Kazárok - a kultúra alsó-volgai és dagesztáni variánsa

Report
A Szaltovói kultúra/6
Kazárok  a kultúra alsó-volgai és dagesztáni variánsa
A magyar őstörténet régészete
2012/2013, 1. félév
A Kazár Birodalom
A kazár–arab
háborúk
A kazár–arab háborúk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
706-710: több arab támadás Derbent ellen, a várost beveszik
713-714: újabb arab támadás, mélyen behatolnak a kazár birodalomba, de
aztán nem vállalva az ütközetet, elmenekülnek
722: az arabok beveszik Belendzsert, a kazár fővárost
728-729: az arabok újabb hadjárata, a nagy esőzések miatt elmenekülnek
730: a kazár kagán fölveszi a zsidó vallást
730-731: nagy kazár ellentámadás
732-733: arab támadás, Derbent bevétele, a kazár kagán elesik a csatában
732-733: Marván ibn Muhhamad támadása Belendzser és Szemender ellen,
nagy arab vereség
737: Marván ibn Muhammad 120 ezer fővel támad, a menekülő kagánt
elfogja, iszlám hitre téríti. A kazárok 20 évig nem mernek ellentámadást
indítani
750: új dinasztia Bagdadban, az Abbászidák békésebbek, mint az Omajjádok
750 után: dinasztikus kapcsolatok – a kazár kagán lánya az armeniai arab
helytartó felesége lesz
6. Alsó-volgai variáns – Szamoszgyelka = Itil?
Zilivinszkaja, E. D. – Vasziljev, D. V. – Grecskina, T. Ju.:
Raszkopki na gorogyiscse Szamoszgyelka v Asztrahanszkoj
oblasztyi v 2000–2004 gg.
(Rosszijszkaja Arheologija 2006/4. 24–35.)
• Első ásatás: 1990-1995
• 2000-től újabb ásatások: több méteres kultúrréteg, a
legfelső szint az Arany Horda idejéből, a legalsó szint 8-9.
századi (C-14)
• Belső erőd téglából (mint Sarkelban)
• Közép-ázsiai (gúz) és volgai bolgár kerámia
• A fémleletek ritkák
Egy lelet Szamoszgyelkából
4. Dagesztáni
variáns
4. Dagesztáni
variáns
4. Dagesztáni variáns
• A legkorábbi szaltovói csoport, közép-ázsiai kapcsolatai
vannak
• Kulturális eltérések, kronológiai problémák miatt nem
világos a kaukázusi és a Don/Donyec melléki alánok
kapcsolata
• Földművelés (szőlőtermelés is) a folyók (Szulak, Tyerek)
mentén, de nyáron fölhajtották az állatokat a magasabb
legelőkre
• Együtt élő népek által sűrűn lakott vidék, kő/vályogfalú
erődök, földvárak, erődítetlen telepek
• Csir-Jurt: erőd és temetkezések – kamrasírok (kurgán alatt
is), aknasírok
Alánok a Kaukázusban – Martan-csu/10. sír
V. B. Vinogradov: Altungarische paralellen zu einigen Gräbern des
Alanischen Gräberfeldes bei Martan-ču. ActaArch 1983. 211 –220.
Martan-csu –
10. sír
Martan-csu –
10. sír
Martan-csu –
10. sír
Alán temető Észak-Oszétiában

similar documents