Rioolvervanging Olmstraat e.o.

Report
WELKOM
Rioolvervanging en herinrichting Bavelselaan en
vernieuwen trottoir Overakkerstraat
25 juni 2013
www.breda.nl of tel.:14076
Bavelselaan Overakkerstraat
Waarom een nieuw ontwerp?
Het riool in de Bavelselaan is aan vervanging toe
Er is veel wortelopdruk in de trottoirs
Veel bomen zijn van matige en slechte kwaliteit door onvoldoende groeimogelijkheden
Bewoners ervaren een parkeerprobleem en gereden snelheid in de straat
 Rioolvervanging biedt de kans om een nieuw ontwerp / nieuwe indeling te maken
voor de Bavelslaan en de laan in e toekomst te behouden.
Rioolvervanging en herinrichting Bavelselaan en
vernieuwen trottoir Overakkerstraat
• In september 2012 heeft de gemeente u uitgenodigd om mee te
denken aan de herinrichting van de Bavelselaan. => klankbord
• Klankbord van 5 straatdelen.
• Enthousiast, kennis van zaken en oog voor de omgeving en de
bewoners.
Het maken van een ontwerp met de
bijbehorende problemen was geen gemakkelijk
proces.
Besproken in de klankbordgroep
• Wortelopdruk in trottoirs.
Wortels halen in voortuinen hun voedsel en niet in trottoir of rijweg. Daardoor wortelopdruk en
bij verhelpen ervan achteruitgang van de stabiliteit en de kwaliteit van de bomen.
• Huidige kwaliteit van de bomen en de wortelopdruk per boom.
Ook jongere bomen tonen nu al wortelopdruk en zullen dat zeker in de toekomst doen.
• Ligging van kabels en leidingen t.o.v. de huidige bomen.
Geen herplant bomen mogelijk bij uitval. Daarbij ook aangeven dat bij het planten van nieuwe
bomen nu concessies worden gedaan omdat er een nieuw riool wordt gelegd en de hele
straat open gaat. In de toekomst zijn die concessies niet meer mogelijk waardoor bij uitval van
de huidige bomen (10 tot maximaal 15 jaar) geen nieuwe bomen geplant kunnen worden en
de Bavelselaan als laan niet meer bestaat.
•
•
•
•
Rioolontwerp
Verkeerstelling en parkeerproblematiek. Beoordeeld op basis van de norm.
Wegprofiel/inrichting, o.a. parkeren op de weg/trottoir.
Openbare verlichting
Bavelselaan
Referentie: Laan van Mertersem - Breda
Uitgangspunt herinrichting Bavelselaan
• De Bavelselaan moet een laan blijven
• De Bavelselaan moet één laan blijven
Ontwerp Bavelselaan
• Rijgedeelte versmald naar 5,5 meter, betonstraatstenen in
verschillende legpatronen (elleboogverband ). Parkeren op
het niveau van het trottoir in afwijkende kleur
• Nieuw trottoir
• Zoveel mogelijk bomen (1e grootte: Tilia tomentosa/zilverlinde)
aanbrengen, 71 bomen herplanten en133 bomen rooien.
• Nieuwe lichtmasten en armaturen (led); totaal 50 stuks
• Er worden 2 glasbakken verplaatst
Ontwerp Bavelselaan
• Mede dankzij de inbreng van de klankbord mochten we als
team een nieuwe start maken voor de Bavelselaan. Wij zijn
trots u vanavond ons ontwerp met u te mogen delen
• Voor informatie of vragen over dit project.
• Mevrouw M. Vissers: telefoonnummer: 076-5299283
• Of per mail: [email protected]

similar documents