Laeringsdagene 2014 - RSK Vest

Report
Rammeprogram
Bakgrunn for innhold
 Kvalitetsutviklingsplanen til RSK Vest-Finnmark
 Ungdomstrinn i utvikling
 Vurdering for læring
MESTRING
LYST TIL Å LÆRE
VARIERTE
ARBEIDSFORMER
SKRIVING
PRAKTISKE
ARBEIDSFORMER
LESING
VURDERING
FOR LÆRING
Skoleledersamling 25.04.14
REGNING
KLASSELEDELSE
Dag 1
 Oppstart 10:30
 To halvdagskurs
 Slutt 17:30
 Tema
 Læreplanmystikk (Læreplan)
 Motivasjon og lærelyst (Læringsmiljø)
 Relasjoner (Læringsmiljø)
 Forebyggende språk og leseutvikling (Lesing)
 Regning i alle fag (regning)
 Begynneropplæring i matematikk (regning)
 1-2 kurs fra skrivesenteret (skriving)
Dag 2
 Eget arbeid
 Oppstart VFL
 Fortsatt arbeid VFL – Lærende nettverk bestående av
Erfaringsdeling og Eget arbeid
Assistenter
 Dag 1
 Relasjonskomptetanse (Siss Mari Solli og Per Hindenes)
 Dag 2
 Valg mellom flere kurs

similar documents