B*YOCAM VE H*DROKS*APAT*T

Report
BİYOCAMLAR
(45S5)
1
1311110045
1311110040
1311110011
YİĞİT ÜSTÜN
NAZLICAN YÜKSEL
İREMNUR AKÇAKOCA
BIYOMALZEMELERIN TARIHI

Biyomalzemeler, bilimsel anlamda yeni bir
alan olmasına karşın, uygulama açısından
biyomalzeme kullanımı tarihin çok eski
zamanlarına kadar uzanmaktadır.

Mısır’da milattan 3000-2500
yıl önce bir mumyanın
ağzında bulunmuş altın
telle bağlanmış diş örneği.
2

1960’lara kadar
kullanılan metal
protezler korozyona
uğradığından
sağlık açısından
ciddi tehlikeler
yaratmıştır
3

1972’ de seramik yapı
olarak alümina ve
zirkonya herhangi bir
biyolojik olumsuzluk
yaratmaksızın
kullanılmaya
başlanmıştır, ancak
inert yapıdaki bu
seramikler dokuya
bağlanamamaktadırl
ar .
4

Aynı yıllarda Hench [45S5Bioglass®] tarafından
geliştirilen biyoaktif
seramikler ile bu probleme
başka bir bakış açısı gelmiştir.
5
Biyoseramik malzemelerin vücut dokuları ile verdiği
tepki tipleri:
(a) biyoinert,(b) biyoaktif, (c) yüzey aktif, (d)
biyoemilebilir seramik malzeme
6
BİYOAKTİF SERAMİKLER
BİYOCAM
Biyocam silika fosfat, kalsiyum ve soda içeren bir
cam karışımıdır.
 45S5 olarak formüle edilen ve ağırlıkça %45
SiO2, %6P2O5 , %24.5 CaO ve %24.5 Na2O
içeren bu bileşim biyocam olarak adlandırılır.

7

Biyocamları normal soda kireç camlarından
ayıran en önemli üç özellik, silisyumdioksit
miktarının ağırlıkça %60’dan az olması, yüksek
sodyum oksit ve kalsiyum oksit miktarı ve
kalsiyum oksit/ fosfor pentaoksit oranıdır
8
30 yılı aşkındır süren çalışmalarda biyocamın
vücutla kurduğu kimyasal bağın aşamaları açığa
çıkarılmıştır. Biyocam materyali uygulanır
uygulanmaz yüzeysel reaksiyonlar başlamaktadır.
Bu reaksiyonlar 3 ana fazda incelenebilmektedir:
 Katyonların erimesi ve değişimi,
 SiO2 dağılımı,
 Kalsiyum ve fosfatın çökelerek apatit tabakası
oluşturması.
9
Bu bileşim sulu çözeltilere maruz kaldığında
yüksek ölçüde yüzey aktif özellik
göstermektedir.
 Kimyasal reaksiyonlar camın yüzeyinde
sınırlıdır ve bu yüzey reaksiyonlarından
etkilenmez. CaO’nun yerine CaF konursa
camın çözünürlüğü düşer. B2O3 eklenirse
çözünürlüğü artar.
 Başka cins cam seramik de Apatite
Vollatonite camıdır. Cam tozu karışımının
1050°C’de ısıtılmasıyla elde edilir.
 İmplant ve doku arasındaki fizyolojik cevap
hem dokuya hem de implanta bağlıdır.

10
11

Yaşanan en büyük problem , intrensek kuvvetlerini ve
uygum kırılma sertliklerini kaybetmeleridir. Bu sebeple,
cam seramikler yaygın klinik kullanıma
erişememişlerdir. Yine de diğer sübstratların üzerine
flame-spraying teknikleri ile uygulandıklarında pratikte
çok etkili olabilirler.
12

HA ya göre kemik oluşumunda daha iyi olmasına
rağmen zayıf mekanik özelliklerinden dolayı
ağırlık dayanımı olan yerlerde
kullanılamamaktadır.
13
HİDROKSİAPATİT(HA)
Dişlerin mine ve dentin tabakası
ve kemikte bulunan, kimyasal formülü
Ca10(PO4)6(OH)2 olan kalsiyum tuzudur.
 Oksijen ile tepkimeye girmediği için yanmaz.
Doğada elmastan sonra bilinen en sert
moleküldür. Esnekliği az, neredeyse tamamen
kırılgandır.
 Biyoaktif yapıda bir biyomateryaldir. Tatsız ve
kokusuzdur. Organik çözücülerde çözünmez.

14
15

Biyocam ve hidroksiapatit biyoaktif olmasına
karşın kötü mekanik özellikleri nedeniyle tek
başına değil de alümina, zirkonya gibi mekanik
özellikleri iyi fakat biyoinert olan seramiklerle
kompozit malzeme yapılarak birbirlerini kötü
olan özelliklerini tolere ederler.
16
UYGULAMA ÖRENEKLERİ
Mikroçip,
 Femur kemiği kaplaması,
 Kulakta, ağız ve kulak içi, yüz implantlarında,
 Dental uygulamalarda,
 Sentetik kemik greft metaryeli olarak,

17
Seramiklerin biyoaktivite
özelliğine rağmen zayıf mekanik
özelliklerinden dolayı
kullanımının kısıtlı kalması
nedeniyle biyoaktivite
özelliğinin metallerin üstün
özellikleri ile pekiştirildiği
kaplama sistemlerinin
üretimini gündeme getirmiştir.
18
FLAME SPRAY
YÖNTEMİ
19
KAYNAKLAR

http://dent.ege.edu.tr/yayinlarimiz/bitirme_tezleri/pdf/1199.pdf

http://www.tse.org.tr/docs/standard-ve-teknik-dergi/mart2012.pdf?sfvrsn=6

http://193.255.184.8/tezpdf/32560.pdf

http://www.kimyasanal.com/tezler/bitirmetezi001.pdf

http://bookr2.com/viewmanual/1229104

http://www.serfed.com/content_files/dergi/19/15B%C4%B0L%C4%B0M.pdf
20

similar documents