9.1 Andre eksterne omkostninger

Report
9.1 Registrering af
andre eksterne omkostninger
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
9.1 Registrering af
andre eksterne omkostninger
Indholdsfortegnelse
Konto 3100: Salgsfremmende omkostninger
Konto 3200: Lokaleomkostninger
Konto 3400: Bilers driftsomkostninger
Konto 3900: Øvrige omkostninger
Underkonti, video & quiz
9.1 Andre eksterne omkostninger
I kontoplanen findes følgende konti under
andre eksterne omkostninger.
Konto 3100:
Konto 3200:
Konto 3300:
Konto 3400:
Konto 3900:
Salgsfremmende omkostninger
Lokaleomkostninger
Kassedifferencer
Bilers driftsomkostninger
Øvrige omkostninger
Bemærk at alle kontiene starter med et 3-tal.
Konto 3300: Kassedifference er behandlet i kapitel 6.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Salgsfremmende omkostninger er de omkostninger,
der har til formål at forøge virksomhedens salg.
Det kan dreje sig om omkostninger til:
Reklame, fx avisannoncer, radiospots,
tv-reklamer og husstandsomdelte reklamer
Deltagelse i udstillinger og messer
Dekoration af butikken
(materialer og løn til ekstern
dekoratør).
Se konteringsvejledning.
I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Kontant køb af dekorationsmaterialer.
Hvilke konti skal bruges?
3100: Salgsfremmende
omkostninger
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
12310: Kasse
Kredit
Debet
Faktura fra Bangs Reklamebureau:
Beløb
Dekorationsmaterialer
kr.
800
+ moms
kr.
200
I alt
kr.
1.000
Beløbet er taget i kassen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvordan skal købet af salgsfremmende
omkostninger registreres?
3100: Salgsfremmende
omkostninger
Debet
Kredit
(6.000)
800
14261: Købsmoms
Debet
12310: Kasse
Kredit
Debet
(1.500)
200
(2.750)
1.000
Faktura fra Bangs Reklamebureau:
Beløb
Dekorationsmaterialer
kr.
800
+ moms
kr.
200
I alt
kr.
1.000
Beløbet er taget i kassen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de tre konti?
3100: Salgsfremmende
omkostninger
Debet
Kredit
(6.000)
800
Kontoen er en
omkostningskonto
med en debetsaldo,
der nu bliver større.
(Ny saldo: kr. 6.800).
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
(1.500)
200
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Tilgodehavendet hos
SKAT bliver nu større.
(Ny saldo: kr. 1.700).
12310: Kasse
Debet
Kredit
(2.750)
1.000
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Kassebeholdningen
bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 1.750).
9.1 Andre eksterne omkostninger
Nogle af dekorationsmaterialerne er behæftet med fejl.
Fashion SHOE modtager derfor en kreditnota.
3100: Salgsfremmende
omkostninger
Debet
Kredit
(6.000)
800
14261: Købsmoms
Debet
12310: Kasse
Kredit
Debet
(2.750)
(1.500)
200
200
1.000
50
250
Kreditnota fra Bangs Reklamebureau:
Beløb
Returnerede dekorationsmaterialer
kr.
200
+ moms
kr.
50
I alt
kr.
250
Beløbet er modtaget kontant.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de tre konti?
3100: Salgsfremmende
omkostninger
Debet
Kredit
(6.000)
800
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
Debet
Kredit
(2.750)
(1.500)
200
200
12310: Kasse
1.000
50
250
Kontoen krediteres, da
omkostningerne nu
bliver kr. 200 mindre.
Kontoen krediteres, da
tilgodehavendet hos
SKAT bliver mindre.
Kontoen debiteres, da
kassebeholdningen nu
bliver større.
Ny saldo: kr. 6.600.
Ny saldo: kr. 1.650.
Ny saldo: kr. 2.000.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Lokaleomkostninger er omkostninger, der er forbundet
med selve lokalerne samt deres drift og vedligeholdelse.
Det kan dreje sig om omkostninger til:
Husleje, vand, varme og el.
Vedligeholdelse af lokaler
Rengøring og rengøringsartikler
Vinduespudsning (vinduespolering).
Se konteringsvejledning.
I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Regning på opvarmning af lokaler.
Hvilke konti skal bruges?
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
12320: Bankindestående
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
Debet
Faktura fra Varmeværket:
Beløb
Varme for marts måned a conto
kr.
1.000
+ moms
kr.
250
I alt
kr.
1.250
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvordan skal varmeregningen registreres?
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
(11.000)
1.000
12320: Bankindestående
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
Debet
(1.650)
250
(30.000)
1.250
Faktura fra Varmeværket:
Beløb
Varme for marts måned a conto
kr.
1.000
+ moms
kr.
