Volkan Tufan

Report
TOBB
ODA/BORSA
AKREDİTASYON SİSTEMİ
Volkan TUFAN
TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri
7-9 MAYIS 2012, KONYA
Copyright © 2008 Pearson
Prentice Hall. All rights
reserved.
1
1
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
2
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kullanıma uygunluktur (Juran)
Şartlara uygunluktur (Crosby)
İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır
Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesidir
Müşteri beklentilerinin karşılanma düzeyidir
3
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR !
ŞARTLARA
İLK DEFADA
ZAMANINDA
HER DEFASINDA
UYMAKTIR
4
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?
Sistem : Birbiri ile ilgili olan veya karşılıklı etkileşimde
bulunan elemanlar takımıdır
Yönetim sistemi : Politika ve hedefleri oluşturmak ve bu
hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan sistemdir
Kalite yönetim sistemi: Bir kuruluşu kalite açısından
yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemidir
5
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kurumsallaşma
Bir kurumun tüm faaliyetlerinin sistematik bir hale
getirilmesi ve kişilere bağımlılıktan kurtarılmasıdır
Kurumun tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve
disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır
Kurumsallaşma = Yönetim Sistemi
6
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yaklaşımları
HATAYI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN MÜŞTERİ ŞİKAYETİNİN ANALİZİ VEYA HATANIN
YAKALANMASI BEKLENDİĞİNDEN DAHA YAVAŞ TEPKİ VERİR
1
2
1- MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ ANALİZ
2- DÜZELTİCİ FAALİYET
4
3- PROSES KONTROL
3
4- PAZARLAMA VE SATIŞ
7
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yaklaşımları
HATALAR ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLENMEYE ÇALIŞILDIĞINDAN KALİTEDE GELİŞME VE
İYİLEŞME SAĞLANMAKTA VE SONUÇTA PAZARA GİRME SÜRECİ DAHA HIZLI
OLMAKTADIR
1
2
4
1.
MÜŞTERİ İSTEKLERİNİN TESPİTİ (PAZAR ARAŞTIRMASI)
2.
TASARIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
3.
PROSES KONTROL
4.
PAZARLAMA VE SATIŞ
3
8
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Etkin Kalite Yönetim Sistemi Uygulmanın Yararları
MALİYET VE ZAMANDAN TASARRUF
AZALMIŞ İADELER
DAHA AZ MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ
DAHA AZ SERVİS-BAKIM GİDERLERİ
KAYNAKLARIN OPTİMUM KULLANIMI
PAZAR PAYININ ARTMASI
YÖNETİM KOLAYLIĞI
SAĞLIKLI BİLGİ AKIŞI
9
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Müşteri Odaklılık
Liderlik
Çalışanların Katılımı
Proses Yaklaşımı
Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Sürekli İyileştirme
Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı
Tedarikçilerle Karşılıklı Faydaya Dayanan İlişkiler
10
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
1. Müşteri Odaklılık
Kuruluşlar ;
Mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı,
Müşteri şartlarına uymalı,
Müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdır.
11
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
2. Liderlik
Liderler kuruluşun amacını ve yönünü belirlerler.
Kuruluşun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam
oluşturulmalıdır.
12
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
3. Çalışanların Katılımı
Çalışanlar bir kuruluşun temelidir.
Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kuruluşun
yararına kullanmalarını sağlar.
13
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
4. Proses Yaklaşımı
Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen
sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilinir.
14
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Belirli bir amaç için birbirleriyle
ilişkili proseslerin oluşturduğu sistemin;
belirlenmesi,
anlaşılması,
yönetimi
kuruluşun etkinliğini ve
verimliliğini arttırır.
15
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
6. Sürekli İyileştirme
Sürekli iyileştirme kuruluşun
en kalıcı amacı olmalıdır.
PLANLA
ÖNLEM AL
PUKÖ
KONTROL
ET
UYGULA
16
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
7. Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı
Etkin karar verme, verilerin ve
bilgilerin analizine bağlıdır.
17
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri
8. Tedarikçilerle Faydaya Dayalı İlişkiler
 Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsız olmalarına rağmen
karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır .
18
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
ISO 9001 :2008
0. GİRİŞ
0.1. GENEL
0.2. PROSES YAKLAŞIMI
0.3. ISO 9004 İLE İLİŞKİ
0.4. DİĞER YS’LERİ İLE UYUMLULUK
6. KAYNAK YÖNETİMİ
6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2. İNSAN KAYNAKLARI
6.3. ALT YAPI
6.4. ÇALIŞMA ORTAMI
1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3. TERİMLER VE TARİFLER (ISO 9000)
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2. MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3. TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4. SATIN ALMA
7.5. ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7.6. İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1. GENEL ŞARTLAR
4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3. KALİTE POLİTİKASI
5.4. PLANLAMA
5.5. SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1. GENEL
8.2. İZLEME VE ÖLÇME
8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4. VERİ ANALİZİ
8.5. İYİLEŞTİRME
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ
19
TOBB
ODA/ BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
Volkan TUFAN
19

similar documents