Saernio sgript

Report
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
Saernïo'rsaernïo'r
Sgript Sgript
saernïo'r Sgript
Gweithgaredd yn seiliedig ar ‘’Cwtsho’
saernïo'r Sgriptgan Manon
saernïo'r
Sgript
Rhys
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
saernïo'r Sgript saernïo'r Sgript
Darllenwch Cwtsho eto gan
wneud nodyn o’r gwahanol
olygfeydd sy’n y stori a’r rhai
sy’n cael eu crybwyll.
Gallwch eu rhoi mewn trefn
gronolegol wedyn.
Edrychwch ar y golygfeydd sydd gennych ac
ystyriwch a oes gennych ddigon o amrywiaeth i
gadw diddordeb eich cynulleidfa.
Gallwch wedyn ddewis pa olygfeydd i’w defnyddio
a’u datblygu, pa rai i’w gadael a dechrau meddwl
am rai i’w hychwanegu. Rhowch sylw arbennig i
amrywio:
LLEOLIAD
AMSER
CYMERIADAU
LLEOLIAD
o
o
AMSER
CYMERIADAU
Nodwch leoliadau’r golygfeydd sy’n cael eu
crybwyll yn y stori.
Meddyliwch am 3 lleoliad arall i osod
golygfeydd gwreiddiol.
LLEOLIAD
GORFFENNOL

AMSER
PRESENNOL
Y ferch
a Pwten
yn y
gwely
CYMERIADAU
PRESENNOL
Meddyliwch am dair golygfa i’w gosod yn y
gorffennol a thair i’w gosod yn y dyfodol (ar
ôl y stori.)
LLEOLIAD
o
o
o
AMSER
CYMERIADAU
Nodwch y cymeriadau sy’n ymddangos neu sy’n
cael eu crybwyll yn y stori.
Pa is gymeriadau ellid eu datblygu ymhellach?
(Cofiwch fod hon yn stori o safbwynt plentyn a byddai gosod
golygfeydd o safbwynt oedolion yn cyfoethogi’ch dealltwriaeth ohoni
yn ogystal â chynnig amrywiaeth a gwreiddioldeb.)
Meddyliwch am gymeriad(au) newydd i’w
defnyddio.
Bydd golygfa agoriadol dda yn....... ...cyflwyno
cymeriad
...dal
diddordeb y
gynulleidfa
...ddramatig
...cyflwyno
thema
...rhoi syniad
i’r gynulleidfa
o natur y
rhaglen



Defnyddiwch eich syniadau i greu cynllun
bras ar gyfer sgriptio ‘Cwtsho’.
Cofiwch werthuso’ch gwaith wedyn gan
ystyried a oes digon o amrywiaeth a
gwreiddioldeb ynddo.
Cewch fwy o arweiniad ar greu undod yn yr
uned ‘Cysylltu Golygfeydd’.

similar documents