Presentatie dag 3

Report
Dag 3
Rene Mombarg
Philippe Tjon-A-Hen
NOB 2*I-opleiding april 2013 Tiel-Oss, Starring:
Antoine Jansen
Willem Schurgers
John Kortland
Karin Brethouwer
Erwin Monsees
Hans de Klerk
Erica Derksen
Co-starring:
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Emiel Smits
Rob Kool
Erik van Leur
Bart Veldhuis
Ochtendprogramma dag 3
• 09.00 – 09.15
welkom /overdracht / huiswerk / vragen?
• 09.15 – 10.30
beoordelen leergang buddy-cursist
• 10.30 – 10.45
pauze
• 10.45 – 12.00
intervisie
• 12.00 – 12.15
briefing middagsessie
• 12.15 – 13.15
lunch, en omkleden
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Middagprogramma dag 3
• Na de lunch: 3/4 x beoordelen competenties
• 14.30 – 15.30 nabespreken met groep en IT
• 15.30 – 16.00 evaluatie, hoe verder & afsluiting
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Huiswerk / Vragen?
• Rob zit bijna in vliegtuig
• Afsluiting cursus???
• Meer vragen?
Onderwaterhuis Berendonck
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Voortgangsgesprek: Eye openers I
1: verschil in de diverse soorten gesprekken:
een voortgangsgesprek zal door mij toegepast kunnen gaan worden bij
een cursist de een opleiding volgt en bijvoorbeeld achter op raakt. Een
functioneringsgesprek zou ik voornamelijk houden bij het kader/
begeleiders.
2. Verder werd het mij duidelijk dat weinig verenigingen gebruik van
maken van een voortgangsgesprek.
3. Het is ook niet de bedoeling om voortgangsgesprekken in een
vereniging binnen te fietsen, maar ik denk dat het in bepaalde situaties
een prima hulpmiddel is.
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Voortgangsgesprek: Eye openers II
• De belangrijkste gedragsregels voor zo’n
gesprek
• * Gelijkwaardigheid in het gesprek
waarborgen. Oppassen dat het geen
functioneringsgesprek wordt.
• * Gezamenlijk tot een oplossing komen bij
problemen.
• * Sta open voor alle mogelijkheden, coaching,
doorvragen en luisteren.
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Voortgangsgesprek: Eye openers III
• normale fatsoensnormen hanteren, zoals: uit
laten praten, ontvangen en zenden;
• treedt op als gespreksleider en stuur steeds aan
op het gespreksdoel;
• heb oog voor de omstandigheden van de
leerling en probeer te zoeken naar oplossingen.
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Voortgangsgesprek: Eye openers IV
• - De normale fatsoensnormen en goede sfeer
(uitlaten praten, gemoedelijke sfeer, oog
houden voor omstandigheden leerling,
luisteren en spreken)
• - Doel van het gesprek centraal houden
(voorgang in de gaten houden)
• - Zoeken naar oplossingen
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Voortgangsgesprek: Eye openers V
• - hou het doel van het gesprek in de gaten.
• - doorvragen, voor een juiste beeldvorming
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Voortgangsgesprek: Eye openers VI
De belangrijke conclusies van het voortganggesprek:
• Het is een gesprek op gelijkwaardig niveau. Het is
ook tweerichtingverkeer. Instructeur kan hier ook wijzer
van worden.
• Laat de leerling zelf aangeven wat goed en wat minder
goed gaat. Doe eventueel een voorzet maar laat leerling
zelf erover nadenken. Jij stuurt bij en geeft tips en
aandachtspuntjes.
• Geef het gesprek geen open einde maar maak afspraken
over wat de leerling kan doen om zijn aandachtspuntjes te
verbeteren en zet eventueel een tijdschema uit. Laat
merken dat je meedenkt met de leerling.
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Beoordeling leergang
• Overdraagbaarheid
“Een les of leergang is overdraagbaar
als deze les(sen) precies zo gegeven (kunnen)
worden als de auteur bedoeld heeft
bij het samenstellen ervan”
• Dus: voldoende aanwijzingen, opmerkingen,
hulpmiddelen etc. om dat mogelijk te maken
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Beoordeling leergang
Doelen: Na deze les kun jij:
• een leergang aan de hand van een checklist
beoordelen (beoordelingsprotocol KSS 3.1a!)
