CAF modellen alapuló szervezeti önértékelés

Report
Szervezetfejlesztési Program
ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001
Budapest, 2013. november 12.
Módszertan: CAF modellen alapuló szervezeti önértékelés
Előadó: Dobos Dorina
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
A CAF módszer (elsődleges) céljai
- A szervezet fejlesztési irányvonalainak
meghatározása
- helyzetértékelés
- erősségek és fejlesztendő területek
- Teljesítmény növelése
- stratégia kialakítása
- intézkedési terv végrehajtása
- Benchlearning – egymástól tanulás
A szervezeti önértékelés céljai
- Szemléletváltozás megindítása
a közszolgálati szerveknél
- PDCA modell elterjesztése
a közigazgatási szervezetek
működésében
- Szervezeti tudatosság fejlesztése, ok és okozat közötti
vizsgálat
- Munkatársak bevonása a fejlesztési folyamatokba
Mi is tulajdonképpen a CAF modell?
Szervezeti önértékelés
Tényekre, bizonyítékokra épül
Holisztikus, egész szervezetre kiterjedő
A szervezetben dolgozók valósítják meg
Módszertan alapján hajtható végre
Kitöltése online rendszerben
A CAF modell: adottságok és eredmények
Az önértékelés elvégzésének lépései
I. Helyzetelemzés
(1.) Tervezés, szervezés
(2.) Kommunikáció
II. Szervezeti önértékelés
(3.) Önértékelési csoport létrehozása
(4.) Tájékoztatás, képzés
(5-6.) Önértékelés elvégzése, jelentés az önértékelésről
Az önértékelés elvégzésének lépései
III. Erősségek és fejlesztendő területek beazonosítása és
rangsorolása
(7-8.) Intézkedési terv elkészítése, kommunikációja
(9.) Intézkedési terv végrehajtása
(10.) Eredmények elemzése
Az önértékelés tapasztalatai
- Tesztelési eredmények
Nincs információm,
Szervezet: KIM (18 fő), KIH (14 fő)
mit írjak ide?
Időtartam: május-augusztus
Tevékenység: önértékelést végzők kiválasztása és
felkészítése, önértékelés elvégzése, konszenzusteremtés,
intézkedési terv elkészítése
Munkacsoport
elköteleződése
Önkéntesség
Pontozzak,
vagy
ne pontozzak?
Megfelelő idő
biztosítása
Alkritériumokhoz
kapcsolódó példák
Sikertényező vagy buktató?
- Vezetői elköteleződés
- Tervezés, szervezés
- Kommunikáció
- Szerepek, munkaszervezés
- Felkészítés
- Időtényező
- Eredmények ellenőrzése, értékelése
Ajánlás a pályázó szervezetek
részére
- A szervezet vezetőinek érdekeltté tétele, az önértékelés
elvégzésének támogatottságának megteremtése
- A kritériumokhoz tartozó példák szervezetre szabása
- A vezetők ÉS a munkatársak tájékoztatása
- Az önértékelést végzők kiválasztása, felkészítése
- Online rendszer megismerése és megismertetése
- Kellő idő biztosítása az önértékelés elvégzéséhez
- Az önértékelés eredményeinek elemzése és
kommunikációja
Köszönöm a figyelmet!

similar documents