Katastrofen

Report
KATASTROFEN – ÅRSAGER OG
KONSEKVENSER
Samfundsfag/samfundsvidenskab
DU SKAL:

Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe
spiller en væsentlig rolle og du skal belyse
katastrofens årsager og/eller konsekvenser

Du skal anvende to fag, hvoraf det ene er på mindst B-niveau.
Fagene skal være fra forskellige hovedområder
BEMÆRK
Husk at du skal gøre rede for din brug af
begrebet katastrofe
 Det samfundsfaglige fokus er:



Sociale og politiske forhold, som forklarer årsager til
eller konsekvensen af katastrofen
Katastrofer er et bredt begreb og der er mange
konkrete muligheder – men man kunne f.eks. i
samfundsfag arbejde med:
MENNESKESKABTE KATASTROFER

Hvad kendetegner katastrofen i dag?



Katastrofen før og nu
I dag: Ofte er katastrofen menneskeskabt og en afledt effekt af
forbrugersamfundet og globaliseringen
I dag: Nye menneskeskabte risici, som er sværere at forhindre





F.eks.: Klimatrusler, terror, finanskrise
Ulrich Beck: Sikkerheden vil aldrig komme tilbage og vi
føler en ny sårbarhed
Centralt: Vi må stole på eksperter og de grænseværdier og
råd de formidler
Kan vi stole på eksperterne?
Eksperterne har mulighed for at overvåge, registrere og
forudsige f.eks. på klimaområdet
Hvorfor er det svært at forudsige og registrere præcist?
 Hvorfor fører den nye viden vi i dag kan indsamle ikke altid til
en bedre, renere og tryggere verden?

FINANSKRISEN – EN ØKONOMISK
KATASTROFE?

Hvorfor er finanskrisen også en katastrofe?

Den er menneskeskabt jf. Ulrich Beck
Finanskrisen før og nu
 Hvilke økonomiske, politiske og sociologiske
mekanismer har skabt krisen?
 Hvorfor er vi ikke blevet klogere siden 1929?
 Hvordan kan krisen løses?

DEN ULTIMATIVE KATASTROFE

Indenfor international politik frygtes den totale
krig eller atomkrigen


Vi har smagt på frygten: F.eks. Cuba-krisen,
Hiroshima
Hvilke teorier forklarer hvorfor den ultimative
katastrofen endnu ikke har indtruffet?





Polaritet
Afbalancering
Spilteori
Idealisme og diplomati
Den demokratiske fred
DET INTERNATIONALE SAMFUNDS AFMAGT
Katastrofernes konsekvenser kan altid
mindskes– men hvorfor lykkes det ikke altid
(sjældent)?
 Når mange problemer i dag er globale hvorfor
kan løsningen ikke også være global?

Lande er styret af egeninteresse og vil beskytte deres
suverænitet
 FN og lignende er mere en arena (af modsatrettede
interesser) end en samlet aktør


Hvordan kan det internationale samfunds
krisestyring styrkes?
KATASTROFER RAMMER ULIGE

Fattige børn og kvinder er de fleste ofre for krige og
naturkatastrofer i verden


F.eks. Hungersnød i Somalia eller Borgerkrig i Darfur
Hvorfor rammer klimaforandringer tredje verdens
lande hårdest?
Svage stater
 Politisk ustabilitet





Sammenligne katastrofer, som f.eks. jordskælvet i
Haiti og Japan
Hvem har ansvaret for løsningen?
Er humanitær intervention løsningen?
Mediernes ansvar og rolle: Hvorfor belyser de ikke de
mange ”stille katastrofer” rundt omkring i verden?
ITALESÆTTELSEN AF KATASTROFEN
At benævne noget som en katastrofe kan være en
politisk strategi – ligesom at undlade at
italesætte kan være en strategi
 CoS: Teori som forklarer hvorfor nogle
katastrofer sikkerhedsliggøres, mens andre
”ignoreres”
 Konsekvens af sikkerhedsliggørelse:
Exceptionalisme – exceptionelle midler tillades
 Her kunne man sammenligne forskellige
katastrofer, som italesættes forskelligt og derfor
får forskellige konsekvenser



F.eks.: 9/11 versus hungersnød i Somalia
Argumentationsanalyse og retorisk analyse
ANDRE MULIGE
EMNER/PROBLEMSTILLINGER
Katastrofe og overvågning
 Cyber-katastrofer
 Pandemier
 Holocaust: Kan det ske igen


Ondskabens banalitet: Den menneskelige natur og
sociologiske mekanismer gør katastrofer mulige
SAMFUNDSFAGLIGE TEORETISKE
PERSPEKTIVER OG VIDEN
Ulrich Beck: Teorien om Risikosamfundet
 International politisk teori: Realisme, idealisme,
den engelske skole, spilteori, konstruktivisme
 Ole Wæver m.fl.: Københavner-skolen (CoS)
 Begreber: Svage stater, globalisering, forskellige
sikkerhedsbegreber, Human Security, nye trusler
 Aktører

HUSK
Samfundsfag DNA: Aktualitet
 AT’s DNA: Teori, empiri og metode

Hvilke fag?
 Hvilke teorier/metoder fra fagene?
 Hvilken empiri?


similar documents