•
Søknad frå sykehus skal sendes direkte til Ravneberghaugen:
Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter
Nordstølen 55
5217 HAGAVIK
www.ravneberghaugen.no

similar documents