PowerPoint template

Report
Joosep Aru, tegevjuht, JOT Eesti OÜ
15.08.2013
Allhankega seotud kitsaskohad ja probleemid.
JOT Eesti kogemuslugu.
Äripäeva „Tööstuse allhankeseminar 2013“
Sissejuhatus
Testi- ja tootmislahendused intelligentsetele
toodetele, komponentidele ja elektroonikale
• Asutatud 1988, sellest ajast saati on toodetud miljardeid
mobiiltelefone, kasutades JOT-i lahendusi.
• Globaalne partner mitmetele tööstusharu juhtivatele,
telekommunikatsiooni, auto, ning meditsiinitööstuse ettevõtetele.
• Tehased Aasias, Ameerikas and Euroopas.
• Üle 350 töötaja 13 riigis, 4 kontinendil, aastase käibega üle 40m€.
• Osa Head Invest Grupist, Soome tööstus ettevõte, kelle omanikuks
on JOT-i looja Veikko Lesonen ja tema perekond
MISSIOON:
PAKUME TOOTLIKUST JA KASVU
OMA KLIENTIDELE
Sissejuhatus
• Intelligentsed tooted ja elektroonika on asunud uutele aladele meie
elus
• JOT on partner mitmele globaalselt tegutsevale tööstusharu
juhtivatele ettevõtetele, kes valmistava tooteid, mis teevad elu
lõbusamaks, turvalisemaks ja tervislikumaks
• Auto võtmetest ja nutitelefonides kuni veresuhkru mõõtjateni.
• Õhkpadjad Sinu autos võivad olla valmistatud ja testitud meie
lahendustega. Eksimused ei ole siin lubatud
Sissejuhatus
OÜ JOT Eesti loodi aastal
1991.
Aastal 1995 kaks ettevõtet
ühinesid ja alates aastast
1997 on OÜ JOT Eesti AS
CAF järel tulija.
Aastast 1998 on JOT Eesti
OÜ-l ISO 9001 sertifikaat.
Aastast 2000 on JOT Eestil
ISO 14001 sertifikaat
JOT Eesti ja allhange?
• Allhanget on kasutatud juba aastast
1991
• Protsess on vaheldunud alates
6
detailidest ja moodulitest kuni
5
lõppseadmete koostamiseni
• Tehnoloogiad
4
•
•
Keevitamine
Mehaaniline töötlus
•Freesimine
•Puurimine
•Treimine
•Valtsimine
•Pressimine
•Vormimine
•
•
•
•
•
•
•
Värvimine
Vesilõikus
Laserlõikus
Kaablite koostamine
Mehaanika koostamine
3D mõõtmine
PWB ja PCBA koostamine
Moodulid/Seadmed
3
Detailid
Kokku:
2
1
0
2011
2012
2013
Millist allhanget on vaja!
•
Kompetentsed eri-ja
kõrgharidusega töötajad
• Mehhatroonikud
• Tehnikud
• Insenerid
•
Globaalne hankevõrgustik
• Hästi toimiv
hankemeeskond
• Logistika
Millist allhanget on vaja!
•
Kaasaegsed hooned, ruumid, tööriistad, vahendid
• ESD keskkond
• Puhtus, kord!
• Elektrooniliselt jälgitav materjalide liikumine (ladu)
Millist allhanget on vaja!
•
ERP/MRP
• Peab olema ülevaade
• Protsessidest
• Kuludest
• Tootmisest
• Kvaliteedist
•
Toimivat kvaliteedisüsteemi
• Sertifikaadi olemasolu
iseenestest ei tähenda
mitte midagi
Mis on puudused
•
Enda võimete ülehindamine (teadlik)
•
•
Selgitada saab hiljem alati
Valeinfo andmine (mitte teadlik)
•
Hilinemine saab avalikuks lubatud tarne päeval
On Time Delivery
0.9363
0.9402
0.9784
90%
80%
70%
0.9167
0.9207
0.8585
0.872
0.909
0.795
0.874
0.8735 18
0.8401
0.881
0.764
16
0.7118
0.669
0.758
0.6583
0.6807
0.7487
14
0.769
60%
0.577
50%
10
0.6
40%
0.451
30%
8
0.5
0.413
6
4
20%
10%
12
2.4
2.9
2.1
4.7
3.3
2.2
3.3
4.5
5.3
5
3.9
5.1
4.2
0%
2
0
Jul-12
Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12
Jan-13
Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13
Jul-13
Average lateness (calendar days based on JOT need date)
On Time Delivery (based on JOT need date)
On Time Delivery (based on Supplier confirmed delivery date)
Target OTD
Average lateness
100%
Delivery
•
Puudub kontroll info üle
Mis on puudused
•
Tehniliste/kvaliteedi nõuete alahindamine-eiramine
•
•
•
Ei süüvita sisusse
Alahinnatakse töö keerulisuse astet
Suhtlemise/suhete tähtsuse alahindamine
•
Puudulik kommunikatsioon
Faults by type
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Jul/12
Sep/12
Nov/12
Jan/13
Mar/13
May/13
Mechanical faults
Adjustment faults
Electrical faults
Jul/13
Mis on puudused
•
•
•
•
Kolhoosi mentaliteet
• Jalajäljed
• Õlised detailid
• Värvitud detailid hunnikus
Juhtimise nõrk tase
• Juhiks saab see kes karjub kõige kõvemini
• Juhiks saab kõige parem koostaja/spetsialist
Kontrolli puudus
• Aeg
• Materjalid
• Inimesed
Ei saa usaldada!
Hind ei ole oluline!
Väljavõte dokumendist „JOT Automation Operations Strategy“:
Millises järjekorras JOT Automation püüdleb täiuslikkuse poole.
•
•
•
•
•
Kvaliteet
Usaldusväärsus
Kiirus
Paindlikus
Kulu
Hind ei ole oluline!
•
•
•
•
•
•
Konkurentsi eeliseks on madalaim hind
• Mitte kauaks
•
Kulude kokkuhoid?
• Landed cost
• Garantii/kvaliteedi kulud
• Tootlikus
• VSM
Kasum toote kohta
• Kas me ikka teame kui palju me kulutame toote valmistamiseks
materjale ja ressurssi?
•
Kvaliteet
Usaldusväärsus
Kiirus
Paindlikus
Kulu
Kuidas ja mida peaks arendama
•
•
•
•
Juhtimine
• LEAN
• Professionaalne juhtimine
• Omanik-juht?
• Motivatsioon
Kvaliteet
Koolitused-töötajate mõttelaadi muutmine
Protsessid
• 98%-l juhtudest kui asjad ei liigu ja ei toimi on viga
protsessides mitte inimestes
We cover the world
without taking a lot of space.
www.jotautomation.com

similar documents