250
I alt
kr.
1.250
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de tre konti?
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
(11.000)
1.000
Kontoen er en
omkostningskonto
med en debetsaldo, er
nu bliver større.
(Ny saldo: kr. 12.000).
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
(1.650)
250
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Tilgodehavendet hos
SKAT bliver nu større.
(Ny saldo: kr. 1.900).
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(30.000)
1.250
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Indeståendet i banken
bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 28.750).
9.1 Andre eksterne omkostninger
Regning på husleje.
Hvilke konti skal bruges?
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
(12.000)
12320: Bankindestående
Debet
(28.750)
Faktura fra Ejendomsselskabet:
Husleje for marts måned
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
Beløb
kr.
11.000
9.1 Andre eksterne omkostninger
Bemærk, at der i eksemplet
ikke er moms på huslejen.
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
(12.000)
11.000
12320: Bankindestående
Debet
(28.750)
11.000
Faktura fra Ejendomsselskabet:
Husleje for marts måned
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
Beløb
kr.
11.000
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de to konti?
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
(12.000)
11.000
Kontoen er en
omkostningskonto
med en debetsaldo,
der nu bliver større.
(Ny saldo: kr. 23.000).
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(28.750)
11.000
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Indeståendet i banken
bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 17.750).
9.1 Andre eksterne omkostninger
Bilers driftsomkostninger er omkostninger, der er
forbundet med virksomhedens drift af biler.
Det kan dreje sig om omkostninger til:
Brændstof (benzin og diesel)
Bilforsikringer (forsikringspræmier)
Grøn ejerafgift
Reparationer og vedligeholdelse,
fx olieskift og nyd dæk.
Se konteringsvejledning.
I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Kvitteret regning fra autoværkstedet.
Hvilke konti skal bruges?
3400: Bilers
driftsomkostninger
Debet
Kredit
12320: Bankindestående
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
Debet
Faktura fra Nygades Autoværksted:
Beløb
Udskiftning af dæk på varebil
kr.
3.000
+ moms
kr.
750
I alt
kr.
3.750
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvordan skal købet af nye dæk registreres?
3400: Bilers
driftsomkostninger
Debet
Kredit
(7.600)
3.000
12320: Bankindestående
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
Debet
(1.900)
750
(17.750)
3.750
Faktura fra Nygades Autoværksted:
Beløb
Udskiftning af dæk på varebil
kr.
3.000
+ moms
kr.
750
I alt
kr.
3.750
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de tre konti?
3400: Bilers
driftsomkostninger
Debet
Kredit
(7.600)
3.000
Kontoen er en
omkostningskonto
med en debetsaldo,
der nu bliver større.
(Ny saldo: kr. 10.600).
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
(1.900)
750
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Tilgodehavendet hos
SKAT bliver nu større.
(Ny saldo: kr. 2.650).
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(17.750)
3.750
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Indeståendet i banken
bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 14.000).
9.1 Andre eksterne omkostninger
Øvrige omkostninger er omkostninger, der ikke kan
henføres til de foran beskrevne konti.
Der findes mange typer, fx omkostninger til:
Kontorartikler
Reparation og forsikring af inventar
Telefon- & internetforbindelse og porto
Gaver og repræsentation
Forplejning af personale
Honorar til revisor og advokat.
Se konteringsvejledning.
I eksemplerne betaler Fashion SHOE med det samme.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Regning på internetforbindelse.
Hvilke konti skal bruges?
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
12320: Bankindestående
14261: Købsmoms
Kredit
Debet
Kredit
Debet
Faktura fra TDC:
Beløb
Internetforbindelse
kr.
600
+ moms
kr.
150
I alt
kr.
750
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvordan skal regningen på
internetforbindelse registreres?
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(10.600)
600
12320: Bankindestående
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
Debet
(2.650)
150
(14.000)
750
Faktura fra TDC:
Beløb
Internetforbindelse
kr.
600
+ moms
kr.
150
I alt
kr.
750
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de tre konti?
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(10.600)
600
Kontoen er en
omkostningskonto
med en debetsaldo,
der nu bliver større.
(Ny saldo: kr. 11.200).
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
(2.650)
150
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Tilgodehavendet hos
SKAT bliver nu større.
(Ny saldo: kr. 2.800).
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(14.000)
750
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Indeståendet i banken
bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 13.250).
9.1 Andre eksterne omkostninger
Kvitteret faktura på frimærker.
Hvilke konti skal bruges?
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(11.200)
12320: Bankindestående
Debet
(13.250)
Faktura fra Kontorforsyningen:
Frimærker
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
Beløb
kr.
200
9.1 Andre eksterne omkostninger
Bemærk, at der ikke er moms på frimærker.
