Sakini* r**ys - WordPress.com

Report
Sakinių rūšys
Kartojimo ciklo pamoka Ig klasei
S
Pamokos tikslai
S Prisiminti, kas yra sakinio gramatinis centras.
S Pagilinti žinias apie sakinių rųšis.
S Gilinti taisyklingos rašybos ir skyrybos įgūdžius.
Sakinio gramatinis centras
S Veiksnys
S Tarinys
S Sakinys gali būti be veiksnio, bet be tarinio – ne.
1 užduotis
S Pateiktuose sakiniuose pabraukite gramatinius centrus:
Vaikai nė nekrustelėjo, kai mėnulį uždengė didelis
sparnuotas šešėlis. Paskui jis ėmė sukti virš namelio ratus
tolydžio artėdamas. Priskridęs pakibo virš medžio lėtai
plasnodamas, šiek tiek pasvarstė ir pamėgino pasiekti namelį
letena. Nepavyko. Tada grakščiai ištiesė gyvatišką kaklą
ketindamas sugriebti trobelę dantimis.
Neringa Vaitkutė. Titnago plunksna. – V.: Nieko rimto, 2014
Išvados
S Kokius skirtumus tarp sakinių pastebėjote?
S Kiek gramatinių centrų turi kiekvienas sakinys?
S Į kokias rūšis pagal gramatinių centrų skaičių skirstomis
sakiniai?
Vientisiniai sakiniai
S Vienas gramatinis centras:
Mergaitė ėjo namo.
Kartu ėjo berniukas ir šuo.
Šuo bėgiojo aplink ir vizgino uodegą.
Sudėtiniai sakiniai
S Sujungiamieji
jungtukai ir, o, bet, tačiau, tik, arba,… arba, nei,… nei
S Prijungiamieji
jungtukai kad, nes, jei, kadangi, nors, kol, kai, kur, vos, ar…
S Bejungtukiai
S Mišrieji
2 užduotis
S Sukurkite 5 sakinių tekstą, kuriame būtų tik vientisiniai
sakiniai.
S Sukurkite 5 sakinių tekstą, kuriame būtų tik sudėtiniai
sakiniai. Pabraukite jungtukus. Nurodykite sakinių rūšį.
Namų darbas
S Pabraukite sakinių gramatinius centrus. Nurodykite sakinių
rūšį: vientisinis, sudėtinis sujungiamasis, sudėtinis
prijungiamasis.
Apibendrinimas
S Įsivertinkite, ką pavyko įsisavinti pamokos metu.

similar documents