Powerpoint Hormonen

Report
• (Vetachtige of eiwitachtige) Signaalstoffen die
door bloed vervoert worden
• Hebben specifieke werking  reageren op
receptoreiwitten van doelwitorgaan
• Hormoonconcentratie bepaalt reactiesnelheid
van doelorgaan
• Altijd negatieve terugkoppeling
(geproduceerde stof remt productie van het
stimulerende hormoon)
Exocriene klier
Endocriene klier
Hormoonproducerende
kliercellen
Bloedvat
Kliercellen
Hormoonklieren zijn endocrien, oftewel ze
geven als kliercel hun stoffen af aan het bloed
Neurosecretie van:
• Releasing hormonen: via bloedvaatjes afgegeven
die naar hypofysevoorkwab lopen, waardoor
deze hormonen gaat afgeven (o.a. TSH, FSH, LH,
groeihormoon)
• Neurohormonen: gemaakt in neuronen waarvan
de uitlopers naar de hypofyseachterkwab lopen,
waardoor deze hormonen gaat afgeven (ADH,
oxytocine)
Produceert hormonen die de werking
van andere hormoonklieren
beïnvloeden.
Hypothalamus
Nieren
ADH
Oxytocine
Baarmoeder (weeën)
Achterkwab
Voorkwab
TSH
Borsten
Schildklier
Thyroxine
Bijnieren
Borsten
FSH
Oestrogeen en
progesteron
LH
Eierstok en testis
1 = Epifyse(pijnappelklier)
2 = Hypofyse
3 = Schildklier
4 = Thymus
5 = Bijnieren
6 = Alvleesklier
7 = Eierstokken
8 = Testes
Maak een uitgebreid overzicht / samenvatting:
Hormoonklier
Hormonen
Functies
Hypofyse-voorkwab
Hypofyse-achterkwab
Schildklier
Eilandjes van Langerhans
Bijnieren
Nieren
Testis
Ovaria
Placenta
Gebruik de volgende hormonen:
Groeihormoon – TSH - thyroxine – testosteron – ADH – insuline – glucagon – oxytocine – cortisol –
FSH – LH – oestrogeen – progesteron (2x) – adrenaline – parathormoon – calcitonine – EPO – HCG
Bij de geslachtshormonen (rood) hoeft de functie niet vermeld te worden, dit is reeds behandeld

similar documents