PowerPoint-presentatie

Report
Klas in beeld
Hoeveel boterhammen eten wij?
In deze grafiek zie je hoeveel boterhammen kinderen
3% 2%
iedere dag eten.
1% 1% 1%
6%
6%
0 boterhammen
1 boterham
2 boterhammen
11%
22%
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
23%
9 boterhammen
24%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen…
Op de volgende pagina’s kun je op verschillende manieren
bekijken hoeveel boterhammen kinderen iedere dag eten:
je kunt dit bekijken per provincie
je kunt dit bekijken per groep
tip: blader snel van groep 1 door naar groep 8
Wat valt je op?
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Friesland?
3% 2%
1% 2% 0%
4%
8%
0 boterhammen
18%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
14%
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
25%
8 boterhammen
9 boterhammen
23%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Groningen?
3%
3%
1% 1% 0% 3%
9%
0 boterhammen
17%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
13%
5 boterhammen
6 boterhammen
24%
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
26%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Drenthe?
2% 1% 0%
4%
5%
9%
0 boterhammen
19%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
13%
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
23%
24%
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Overijssel?
1% 0% 1%
2%
5%
1%
6%
0 boterhammen
1 boterham
10%
2 boterhammen
24%
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
22%
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
28%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Flevoland?
2%
3%
1% 1%
1%
7%
0 boterhammen
7%
1 boterham
2 boterhammen
23%
10%
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
21%
9 boterhammen
24%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Gelderland?
3% 2%
1% 1%
1%
5%
6%
0 boterhammen
1 boterham
11%
23%
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
23%
9 boterhammen
24%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Noord-Holland?
2% 1%
6%
1% 1% 1%
8%
0 boterhammen
1 boterham
2 boterhammen
10%
23%
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
23%
8 boterhammen
9 boterhammen
24%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Zuid-Holland?
2% 2%
5%
1% 1%
8%
0 boterhammen
9%
1 boterham
2 boterhammen
26%
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
22%
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
24%
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Utrecht?
3%
1%
7%
1% 0% 1%
7%
0 boterhammen
1 boterham
2 boterhammen
12%
22%
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
22%
9 boterhammen
24%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Noord-Brabant?
3%
2%
1%
1%
6%
7%
1 boterham
20%
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
13%
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
24%
23%
9 boterhammen
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Limburg?
2%
2%
0% 0% 2%
6%
6%
0 boterhammen
1 boterham
12%
19%
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
26%
25%
9 boterhammen
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in Zeeland?
4%
2%
0%
1% 0% 3%
0 boterhammen
6%
19%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
14%
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
23%
28%
8 boterhammen
9 boterhammen
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 1?
3%
0% 0% 1%
1%
6%
1%
15%
0 boterhammen
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
17%
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
30%
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
26%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 2?
1% 0% 0% 1%
1%
5%
11%
0 boterhammen
7%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
20%
28%
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
10 boterhammen
26%
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 3?
2%
2%
6%
0% 1% 1%
8%
0 boterhammen
1 boterham
2 boterhammen
10%
3 boterhammen
26%
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
21%
8 boterhammen
9 boterhammen
10 boterhammen
23%
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 4?
3%
3%
1% 2% 1%
4%
0 boterhammen
8%
1 boterham
23%
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
12%
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
8 boterhammen
23%
20%
9 boterhammen
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 5?
2% 1% 2% 1%
4%
4%
0 boterhammen
8%
18%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
13%
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
22%
8 boterhammen
9 boterhammen
25%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 6?
4%
2%
1% 1% 1%
3%
8%
0 boterhammen
17%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
4 boterhammen
14%
5 boterhammen
6 boterhammen
24%
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
25%
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 7?
2%
1%
3%
8%
1% 1%
3%
0 boterhammen
16%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
13%
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
26%
26%
7 boterhammen
8 boterhammen
9 boterhammen
10 boterhammen
Hoeveel boterhammen eten kinderen iedere dag in groep 8?
2%
3%
1% 1% 1%
4%
0 boterhammen
7%
17%
1 boterham
2 boterhammen
3 boterhammen
14%
4 boterhammen
5 boterhammen
6 boterhammen
7 boterhammen
25%
8 boterhammen
9 boterhammen
25%
10 boterhammen

similar documents