VY_inovace_32_PR89_12

Report
Název: RISKUJ
Autor: Mgr. Miroslav Nešpořík
VY_inovace_32_PR89_12
Oblast: přírodopis – 9. ročník
Stručná anotace: Soutěžní hra Riskuj s otázkami na témata:
geologické vědy
krystaly
fyzikální vlastnosti nerostů
prvky, sulfidy, halogenidy
oxidy, sírany, uhličitany, křemičitany
• Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace
výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1000 2000 3000 4000 5000
1000 2000 3000 4000 5000
1000 2000 3000 4000 5000
1000 2000 3000 4000 5000
1000 2000 3000 4000 5000
Věda zabývající se nerosty se nazývá
a) petrologie
b) mineralogie
c) nerostologie
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Vývoj života na Zemi studuje
a) petrologie
b) archeologie
c) paleontologie
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Horniny zkoumá
a) mineralogie
b) petrologie
c) vulkanologie
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Zemětřesením se zabývá
a) vulkanologie
b) seismologie
c) hydrologie
ZPĚT NA HRACÍ POLE
K nejstarším geologickým vědám patří
a) mineralogie
b) petrologie
c) inženýrská geologie
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Krystal je geometrický útvar ohraničený
a) plochami, vrcholy, úhly
b) plochami, vrcholy, hranami
c) plochami, hranami, středem krystalu
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Minerály jsou pevné látky. Výjimkou je
a) olovo
b) rtuť
c) ropa
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Minerály, které netvoří krystaly se nazývají
a) amorfní
b) magmatické
c) rozteklé
ZPĚT NA HRACÍ POLE
O minerálech platí
a) Jejich složení nelze vyjádřit chemickým vzorcem
b) Jejich složení můžeme vyjádřit jen chemickou značkou
c) Jejich složení můžeme vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Shluk krystalů vzniklý v omezeném
prostoru se nazývá
a) antigen
b) alergie
c) agregát
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Hustota nerostu se vyjadřuje v jednotkách
a) kg . cm-3
b) g . cm-2
c) g . cm-3
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Podle barvy rozlišujeme nerosty
a) barevné, zbarvené, bezbarvé
b) barevné, nebarevné, průhledné
c) bezbarvé, trochu barevné, hodně barevné
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Třetí pozici v Mohsově stupnici tvrdosti
nerostů zaujímá
a) fluorit
b) kalcit
c) apatit
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Podle propustnosti světla dělíme nerosty
a) průhledné, průsvitné, neprůhledné
b) průhledné, prosvítající, neprosvítající
c) průhledné, průhledné trochu, skoro průhledné
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Pro opál je typický lom
a) nerovný
b) rovný
c) lasturnatý
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Co mají společného diamant a tuha
a) tvrdost
b) chemické složení
c) krystalovou strukturu
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Jedinou rudou olova je
a) galenit
b) sfalerit
c) pyrit
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Fluorit má chemický vzorec
a) Ca2F3
b) MgF2
c) CaF2
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Pyrit má na rozdíl od zlata barvu vrypu
a) černou
b) světle žlutou
c) stříbrnou
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Kolik karátů má ryzí zlato
a) 18
b) 21
c) 24
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Hlavní surovinou pro výrobu hliníku je
a) plagioklas
b) bauxit
c) korund
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Muskovit je označení pro
a) světlou slídu
b) tmavou slídu
c) vápenatý živec
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Součástí horniny vápence je nerost
a) sádrovec
b) apatit
c) kalcit
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Mezi odrůdy křemene nepatří
a) rubín
b) růženín
c) ametyst
ZPĚT NA HRACÍ POLE
Jako smirek /drcený brusný materiál/ se
využívá nerost
a) tyrkys
b) korund
c) český granát
ZPĚT NA HRACÍ POLE

similar documents