1. Platform Weert in Beweging 2013

Report
Platform ‘Weert in Beweging’
Weert Beweegt!
Samen voor een actiever en gezonder Weert!
Platform ‘Weert in Beweging’
Agenda
14.00 uur - Stand van zake Platform Weert in Beweging (Niels Peulen (Punt Welzijn)
en John van Heel (Platform Weert in Beweging)
• Inleiding Platform Weert in Beweging
• Toegekende Sportimpuls subsidie en opstart project “Jeugd in Beweging Weert”
• Lancering Weerter Sport- en Beweegaanbod: www.beweegnet.nl
14.45 uur - Sport- en beweegbeleid 2.0 (Dave Schoonen , Huis voor de Sport Limburg)
• Uitleg Sport- en Beweegbeleid 2.0
• Huidige situatie in Weert op het gebied van sport en bewegen
• Gewenste situatie in Weert op het gebied van sport en bewegen in 2028
15.30 uur - Stand van zaken recreatieve sportvoorzieningen (Peter Verheijen, gemeente Weert)
15.45 uur - Bewegen op Maat (Angela ten Bloemendal en Esther Merlo, Punt Welzijn)
• Het project Bewegen op Maat, één van de maatjesinitiatieven van Punt Welzijn, wordt onder
de loep genomen en er wordt ingezoomd op een toegankelijk aanbod door verenigingen
Afsluiting: Afspraken voor de toekomst
Platform ‘Weert in Beweging’
Inleiding Platform Weert in Beweging
• Stand van zaken Weert, Leefstijl en Gezondheid?
• Wie is actief voor een actieve leefstijl en gezondheid?
• Samenwerken voor een actievere leefstijl in Weert.
• Doelstellingen Platform Weert in Beweging.
• De geschiedenis van Platform Weert in Beweging.
• Projecten van Platform Weert in Beweging.
Platform ‘Weert in Beweging’
Stand van zake Weert - leefstijl
• 74% van de Weerter bevolking eet onvoldoende fruit
• 72% van de Weerter bevolking eet onvoldoende groenten
• Meer dan 30% van de Weerter bevolking haalt de 30 minuten per
dag bewegen norm niet,
• 87,1% haalt de nieuwe beweegrichtlijn niet
• 42% van de Weerter jeugd behaald de beweegnorm niet
Bronnen;
Regionale Kompas Volksgezondheid Limburg Noord
Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2008-2011
Nationale Kompas Volksgezondheid
TNO-monitor bewegen en gezondheid 2010 (Bewegen is
Nederland 2000-2010)
Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid, NISB (Mulier
Instituut) 2012
Platform ‘Weert in Beweging’
Stand van zaken Weert - gezondheid
• 50% van de Weerter bevolking (17-65 jaar) heeft een
chronische aandoening
• 61% van de Weerter bevolking voelt zich belemmert om te sporten
• 39% van de Weerter bevolking heeft overgewicht, 10% obesitas
• 13% van de jeugd heeft obesitas
Bronnen;
Regionale Kompas Volksgezondheid Limburg Noord
Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2008-2011
Nationale Kompas Volksgezondheid
TNO-monitor bewegen en gezondheid 2010 (Bewegen is
Nederland 2000-2010)
Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid, NISB (Mulier
Instituut) 2012
Platform ‘Weert in Beweging’
Kortom:
Weert Beweegt….
maar nog niet genoeg!
Platform ‘Weert in Beweging’
Gezondheid onderhouden en bevorderen!
Stappen per dag
Leefstijl niveau
Risico op chronische aandoeningen
< 4.999
Inactieve leefstijl (sedentair)
Extreem verhoogd risico
5.000 – 7.499
Licht actieve leefstijl
Verhoogd risico
7.500 – 9.999
Enigszins actieve leefstijl
Enigszins verhoogd risico
10.000 – 12.499 Actieve leefstijl
Onderhoudsniveau, laag risico
12.500 – 14.999
Zeer actieve leefstijl
Onderhoudsniveau, zeer laag risico
> 15.000
Zeer, zeer actieve leefstijl
Resultaatniveau, verlaging risico
Dr. Yoshiro Hatano; wij bewegen gemiddeld zo'n 4.000 tot 6.000 stappen per dag. Om
echter gezond te leven zouden dat er eigenlijk 10.000 tot 15.000 per dag moeten zijn,
elk dagdeel 15 a 30 minuten!.