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(11.200)
200
12320: Bankindestående
Debet
(13.250)
200
Faktura fra Kontorforsyningen:
Frimærker
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Kredit
Beløb
kr.
200
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de to konti?
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(11.200)
200
Kontoen er en
omkostningskonto
med en debetsaldo,
der nu bliver større.
(Ny saldo: kr. 11.400).
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(13.250)
200
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Indeståendet i banken
bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 13.050).
9.1 Andre eksterne omkostninger
Kvitteret faktura på frugt til personalet.
Hvilke konti skal bruges?
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(11.400)
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(13.050)
Faktura fra Gartnergården A/S:
Beløb
Frugtordning til personalet
kr.
800
+ moms
kr.
200
I alt
kr.
1.000
Beløbet er overført fra bankkontoen.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Der er tale om forplejning til personalet. Momsen må
derfor ikke registreres på konto for købsmoms.
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(11.400)
1.000
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(13.050)
1.000
Faktura fra Gartnergården A/S:
Beløb
Frugtordning til personalet
kr.
800
+ moms
kr.
200
I alt
kr.
1.000
Beløbet er overført fra bankkontoen.
Momsen
kan ikke
refunderes.
9.1 Andre eksterne omkostninger
Hvad er der sket med de to konti?
3900: Øvrige
omkostninger
Debet
Kredit
(11.400)
1.000
Kontoen er en
omkostningskonto
med en debetsaldo,
der nu bliver større.
(Ny saldo: kr. 12.400).
12320: Bankindestående
Debet
Kredit
(13.050)
1.000
Kontoen er et aktiv og
har en debetsaldo.
Indeståendet i banken
bliver nu mindre.
(Ny saldo: kr. 12.050).
9.1 Andre eksterne omkostninger
Med forskellige typer omkostninger på samme konto,
er det svært at skelne omkostningerne fra hinanden.
År: 2010
Kontonavn: Øvrige omkostninger
Dato Bilag Tekst
Debet
14/1
28/2
1/3
14/3
15/3
24/4
28/4
1/5
750
1.250
660
920
238
262
275
282
285
319
332
362
Kopipapir til kontoret
Tlf.- & internetforbindelse
Frugtordning
Reparation af internet
Kreditnota på frugt
Nyt modem til internet
Vingave til P. Olsen
Kreditnota på internet
Kontonr. 3900
Kredit
150
440
340
130
Saldo
D/K
750
2.000
2.660
3.580
3.430
3.870
4.210
4.080
D
D
D
D
D
D
D
D
9.1 Andre eksterne omkostninger
Rikke Bæk fra Fashion SHOE har svært ved at få et
hurtigt overblik omkostningerne til telefon og internet.
År: 2010
Kontonavn: Øvrige omkostninger
Dato Bilag Tekst
Debet
14/1
28/2
1/3
14/3
15/3
24/4
28/4
1/5
750
1.250
660
920
238
262
275
282
285
319
332
362
Kopipapir til kontoret
Tlf.- & internetforbindelse
Frugtordning
Reparation af internet
Kreditnota på frugt
Nyt modem til internet
Vingave til P. Olsen
Kreditnota på internet
Kontonr. 3900
Kredit
150
440
340
130
Saldo
D/K
750
2.000
2.660
3.580
3.430
3.870
4.210
4.080
D
D
D
D
D
D
D
D
9.1 Andre eksterne omkostninger
I praksis er dette muligt ved at oprette underkonti for
hver type af øvrige omkostninger.
År: 2010
Dato Bilag Tekst
Debet
28/2
14/3
24/4
1/5
1.250
920
440
262
282
319
362
Kontonr. 3903
Kontonavn: Telefon og internet
Tlf.- & internetforbindelse
Reparation af internet
Nyt modem til internet
Kreditnota på internet
Kredit
Saldo
D/K
130
1.250
2.170
2.610
2.480
D
D
D
D
9.1 Andre eksterne omkostninger
Eksempler på oprettelse af underkonti til
konto 3900: Øvrige omkostninger.
3901: Forsikringer
Debet
Kredit
3904:
Repræsentation
Debet
Kredit
3902: Kontorartikler
Debet
Kredit
3905: Revisorhonorar
Debet
Kredit
3903: Telefon og
internet
Debet
Kredit
3906: Diverse
omkostninger
Debet
Kredit
9.1 Registrering af
andre eksterne omkostninger
Du har nu lært om registrering af:
 Salgsfremmende omkostninger
 Lokaleomkostninger
 Bilers driftsomkostninger
 Øvrige omkostninger.
Video:
 GrünBAG: Messer
Selvrettende opgaver:
Andre eksterne
omkostninger
Andre eksterne
omkostninger
uden moms
Andre eksterne
omkostninger uden
momsrefusion

similar documents