Det globale mediebillede

Report
Det globale
mediebillede
1.
2.
3.
En global mediealder
Lange linier i informationsspredningens alder
Mediebilledet i dag
• Førhen: viden baseret
på lokale forhold
• I dag: massemedier =
uafhængighed af tid
og sted
1.1 En global mediealder
• Informationer er altid blevet
spredt. (pergamentruller,
stentavler og hukommelsen)
• Central epoke:
industrialiseringen (telegrafen
1837)
1.2 Lange linier i
informationsspredningens historie
• Medie = mellemled
• Medier kendetegnes
ved at bestå at
teknologi, information
og organisation.
1.2 De syv forskellige
medietyper
1.2 De tre
medieopfattelser
1.3 Mediebilledet i dag

similar documents