• de overdraagbaarheid van een leergang beoordelen
• feedback geven op een
geschreven document
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Beoordeling leergang
OPDRACHT (60’)
Beoordeel de leergang in duo’s op:
• Inhoud
• Overdraagbaarheid
• Het beoordelingsprotocol KSS 3.1
Stel samen vier leerpunten op en type deze op
een PP sheet / flipover / WB
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Leerpunten leergang
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
PAUZE
10.30 – 10.45 uur
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Intervisie: doelstellingen
Na deze les:
• zijn jullie vaardiger in het gebruiken van de
methode Intervisie om samen te leren van
praktijkproblemen dat door een deelnemer is
ingebracht.
• weet je dat je bij de Intervisiemethode leert van
oplossingen van anderen
2 instructeurscursus, Try-out 2007
16
Gewetensvraag…
• Jullie hebben allen hoofdstuk 6, pag. 54 e.v.
van de Instructeurhandleiding gelezen!?
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Oefening deel 1
• Denk even aan wat je tijdens je huiswerk over
Intervisie hebt gelezen.
• Welke steekwoorden zijn volgens jou het best
van toepassing op Intervisie!!
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Even oefenen….
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Intervisie: Steekwoorden
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Wat is het? (1)
• Intervisie is een manier om met collega's of
vakgenoten te leren van vragen en problemen
uit de dagelijkse werkpraktijk.
• Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers
vraagstukken in, in de vorm van cases of
video-opnamen. Deze ervaringen worden stuk
voor stuk besproken.
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Wat is het? (2)
• De 'eigenaar' bepaalt hoe lang en diepgaand
zijn case-bespreking duurt. De anderen denken
mee en geven feedback, suggesties en
oplossingsrichtingen.
• Tot slot formuleert de eigenaar van de casus:
1. welke punten hij heeft opgestoken en
2. waar hij in de volgende situatie aandacht
aan zal gaan geven.
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Intervisie
Keuze: Samen met jou i.p.v. zonder over jou !!
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
> Opdracht >
Op elke tafel maak je een lijst met de casussen en
naam van de inbrenger.
• Elk groepje bespreekt de vier casussen
• Hoe doen we dat?? >>
24
> Opdracht >
• De inbrenger verklaart nogmaals kort de case
• De groep probeert door vragen te stellen de
problemen helderder te maken en oplossingen te
zoeken en aan te dragen. (2 opeenvolgende fasen!)
• Voorbeeld: Heb je wel eens geprobeerd om die
opstijging eerst van een geringe diepte langs een lijn
met een boei te laten maken? >>>
25
> Opdracht >
• Elke deelnemer schrijft twee meest relevante vragen
op zijn/haar lijst.
• Tot slot formuleert de eigenaar van de casus:
1. welke punten hij heeft opgestoken en
2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal
gaan geven.
• De volgende casus wordt ingebracht.>>
26
> Opdracht >
• Voor elke casus heeft de groep 15 minuten
• De groep kiest één deelnemer die de tijd bewaakt en
zorgt dat elke sessie tijdig wordt afgerond.
• Voor 4 sessies heeft elke groep max. 60 minuten
• Dan worden de verzamelflappen opgehangen en kijkt de
groepen naar over-all conclusies (3 plus, 3 minpunten)
>>>
27
> Opdracht >
• Kom je er niet uit, heb je vragen: vraag het!!
• voor wie is dat niet duidelijk?
Vragen??
veel succes!!
28
Samenvatting
• Op elke tafel maak je een lijst met de casussen en naam van de inbrenger.
• Elk groepje bespreekt de vier casussen:
– De inbrenger verklaart nogmaals kort de case
– De groep probeert door vragen te stellen de problemen helderder te maken en
oplossingen te zoek en aan te dragen. (2 opeenvolgende fasen!)
• Elke deelnemer schrijft twee meest relevante vragen op zijn/haar lijst.
• Tot slot formuleert de eigenaar van de casus:
1. welke punten hij heeft opgestoken en
2. waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven.
• Voor elke casus heeft de groep 15 minuten
De groep kiest één deelnemer die de tijd bewaakt en zorgt dat elke sessie tijdig
wordt afgerond.
• Gezamenlijke afronding: volgende sheet..
Intervisie: Afronding opdracht groep 1
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Intervisie: Afronding opdracht groep2
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Intervisie: Afronding opdracht groep 3
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Intervisie: Afronding opdracht
• Proces en fases van Beeldvorming / Oordeelsvorming / Besluitvorming
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Buitenwatersessie
• In elke groep van twee/drie cursisten wordt een keuze
gemaakt voor de uitvoering van duikvaardigheden
• Elke deelnemer moet eenmaal een duikvaardigheid
uitvoeren ‘als cursist’. Hij is daarbij vrij om te kiezen of hij
die vaardigheid perfect wil uitvoeren óf dat hij juist
opzettelijk wat foutjes in de uitvoering toont.