Platform ‘Weert in Beweging’
Elk dagdeel bewegen effect;
• Beter omgaan met beperkingen
• Minder medicijn gebruik
• Minder ziekte: diabetes, overgewicht, hart en vaat ziekten, enz
• Betere prestaties
• Hogere leef kwaliteit
• Dat is toch wat een ieder zijn/haar kinderen wenst?
Platform ‘Weert in Beweging’
Veel partijen actief op beweging en gezondheid
Platform ‘Weert in Beweging’
Paul Broens (Life Style health & prevention), Cees Kersten
(Weerter Sportraad), John van Heel (Life Style Vitae), Ted
Altena (AV Weert), Niels Peulen (Punt Welzijn).
Februari 2012: Wat zijn onze opties?
Een actiever en gezonder Weert?
Nee!
- Gewoon doorgaan met wat we altijd gedaan hebben.
Ja!
- Initiatief nemen om van Weert een actievere en gezondere stad te
maken!
Platform ‘Weert in Beweging’
Platform als bindende factor
Platform Weert in Beweging
Platform ‘Weert in Beweging’
Doelstelling Platform “Weert in Beweging”
• Primaire doelstelling: ‘Gezond leven en bewegen in Weert’. Met speciale aandacht
voor een Actieve Leefstijl van families, jeugd, senioren en mensen met een
chronische aandoening.
• Weert als beweeg- en sportstad van Nederland (aansluitend op de topsportambitie van
Weert).
• Samenwerking tussen Gemeente Weert, commerciële
beweegaanbieders, sportverenigingen, zorg, welzijn,
bedrijven en onderwijs in Weert.
Platform ‘Weert in Beweging’
Geschiedenis: Platform Weert in Beweging
Start:
Februari 2012
Startnotitie:
Mei 2012
1e werkgroep:
Jeugd in Beweging, Sportimpuls aanvraag
2e werkgroep:
Beweegaanbod in kaart (www.beweegnet.nl)
3e werkgroep:
Mensen met een beperking in beweging (i.o.)
Ambities:
Bedrijven in beweging
Beperking overgewicht en obesitas
Beweegmakelaar/Buurtsportcoach
Gezamenlijke Beweeg stimuleringscampagnes
Platform ‘Weert in Beweging’
Jeugd in Beweging
Niels Peulen en Koen Stoop
Platform ‘Weert in Beweging’
Beweegnet.nl
Platform ‘Weert in Beweging’
Werkgroep:
Sport en beweegaanbod in kaart, voor Weerter burgers en voor 1e lijn zorg
Platform ‘Weert in Beweging’
Platform ‘Weert in Beweging’
Platform ‘Weert in Beweging’
Platform ‘Weert in Beweging’
Platform ‘Weert in Beweging’
Platform ‘Weert in Beweging’
Platform ‘Weert in Beweging’
Vervolg Beweegnet.nl
•
•
•
•
Incidentele activiteiten invoeren door sportaanbieders
Nieuws insturen naar [email protected]
Aanbod up to date houden, 2 keer per jaar oproep
Bekendmaking
• Bij 1e lijn zorg
• Op scholen (via Let’s Move en Combinatie functionarissen)
• Vrijwilligers
• Gemeente pagina
• Via sportverenigingen
• Lokale beweeg- en sport promotie campagnes
• (Nationale) Sportweek Weert
Platform ‘Weert in Beweging’
Sport- en beweegbeleid 2.0
Dave Schoonen
Huis voor de Sport Limburg
Platform ‘Weert in Beweging’
Stand van zaken recreatieve
sportvoorzieningen
Peter Verheijen
Platform ‘Weert in Beweging’
Bewegen op Maat
Angela ten Bloemendal en Esther Merlo
Platform ‘Weert in Beweging’
Afspraken voor de toekomst!
• Samen creëren we een gezondere leefomgeving voor de jeugd!
• Volwassenen hebben de voorbeeldfunctie!
• Als een werkgroep thema u aanspreekt, stap in en doe mee!
• Blijf incidentele sport- en beweeg activiteiten invoeren en hou
de informatie op Beweegnet up to date.
• Blijf in beweging, elk dagdeel!
Platform ‘Weert in Beweging’
Hartelijk dank voor uw aandacht!


similar documents