EO regiobijeenkomst 1 2015

Report
Ruud van Leeuwen
Stichting Platforms VMBO
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s
Instroom 3e leerjaar Voortgezet Onderwijs
Instroom 3e leerjaar VMBO
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzevakken
Schoolexamen
Handreiking SLO
Website
2015
PROFIELVAK
4 Modulen
Centraal examen
Syllabus CvTE
KERN
Versie april 2014
CSPE 2015
Versie april 2015
CSPE 2016
Examenprogramma: de kern
A. Algemene kennis en vaardigheden
vmbo-breed
B. Professionele kennis en vaardigheden
per sector
C. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
vmbo-breed
KERN
Ingebed in beroepsgericht programma!
Handreiking
www.vernieuwingvmbo.nl
Economie en Ondernemen: modulen en keuzevakken
Modulen
Commercieel 1
Administratie 1
Secretarieel 1
Logistiek 1
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
Economie en Ondernemen: modulen en keuzevakken
Modulen
Augustus 2013 – versie
1.0
April 2014
– versie 2.0 Syllabus
Administratie 1
Augustus 2014 – versie 2.0
Januari 2015 – versie 3.0 Syllabus
Veldraadpleging piloscholen ->
April 2015
– versie 4.0 Syllabus
Logistiek 1
Commercieel 1
Secretarieel 1
Keuzevakken
Commercieel 2
Secretarieel 2
Logistiek 2
Administratie 2
Augustus
2013 – versie 1.0
Ondernemen
Augustus 2014 – versie “2.0” (alleen
coderingen gewijzigd)
Webshop
Er wordt gewerkt aan een échte versie
2.0 Vormgeving
SLO ontwikkelt een Handreiking
Mode en design
(verschijnt
in de loop van dit jaar)
Economie en Ondernemen: modulen en keuzevakken
Let op: alle onderdelen zijn nog in conceptfase!
Ervaringen van pilotscholen, ontwikkelingen in de
markt etc. kunnen nieuwe inzichten opleveren en
aanleiding zijn tot wijzigingen.
In voorjaar 2016 definitieve vaststelling
Economie en Ondernemen: modulen
Modulen
Commercieel 1
Administratie 1
Secretarieel 1
Logistiek 1
• De winkelformule en de marketinginstrumenten herkennen en
toepassen t.a.v. de doelgroep, het assortiment en de marktpositie
• Verkopen en afrekenen
Economie en Ondernemen: modulen
Modulen
Commercieel 1
Administratie 1
Secretarieel 1
Logistiek 1
• Secretariële werkzaamheden uitvoeren
• Back-office werkzaamheden
• Front-office werkzaamheden
Economie en Ondernemen: modulen
Modulen
Commercieel 1
Administratie 1
Secretarieel 1
Logistiek 1
• Magazijnwerkzaamheden uitvoeren (eventueel in gesimuleerde
omgeving) t.a.v.
• Ontvangst en opslag van goederen
• Verzamelen, verpakken en verzenden van goederen
• Voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen
Economie en Ondernemen: modulen
Modulen
Commercieel 1
Administratie 1
Secretarieel 1
Logistiek 1
• Een bijdrage leveren aan de administratie van
(handels)ondernemingen:
• Bedrijven, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen herkennen en
benoemen
• De boekhouding van een (handels)onderneming bijhouden
Economie en Ondernemen: keuzedelen
Let op: nu een inkijkje in versie 2.0 van de keuzevakken
Dit is een werkversie
Er wordt nog volop over gediscussieerd!
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van
het profieldeel Commercieel
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
• Beoordelen en verbeteren van
een bestaande
winkel/bedrijfsformule,
rekening houdend met:
• doelgroep
• assortiment
• marktpositie
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van
het profieldeel Secretarieel
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
• Ondersteunende
werkzaamheden in een
complexere context uitvoeren:
• Back-office
werkzaamheden
• Front-office
werkzaamheden
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van
het profieldeel Logistiek
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
• Logistieke werkzaamheden
uitvoeren (veelal in een
fysieke omgeving) t.a.v.
• ontvangst, opslag,
verzamelen en verzenden
van goederen
• voorraad bijhouden,
inventariseren en
bestellen
• organisatie en planning
van de distributie
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
Dit keuzedeel is een verdieping van
het profieldeel Administratie
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
• Financieel en administratief
beheer van
(handels)ondernemingen in
een praktische context
ondersteunen
• De subadministratie van een
(handels)onderneming in
een praktische context
ondersteunen
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
• Een eenvoudig
ondernemingsplan
ontwikkelen en uitvoeren
• wie is de ondernemer?
• het maken van het
marketingplan
• het maken van het
financieel plan
• Uitvoeren van de plannen
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
• Een eigen webshop bedenken,
ontwikkelen en onderhouden,
rekening houdend met
doelgroep, assortiment en
marktpositie
• Via internet en/of sociale
media goederen en/of
diensten verkopen
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
Voorstel nieuwe naam:
Presentatie en Styling
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
• Promotionele activiteiten
uitvoeren op het gebied van
presentatie en styling
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: keuzevakken
• Vormgeving toepassen binnen
mode en design t.a.v.
• Ontwerp
• Technieken
Keuzevakken
Commercieel 2
Ondernemen
Secretarieel 2
Webshop
Logistiek 2
Vormgeving
Administratie 2
Mode en design
LET OP: WERKVERSIE!
Economie en Ondernemen: ervaringen pilotscholen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contact met MBO begint te komen…
Binnen de school soms wat knelpunten (enige pilotprofiel)
Profiel begint te lopen, met keuzevakken vaak nog zoekende
Leerlingen enthousiast
Nog moeite met onderscheid leerwegen
Syllabus verschijnt laat
Handreiking keuzevakken ontbreekt nog
Lange tijd onduidelijkheid over pta en slaag-/zakregeling
Weinig passend lesmateriaal
(Erg) benieuwd waar uitgevers mee komen
Tevreden over informatie opzet eerste CSPE
Maar: geen proefexamen voorhanden
Stoeien met organisatie: volgorde profielmodulen/keuzevakken
Stoeien met zwaarte verschillende onderdelen
Hoe LOB in te bedden in beroepsgericht vak?
Bijscholing gewenst op enkele gebieden
Economie en Ondernemen: implementatie
1
Wat wordt het onderwijsaanbod?
2
Hoe ziet de organisatie er uit?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Wat is de visie van de school?
Welke leerroutes wil de school aanbieden?
Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio?
Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmbo-scholen, roc’s)?
Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan?
Welke volgorde houdt de school aan voor het onderwijsaanbod van profiel en
keuzevakken?
Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken?
Welke leermiddelen zetten we in?
Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de fysieke inrichting?
Wat betekent dit voor de docenten?
•
•
•
Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd?
Waar is extra scholing voor nodig?
Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of bedrijfsleven?
Vragen?
Economie en Ondernemen: landelijke bijeenkomst
Vrijdag 13 maart 2015:
landelijke studiedag Economie, georganiseerd door
Platform VMBO Economie / VECON / VBS
Aanmelden via www.vecon.nl
www.vernieuwingvmbo.nl
Dank voor uw aandacht!
Ruud van Leeuwen
06 51 44 31 12
[email protected]
www.linkedin.com/ruudleeuwen
@RuudLeeuwen

similar documents