Prezentacija BOŠ

Report
Treba braniti društvo
Zašto je važno učešće javnosti u procesu kreiranja i
sprovođenja politike životne sredine
O evropskim integracijama...
• Evropske integracije predstavljaju ključni pokretački motiv
društvenih reformi u Republici Srbiji
• Usvajanje normi bez usvajanja standarda i vrednosti ne vodi
suštinskoj promeni niti očuvanju i zaštiti životne sredine
• Civlino društvo i lokalna samouprava ne smeju ostati pasivni
posmatrači legislativnog procesa i procesa pristupanja
Republike Srbije EU jer poseduju znanja, veštine i motiv koji je
neophodan za uspešno usvajanja evropskih standarda i
sprovođenje pravnih tekovina EU
• Partnerstvo lokalne samouprave i civilnog društva je
neophodno za uspešno spovođenje održive i odgovorne
politike životne sredine
Uspešna primena evropskih pravnih normi i standarda u oblasti očuvanja i
unapređenja životne sredine – unapređen kvalitet života građana Republike Srbije
• Dostupnost informacija i puno učešće građana u donošenju odluka –
poštovanje Arhuske konvencije i i usvojenog horizontalnog
zakonodavstva EU u oblasti životne sredine
• Uključivanje javnosti u ranoj fazi donošenja odluka, u fazi definisanja
problema i izbora najpovoljnijih opcija
• Lokalne zajednice sposobne da odgovore izazovima klimatskih
promena
• Čista energija – proizvodnja energije uz nisku emisiju GHG
• Pouzdano i kvalitetno snabdevanje energijom koje nije pretnja
životnoj sredini i zdravlju ljudi
• Kreiranje lokalnih razvojnih politka u skladu sa specifičnostima i
potrebama lokalnih zajednica
Odgovorna i otvorena politika životne sredine zasnovana na građanskom učešću u
donošenju odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija
Kako do partnerstva...
• ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne
sredine
• Savet za zaštitu i unapređenje životne sredine kao temelj
lokalne demokratije
• Saradnja sa mrežom eko-poverenika SKGO-a i udruženjima
• Podrška razvojnim projektima lokalne samouprave i primeni
pravnih tekovina EU na lokalnom nivou
Unapređenje i očuvanje životne sredine
kao ključna razvojna politika Republike Srbije
• Životna sredina kao ekonomski potencijal?
• Bez slobodnog pristupa informacijama i učešća
javnosti u kreiranju politike životne sredine
demokratski proces donošenja odluka je nezamisliv.
Nedovoljna informisanost onemogućava građane
da prepoznaju značaj i na adekvatan način
učestvuju u donošenju odluka koje su važne za
njihovu budućnost. Samo informisani građani mogu
da donose ispravne odluke.
Horizontalno zakonodavstvo EU u oblasti životne sredine
• Direktiva o pristupu informacijama u oblasti životne
sredine (2003/04 EC)
• Direktiva o učešću javnosti (2003/35 EC)
• Direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu
(2011/92 EC)
• Direktiva o strateškoj proceni uticaja (2001/41 EC)
• Direktiva o krivičnim delima u oblasti životne sredine
(2008/99 EC) – vezana za izmene Krivičnog zakonika
• Direktiva o odgovornosti za štetu u oblasti životne
sredine (2004/35 EC) – transpozicija nije započeta
Strateški okvir..
• Nacionalni program zaštite životne sredine 2010.
• Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne
sredine (NEAS) 2011.
• Strategija i akcioni plan za primenu Arhuske konvencije
(2011)
• Nacionalni plan za usvajanje pravnih tekovina EU 20132016.
„U oblasti horizontalnog zakonodavstVa postignut je visok
stepen usklađenosti sa relevantnim EU propisima“
U izveštajima Evropske komisije..
2012.
• „However, the drafting process continues to lack
transparency, sufficient structure and time for effective
consultation of all interested parties, which would also
make the legal environment more predictable. The
implementation and monitoring of adopted legislation
needs to be improved “
• „Although the alignment with the Environmental Impact
Assessment Directive is fully achieved, the implementation
needs to be improved, in particular the public consultation
process and the quality of the dialogue with the NGOs“
• „Serbia has started to address its priorities in the field of
the environment and climate change“
U izveštajima Evropske komisije..
2013.
• „Urgent procedures are still often applied, unduly
limiting time and debate for scrutiny of draft
legislation.“
• „The implementation of the Environmental Impact
Assessment Directive needs to be improved, as regards
particularly the public consultation process. “
• „Little progress has been made in the areas of
environment and climate change. Significant additional
efforts are needed to further align with EU policies in
areas such as water, waste management, air quality
and nature protection. “
U procesu pregovora..
• Progovorite o pregovorima
http://eupregovori.bos.rs/
• Analitički pregled zakonodavstva
- Eksplanatorni screening, jul 2014 app.
- Bilateralni screening
- Screening report

similar documents