här - Gävle kommun

Report
Geomatikk Sverige AB
Rikstäckande ledningsanvisning och relaterade webbtjänster
- En presentation om vårt framtida rekryteringsbehov
och företaget, 2013-09-26
Lotta Malmberg
Chef för kundmottagning och HR-ansvarig
Geomatikk Sverige AB
•
Geomatikk Sverige AB etablerades 2011. Dotterbolag till
Geomatikk AS, den marknadsledande aktören i Norge. Fler
än 100 nätägare bland kunderna i Norge.
•
Tecknade i juli 2012 ett 4-årigt avtal med TeliaSoneras
nätbolag Skanova att utföra all ledningsanvisning för deras
rikstäckande nät (koppar och fiber) fr o m 1 jan 2013.
Sysselsätter ca 100 personer, anställda och
underentreprenörer.
•
Uppdraget för Skanova innebär att vår centrala
Kundmottagning i Gävle årligen hanterar ca 130 000
förfrågningar, och att vi utför ca 62 000 kabelutsättningar
per år i hela Sverige.
•
Koncerngemensam ”utvecklingsfabrik” i Trondheim där vi
utvecklar de moderna molnbaserade tjänster som utgör
basen för vår verksamhet.
•
Vår vision är att det aldrig ska ske en grävskada. Vi arbetar
med samordning, IT och stabila processer i vår strävan att
nå detta.
Vad vi gör - Norge
• Ledningsanvisning
Samordning
Ansökningar om grävtillstånd
Koordinering av planer
• GIS-tjänster
+100 kunder
31 energibolag
29 kommuner
33 telekom/bredband
Statens Vegvesen
Nätdokumentation
• Inmätning
ÅLESUND
TRONDHEIM
• Röt- och statuskontroll av stolpar
BERGEN
HAUGESUND 
Omsättning 2011 – 205 MSEK
Antal anställda 160 st
STAVANGER
EGERSUND
OSLO
SARPSBORG
TöNSBERG
ARENDAL
Våra ”coretjänster” - Sverige (fn)
Kundmottagning
Kommunalt grävtillstånd
Kabelutsättning
Hur vi gör - ledningsanvisning
Anmäl ärende
Markerat område
388 ledn-ägare
Geomatikk handlägger
Ledningskollen
Dag 0
Ledningskollen
Dag 1
Geokollen
Geomatikk
Dag 3
Svar direkt
Utsättning
Lagring
Skadehantering
Undvika och minska grävskador
Rätt inritat grävområde
Värde av att mötas
Värde av dokumentation
Gräventreprenörer
Ledningskollen har varit rikstäckande sedan 1 december 2010. I dag är nästan 400
ledningsägare anslutna och systemet har 70 000 användare. Årligen skapas över 100 000
förfrågningar i systemet. Erfarenheterna är goda och visar att antalet grävskador minskat
kraftigt.
Kärnaffär
Rutiner
Processer
Möter kunden
Signerar utsättning
Samordning - en utsättare
fler utsättningar
Nätägare
2
Rekrytering
- hittills
Geomatikk har rekryterat ca 60 personer
sedan 2013-11-15
30 pers. kundmottagning
25 pers. Kabelutsättare
4 pers. Ledning
Rekrytering
-framtid
- Personer med GIS-utbildning
- Datautvecklare
- Kabelutsättare
bakgrund: elektriker
- Kundmottagare
bakgrund: bra datakunskaper, intresse för
kartor, och rätt inställning

similar documents