Systematik og arter

Report
Systematik og arter
Arter

En art er en afgrænset gruppe individer, som ligner hinanden på
væsentlige punkter, og som kan få frugtbart afkom.

I planteriget taler man om en art, når de ligner hinanden på
væsentlige punkter, og danner frø sammen. Danne frø sammen vil
sige, at overførsel af pollen fra blomsten han-dele til hun-dele, fører
til dannelse af et frø.
Navngivning






De forskellige arter har som regel forskellige navne på de
forskellige sprog, derfor har alle arter et videnskabeligt navn, da det
altid er på latin, kaldes det også det latinske navn.
Det videnskabelige navn består af 2 ord, slægtsnavnet og det
egentlige artsnavn.
Spurvehøg: Accipiter nisus
Duehøg: Accipiter gentilis
Systemet er opfundet af svenskeren Carl von Linné i 1700-tallet.
Arterne kan desuden deles op i underarter eller racer.
Klassifikation


Carl von Linné opfandt også et system til at klassificere arterne.
Denne klassifikation er ikke statisk, den ændrer sig hele tiden,
efterhånden som vi får mere viden.
Arter



Der opstår hele tiden nye arter, og
arter uddør hele tiden.
Nye arter opstår altid ud fra en anden
art. Mutationer gør forskellige grupper
af samme art udvikler sig i forskellige
retninger.
Som regel er det geografisk adskillelse
der gør at en art udvikler sig i
forskellige retninger.

similar documents