Střední Evropa

Report
EO – OP VK – III/2 ICT DUM 5
Vypracovala Ludmila Kebzová
Střední Evropa na mapě
EO – OP VK – III/2 ICT DUM 5
Vypracovala Ludmila Kebzová
Obrázek 1
Státy střední Evropy
Obrázek
2
EO – OP VK – III/2 ICT DUM 5
Vypracovala Ludmila Kebzová
Státy střední Evropy
Alpské země:
 Švýcarsko
 Německo
 Lichtenštejnsko
 Rakousko
 Slovinsko
Visegrádská čtyřka:
 Polsko
 Česká republika
 Slovensko
 Maďarsko
EO – OP VK – III/2 ICT DUM 5
Vypracovala Ludmila Kebzová
Obrysová mapa s řekami
Obrázek
3
EO – OP VK – III/2 ICT DUM 5
Vypracovala Ludmila Kebzová
úkol
 Do obrysové mapy střední Evropy dopiš:
 1. názvy států
 2. jejich hlavní města
 3. jména vyznačených řek
EO – OP VK – III/2 ICT DUM 5
Vypracovala Ludmila Kebzová
zdroj
 http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD
_Evropa
 Obrázek
č.1:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
f/f7/Central-Europe-map.png
 č.2:http://wikitravel.org/upload/shared//5/5a/Central
_Europe_Regions.png
 č.3:http://www.jaroska.cz/elearning/geografie/index.h
tml
EO – OP VK – III/2 ICT DUM 5
Vypracovala Ludmila Kebzová

similar documents