bir kahraman doğuyor

Report
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
1
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
3
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
5
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
1789 FRANSIZ İHTİLALİ’ NİN OSMANLI’ YA ETKİSİ
MİLLİYETÇİLİK
İSYANLAR
PARÇALANMA
6
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
7
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
8
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
Osmanlıcılık: Ülkede yaşayan herkesin din farkı gözetilmeden eşit
tutulması halinde devletin dağılmaktan kurtulacağını
savunan bir ideolojidir.
9
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
10
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
İslamcılık: Bütün müslümanların, halifenin egemenliği
altında toplanmasını amaçlayan bir düşünce akımıdır.
11
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
Batıcılık: Osmanlı’nın kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak
uydurmak olduğunu savunan bir düşünce akımıdır.
12
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
13
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
14
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım
15
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
16
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Bir Kahraman Doğuyor
17

similar documents