• Elke uitvoering wordt dus door de twee of drie anderen
beoordeeld.
• Op deze wijze worden alle duikvaardigheden afgelegd,
waarbij elke deelnemer eenmaal uitvoerder is.
• Per onderdeel treedt een begeleider op als 2I/Coördinator
(Dubbelrol)
• Per onderdeel zijn maximaal 10 minuten beschikbaar.
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Briefing middagsessie
Vorm groepen van 3 cursisten en een IT:
• maak, samen met de IT, afspraken over
rolverdeling, werkwijze en tijden
• benoem individueel op welke aspecten jij
feedback wilt hebben
• Veiligheid: als vorige keer. (afspraak noodsignaal)
• Start middagsessie: Na de lunch
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Omgekleed?
• PAUZE
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Feedback Buitenwater
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Samenvatting
Plenair
6 dagdelen cursus – 2 x buitenwater (PU&Leitje)
Zelf uitwerken
a.
b.
c.
Leerpunt verslag na elke cursusdag
specialisatie  leergang maken
huiswerkopdrachten
Oefenen
buitenwater
a.
b.
2 x Buitenwaterles met assistent (1 x IT, 1 x
Buddy Cursist én vice versa)
2 x Buitenwaterles met focus op beoordelen
competenties (1 x IT, 1 x Buddy Cursist én
vice versa)
KSS
KSS
KSS
KSS
3.1
3.3
3.4
3.5
PvB’s
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
(praktijk + portfolio)
(portfolio)
(portfolio)
(praktijk)
Evaluatie
• In middaggroep: kort interview: ik wil
deelnemen aan de instructeuropleidingen… en
dan? Bereid als groep vragen voor…
– Wat leer ik nu eigenlijk echt? Als 1* / 2*
– Wat is er lastig / moeilijk / onduidelijk?
– Is het leuk om instructeur te worden? En waarom
wel/niet
• Antwoorden en vragen opplakken op sheet
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Evaluatie
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Afsluiting (1/3)
HUISWERK:
• Leerpuntverslag uiterlijk donderdag naar
docent
• Maak afspraken met IT en buddy-cursist voor
oefenen 4 Buitenwater-lessen waarbij je focust
op beoordelen van competenties
• Maak afspraken met je beoordelend IT over
PvB-momenten
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Afsluiting 2/3 Inleiding: Terugblik
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Afsluiting (3/3)
• Dank….
– IT’ers
– Cursisten….
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120
Evaluatie sessie (geeltjes plakken)
Evaluatie 2* instructeurs opleiding Tiel-Oss 2013-05-21
Wat leer ik nu eigenlijk als 1* instructeur?
Theorieles geven
Zwembadles geven
Demo skills
Zwembad skills
Lesgeven
Didactiek level 1
Wat leer ik nu eigenlijk als 2* instructeur?
Tools hanteren
….Gesprek voeren
Duiktechnisch niks
Leiding geven in de opleiding
Verantwoordelijk voor het eindresultaat
Cursus volledig plannen
Didactiek level 2
Buitenwater en Beoordelen
Zelfstandig leiding geven en met assistenten
Organiseren
Wat is er nu
Lastig
Plannen van 3 opleidingen
Leiding nemen
Inleven in rollen
De nieuwe kennis direct in de praktijk brengen
Moeilijk
Schrijfwerk
Onduidelijk
Wat je moet doen
Wat wordt er nu eigenlijk verwacht tijdens de PvB’s (net zoals bij de 1 *)
De opzet van de cursus
De lesstof is soms niet duidelijk
NOB informatie
Structuur van de opleiding en de verwachtingen zijn complex
Is het leuk om instructeur te worden en waarom?
Wel leuk + waarom:
Lesgeven
Overdragen van ervaring
Met je hobby bezig zijn
Begeleiding / coaching
Ja, volwaardige rol
Verantwoordelijkheid
Je bent niet meer afhankelijk van derde en bepaald zelf de kwaliteit
Je passie over kunnen brengen
Niet leuk + waarom
Iemand moet het doen
Schrijfwerk
Rob Kool / Emiel Smits NOB I 120

similar documents